Услугата извънгабаритен транспорт на пазара за превози

В годините на стагнация и финансова криза много от опериращите на пазара за превози спедиторски и транспортни фирми включват в портфолиото си и услугата извънгабаритен транспорт. Навлизането на нови контрагенти на пазара „подбива” цените на този вид услуги. За да компенсират това някои от превозвачите „спестяват” от застраховки, което крие рискове както за превозвания товар, така и за транспортната компания.

Задължително е да се уточни, че различните видове извънгабаритен транспорт са специален транспорт, осъществяващ се със специални превозни средства и изискващ специална предварителна подготовка, както и специални разрешителни. Т.е. всеки извънгабаритен транспорт е на специален разрешителен режим към АПИ (Агенция „Пътна инфраструктура”).

За да бъдат конкурентоспособни, фирмите превозват разнородни товари – от селскостопански и строителни машини и оборудване през промишлени детайли, та дори и ветрогенератори. Липсата на функциониращи машиностроителни заводи ограничава търсенето на този вид услуга от страната към чужбина. Същевременно е трудно да бъдат сключени договори за извънгабаритен транспорт със западни заводи, тъй като същите предпочитат да възложат превоза на собствените си превозвачи.

Веднъж обаче закупили специални транспортни средства за извършване на извънгабаритен транспорт – влекачи, специализирани ремаркета, модулни платформи, хидравлични устройства, превозвачите всячески се опитват да поддържат дейността си.

Извършването на този вид услуга допълнително се оскъпява от необходимите предварителни проучвания, очертаване маршрута на превоза и „изваждане” на разрешителни. В по-специалните случаи се налага и транспротните средства да бъдат придружавани от конвой, а понякога дори и полицейски ескорт. Неудобство за превозвачите представлява необходимостта да „вадят” разрешителни за всеки отделен превоз от АПИ. Нещо повече, разрешителните се получават само и единствено лично в София. Затова някои от фирмите, предлагащи извънгабаритен транспорт, изпращат свои представители там. Особеност на услугата извънгабаритен транспорт е, че малка грешка или незначително разминаване в обявените размери на товара може да доведе до „провал” на цялостната, извършена до момента подготовка. С цел бърза реакция на непредвидени ситуации е добре да се предвидят и аварийни екипи.

По-крупните превозвачи, предлагащи извънгабаритен транспорт, често предлагат в комбинация сухопътен и речен или сухопътен и морски транспорт. Възможно е фирмата, осъществяваща международен извънгабаритен транспорт, да предлага и редица съпътстващи услуги, като складиране, ремонт и поддръжка, митническо оформяне. В последно време се налага и мултимодалният вариант.

При осъществяването на извънгабаритен транспорт е необходимо превозвачът да вземе под внимание не само пътните, но и метеорологичните условия – дъжд, мъгла, снеговалеж, освен че не винаги е възможно да бъдат предвидени, са особено опасни както за превозвания товар, така и за транспортните средства.

Извънгабаритен транспорт - www.frachtimpex.com/bg/izvangabariten-transport.html

 

Категории

Разни

Подобни статии

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

    Въведение в товарния транспорт Как да превозваме товари за близки и далечни разстояния (национален и международен транспорт) и какъ...

Летище София планира изграждане на автомивка

Летище София планира изграждане на автомивка

Автомивка за служебно ползване ще бъде изградена в рамките на летище София. Целта на автомивката е повишаване на качеството на услугите, пре...

Евтино наемане на кола за еднопосочно пътуване

Евтино наемане на кола за еднопосочно пътуване

Човек може да реши да пътува с автомобил в едната посока, а за пътя обратно да избере друг вид транспорт. Понякога запаленият пътешественик ...

Мрежовите компании - нови тенденции в бизнеса и възможност за предприемчивите

Мрежовите компании - нови тенденции в бизнеса и възможност за предприемчивите

Бихте ли представили себе си с няколко думи? Името ми е Жулиета Боюклиева и съм управител на българска компания Бютифорс ЕООД, която пред...

Прореждане на гроздове и на зърна

Прореждане на гроздове и на зърна

Премахването на част от гроздето по лозите ипрореждането на зърната в тях се прилага много рядко в лозарството, предимно когато се отглеждат...

Румяна Иванова

Румяна Иванова

77 публикации

Публикувано
Публикувано

17.02.2014

Обновено
Обновено

16.02.2014

Прочетено
Прочетено

1191

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия