Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


палиативен
палмарен
палпация, палпиране
палпебрален
палпитация
панарициум
паникулит
папила
папилом
папиломатоза
папула
папулозен
паравертебрален
парализа
параметрит
параметриум
парамнезия
параплегия
парасимпатикус
парастернален
параумбиликален
парауретрален
парафимоза
парацентеза
Паращитовидни жлези
пареза
парентерален
паренхим
паренхимен, паренхиматозен
парестезия
париетален
пароксизмален
пароксизмална тахикардия
пароксизъм
паронихия
парорексия
паротит
патела
пателарен
патогенеза
патогенен
патогномоничен
пахидермия
пахименингит
педикулоза
пекторален
пекторилоквия
пелагра
пемфигус
пенетрация
пепсин
пептичен
периаденит
перианален
периартериит
периартрит
перибронхит
периваскуларен
перикард
перикардит
перинеален
перинеум
перинефрит
периост
перитонеален
перитонеум
перитонзилит
перитонит
перихолецистит
пермеабилитет
перниони
Пернициозна анемия
перорален
перспирация
пертубация
пертусис
петехия
петрификация
пиелит
пиелография
пиелолитотомия
пиелонефрит
пиелоцистит
Пикочен мехур
Пикочна киселина
пилефлебит
пилор
пилороспазъм
пилоростеноза
пиогенен
пиодермия
пиоколпус
пионефроза
пиопневмоторакс
пиоптиза
пиорея
пирексия
пирогенен
пирозис
питириазис, питириаза
Пиурия
плазма (кръвна)
плазмоцит
плантарен
плевра
плеврален
плеврит
плевродиния, плевралгия
плевроперикардит
плевропневмония
плевротомия
плексит
плексус
плеоцитоза
плетора
пневмокок
Пневмококова пневмония
пневмокониоза
пневмонектомия
Пневмонии, причинени от хламидии
пневмония
пневмоперитонеум
пневмоторакс
пневмохемоторакс
Повръщане
подагра
подбедрица
Подостър безболков тиреоидит
Подостър гломерулонефрит
Подостър грануломатозен тиреоидит
пойкилоцит
пойкилоцитоза
Полакиурия
полиартрит
полигалактия
полиглобулия
полидактилия, хипердактилия
полидипсия
полименорея
полиневрит
полиоенцефалит
полиомиелит
полип
полипоза
полипрагмазия
полисерозит
полиспермия
Полиурия
полифагия
полицитемия
Полицитемия вера
постит
постнатален
пот
Преалбумин
прееклампсия
преканцерозен
прекордиален
премедикация
пренатален
препуциум
пресбиакузис
пресбиопия
приапизъм
примипара
прогения
прогнатия
продром
проксимален
прокталгия
проктит
пролапс
промонторнум
пропагация,пропагиране
простата
простатит
простаторея
прострация
протанопия
Протеинурия
протрахиран
протрузия
пруриго
пруритус
Пруритус (сърбеж)
псилоза
психосоматичен
псориазис
птеригиум
птилоза
птоза
пуерперален
пуерпериум
пулмонален
пункция
пупила
пурпура
пурулентен
пустула
путриден
Пъпна херния
Публикувай статия