Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


Магнезий
мазол
макара
макроглосия
макропсия
макрофаг
макрохейлия
макроцефалия
максила
макула
малария
малеол
малигнен
мамиларен
мандибула
маразъм
маргинален
мастит
мастодиния
мастоидит
мацерация
мегаколон
мегалоцит
Мед
медиален
медиастинален
медиастинит
медиастинум
Мезангиален IgA гломерулонефрит
Мезангиокапилярен гломерулонефрит
мезангиум
мезаортит
мезартериит
мезентериум
мезенхим
мезенцефалит
мезенцефалон
мезовариум
мезодерма, мезобласт
мезоколон
мезосалпинкс
мекониум
мелазма
меланоза
меланом
Мелена
мембранозен
Мембранозен гломерулонефрит
менархе
менинги
менингизъм
менингит
менингоенцефалит
менингоенцефалоцеле
менингомиелит
менингоцеле
менискус
менорагия
менструация
метакарпален
метакарпус
метамиелоцит
метаплазия
метастаза
метатарз
метатарзален
метенцефалон
метеоризъм
метрит
метрорагия
миалгия
миастения
мидриаза
миелит
миелобласт
миелогенен
миелография
миелоиден
миелом
миеломалация
миелоцеле
миелоцит
микоза
Микроалбуминурия
микромелия
микропсия
микростомия
микрофталмия
микроцефалия
микседем
миксом
миксоматозен
милиарен
милиария
милиум
миобластом
миоза
миозин
миозит
миокард
миокардит
миоклония
миом
миометриум
миопатия
миопия
миорексис
миотомия
миотония
миофибрила
митрален
могилалия
монартрит
монорхизъм
моноцит
моноцитоза
морбили
Морбили (брусница, дребна шарка)
морула
мукоза
мукозен
мукоиден
мукоцеле
мутизъм
Публикувай статия