Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


хабитуален
хабитус
хамартом
Хаптоглобин
хейлит
хейлоза
хелиоза
хелминти
хелминтоза
хемангиом
хемартроза
Хематемеза
хематогенен
Хематокрит (Ht)
хематом
хематомиелия
хематопоеза, хемопоеза
хематопоетнчен
хематорахис
хематорея
хематосалпинкс
хематоцеле
Хематурия
хемералопия
хемианестезия
хемианопсия
хемипареза
хемиплегия
хемиспазъм
Хемоглобин (Hb)
хемозис
хемолиза
хемолизини
хемолитичен
Хемолитични анемии при дефицит на пируват-киназа
хемоперикард
хемопневмоторакс
хемоптиза
хемоптое
Хемоптое (кръвохрак)
хеморагичен
хеморагия
хемороиди
хемосидероза
хемоспермия
хемостаза
хемостатици
хемоторакс
хемофилия
хемофталм, хемофталмия
хемохроматоза
хепар
хепаталгия
хепатален
хепатизация
хепатит
Хепатомегалия
хепатопексия
хепатоптоза
хепаторенален
хепатоспленомегалия
хередитарен
хермафродитизъм
херниотомия
херния
херпангина
херпес
хетерогенен
хетерометропия
хиалиноза
хиатус
хидраденит
хидрамнион
хидраргиризъм
хидрартроза
хидремия
хидроаденом
хидронефроза
хидроперикард
хидропионефроза
хидропневмоторакс
хидропс
хидросалпинкс
хидроторакс
хидроцеле
хидроцефалия
хидроцистом
хилус
химен
хименорафия
хипалгезия
хиперакузис
хипералгезия
хиперацидитет
хипервентилация
хипервитаминоза
хипергия
хипергликемия
хиперекстензия
хиперемезис
хиперемичен
хиперемия
хиперергия
хиперестезия
хиперкапния
хиперкератоза
хиперметропия
хипернефром
хиперосмия
хиперостоза
хиперпирексия
хиперпитуитаризъм
хиперплазия
хиперпнея
хиперрефлексия
хиперсаливация
хипертелоризъм
хипертензия
хипертимия
хипертония
хипертрихоза
хипертрофия
хиперхидроза
хиперхолестеролемия
хипестезия
хиповитаминоза
хипогалактия
хипогликемия
хипокапния
хипоксемия
хипоксия
хипоменорея
хипомнезия
Хипопаратиреоидизъм
хипопитуитаризъм
хипоплазия
хипопрoтеинемия
хипопротромбинемия
хипосаливация
хипосмия
хипоспадия
хипостенурия
хипоталамус
хипотенар
хипотензия
хипотермия
хипотимия
Хипотиреоидизъм
хипотония
хипофиза
Хипофизна жлеза
хипохидроза
хипохолестеролемия
хипохондрия
хирзутизъм
хиропраксис
хистеректомия
хистерография
хистеропексия
хистероптоза
хистеросалпингография
хистеротомия
хистиоцит
хлоазма
Хлорид
холангит
холелитиаза
холеретици
холестаза
Холестерол
холецистектомия
холецистит
холецистография
холецистопексия
холецистотомия
Холинестераза (ХЕ)
хомолатерален
хондрит
хондром
хондросарком
хондроцит
хордеолум
хориоидея
хорион
Хранопровод
хрипове
Хроничен гастрит
Хроничен лимфоцитен тиреоидит на Хашимото
Хроничен панкреатит
Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК)
Хронична бъбречна недостатъчност
Хронична миелоидна левкемия
Хронична сърдечна недостатъчност
хумерус
Публикувай статия