А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

хидроцефалия

увеличаване на ликвора в мозъчните стомахчета, в субарахноидното пространство. Най-честата причина е блокиране на ликворните пътища от малформации, тумори, абсцеси и др. По-рядко се дължи на нарушена абсорбция на ликвор, хиперпродукция на ликвор и др. Различават се некомуницираща (обтурационна) и комуницираща хидроцефалия.
на латински език: hydrocephalus.
на английски език: hydrocephalus.

Публикувай статия