А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

миелом

плазмоцитом – злокачествен тумор, характеризиращ се с малигнена пролиферация на плазматични клетки. Различават се мултиплена, дифузна, солитарна и екстрамедуларна форма.
на латински език: myeloma.
на английски език: myeloma.

Публикувай статия