А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

хипопротромбинемия

понижено съдържание на протромбин в кръвта.
на латински език: hypoprothrombinaemia.
на английски език: hypoprothrombin(a)emia.

Публикувай статия