Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


С- реактивен протеин (CRP)
С-пептид
сaкродиния
сагитален
сакрален
сакрализация
сакро-лумбален
сакроилиит
сакрококцигеален
салпингектомия
салпингит
салпингография
салпингооофоректомия
салпингооофорит
сардоничен
сарком
саркоматоза
сарториус (мускул)
себолит
седативен
седимент
секвестрация
секвестректомия
секвестър
секундарен
секундипара
семенно мехурче
семилунарен
семином
сенесценция
сензорен
сенилен
сенсибилен
сепарация
сепсис
септикопиемия
септицемия
септичен
септум
серодиагностика
сероза
серозит
серологична реакция
серотерапия
серофибринозен
серум
сиаладенит
сиалолитиаза
сиалорея
сигмоидит
сикоза
силикоза
силикотуберкулоза
симблефарон
симпатиков
симпатиколитици
симпатикомиметици
симпатикотония
симпатикус
симптом
симптоматичен
симфиза
синапс
синдактилия
синдесмоза
синдром
Синдром на Кушинг
Синдром на Сьогрен
синергичен
синехия
синкоп
синовиален
синовиална мембрана
синовит
синовия
синузит, синуит
синус
синхондроза
синцитиум, синцитий
сирингомиелия
система
Системна склеродермия
систола
систолен, систоличен
сифилис
сифилом
скабиес
скапула
скапуларен
скарификация
скарлатина
сквама
сквамозен
скиаскопия
склера
склеректомия
склерит
склеродермия
склероза
склеротичен
склеротомия
сколекс
сколиоза
скорбут
скотом
скротален
скротум
скрофулодерма
Слезка
слухова немота
слюнка
смегма
соланизъм
солитарен
сома
соматичен
сомнамбулизъм
сомнилоквия
сомнолентност
сонорен
сопор
сопорозен
спазмогенен
спазмолиза
спазмолитици
спазмолитичен
спазмофилия
спазъм
спекулум
сперма
сперматорея
сперматоцеле
сперматурия
спиналгия
спинален
спирохета
спленектомия
спленит
Спленомегалия
спленоптоза
спленотомия
спонгиозен
спондилартрит
спондилартроза
спондилит
спондилоза
спорадичен
Спорадична струма
спру
стаза
стафилит
стафилодермия
стафилокок
Стафилококова пневмония
стафилома
стеатоза
стеатом
стеаторея
стеноза
Стеноза на аортната клапа
Стеноза на митралната клапа
стереоагнозия
стерилитет
стеркобилин
стерналгия
стернален
стернум
стерторозен
стетоскоп
стигма
стома
стоматит
стоматорагия
Стомах
страбизъм
странгулация
стрептодермия
стрептокок
стриктура
стрия
строма
строфулус
струма
струмектомия
струмит
струмозен
ступор
субакутен
субдурален
субиктер
субинволюция на матката
субкутанен
сублингвален
сублуксация
субмандибуларен
субментален
субмукозен
субокципитален
субскапуларен
субунгвален
субфебрилен
субфреничен
СУЕ
суперинфекция
суперфекундация
суперфетация
суперфициален
супраклавикуларен
супрамалеоларен
супресия
супуративен
супурация
сутура
суфузия
сфероцитоза
сфигмограма
сфигмография
сфигмоманометър
сфинктер
Счупване на бедрената шийка
Счупване на ключицата
Публикувай статия