Прореждане на гроздове и на зърна

Премахването на част от гроздето по лозите ипрореждането на зърната в тях се прилага много рядко в лозарството, предимно когато се отглеждат висококачествени десертни сортове.

Целта на прореждането иа гроздовете и зърната е да се подобри качеството за сметка на по-малоценните зърна и гроздове.

Време и начин на прореждането

Премахването на част от гроздовете се извършва непосредствено след прецъфтяването на ресите (до 8—10 дни). То трябва да предхожда прореждането на зърната и колцуването на лозите. Преди да се премахнат част от гроздовете, необходимо е да се прецени натоварването на лозите, големината на гроздовете и възможностите за оформяването им в зависимост от изискванията на пазара.

Премахването на гроздовете се извършва на ръка поради това, че дръжките им в това състояние са още зелени и крехки.

Наблюденията показват, че най-доброкачествено грозде, ез да се намалява чувствително добивът от сорта Болгар е получава, когато при резитбата лозите се натоварят повече, а чрез филизенето и премахването на част от гроздовете се нормира реколтата, като се оставят 10—15 грозда на една лоза при единичен Гюйо и 12—18 грозда при двоен Гюйо. За целта трябва да се избират и оставят най-едрите и добре оформени гроздове, върху най-силните леторасти, които да бъдат по възможност равномерно разположени по плодните пръчки и телената конструкция. Всички дребни и недоразвити гроздове, както и разположените по по-слаби леторасти трябва да се премахнат.

Прореждането на зърната в гроздовете се извършва 10— 12 дни след цъфтежа на лозите, когато зърната достигат големина на грахови зърна. То трябва да се провежда след премахване на гроздовете и непосредствено преди колцуването или най-късно едновременно с него.

В резултат на прореждането гроздовете стават по-рехави и зърната по-едри. Освен това според проучванията на Г. Пешаков и П. Панталеев захарното съдържание в зърната се повишава и транспортабилността на гроздето се увеличава.

Предварителното почистване улеснява манипулацията на гроздето и нареждането в щайгите, увеличава неговата трайност и го прави особено годно за по-дълъг транспорт. Освен това то е много подходящо за съхранение в свежо състояние

Аналогични резултати са получени и при изведените опити от К. Стоев и Н. Павлов със сорта Болгар в ТКЗС с. Згалево, Плевенско. Зърната се прореждат на ръка с малки ножички, като отделните гроздове се хващат с дървени щипци, за да не се изтрива восъчният налеп.

Едновременно с почистване на зърната се премахва и незначителна част от върховете на гроздовете, където зърната са по-дребни и недобре оформени. Количеството на почистените зърна е около 35%, а в отделни случаи при много плътни гроздове стига до 60—70% (фиг. 114).

Необходимо е да се отбележи, че тази работа е изключително трудоемка и поради липса на достатъчно работна ръка е почти изоставена.

 

Прореждане на зърна в грозда при десертните сортове

Фиг. 114. Прореждане на зърна в грозда при десертните сортове

 

В някои ТКЗС зърната в гроздовете се прореждат на ръка от много опитни жени, без да се използват ножички. Работата се извършва по следния начин: с едната ръка работничката хваща грозда за върха и го обръща нагоре, вследствие на което разклоненията му увисват малко настрана и той става по-рехав и по-удобен за работа, след което с другата ръка много лесно и бързо почиства излишните зърна, без да се обърсва восъчният налеп на оставените зърна.

Този начин на прореждане на гроздовете заслужава голямо внимание, тъй като чрез него неколкратно се увеличава производителността на труда и се улеснява работата.

Експерименталните данни от извършените проучвания и опита на някои от челните лозарски стопанства у нас показват, че с прореждане на зърната значително се намалява шкартото при манипулацията, влага се по-малко труд за нареждането в щайгите и гроздето има по-хубав и  по-привлекателен външен вид и с добре запазен восъчен налеп.

За подобряване качеството на гроздето от сорта Болгар представлява интерес частичното или пълното премахване на пригроздките. Според някои автори това е наложително особено в сушави години, понеже пригрозките като биологично по-млади органи играят силно помпираща роля спрямо гроздето върху основните леторасти.

Коментари за Прореждане на гроздове и на зърна

  1. 1.

    Това мероприятие е особено важно , когато има много завръз, както тази година. За да се прецени степента на прореждане е добре да се знае приблизително колко листа са необходими за изхранване на един стено голям грозд. Досега не съм намерил такива данни. Моля, ако някой има данни за това да ги изпрати.

  2. 2.

    Do Petyr,

    Okolo 10-12 lista za grozd. No ne sym nameril informaziya dali tryabva da sa na sashtata prychka s grozda. Ot opit - mozhe i na druga.

Подобни статии

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за  лозите

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за лозите

Филизене | Прищипване | Кършене | Колтучено | Колцуване | Прореждане | Подпорни системи Необходимо ли е да се филизят лозите Премахванет...

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Основни положения при извършване на резитбата. Резитба на зряло

Резитбата на лозата се състои в премахване напълно или отчасти на различни нейни органи. Когато това мероприятие се извършва върху зрели час...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Исторически данни за резитбата на лозата

Исторически данни за резитбата на лозата

В диво състояние лозата е лиановидно растение, катерещо се по живи дървета, развива голям брой леторасти с малки гроздове, с по (няколко зър...

Високостъблено широкоредово лозарство

Високостъблено широкоредово лозарство

Високостъбленото отглеждане на лозата се практикува в Италия, Средноазиатските републики на бившия СССР, САЩ, Израел и другаде, където се е ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

27.07.2010

Прочетено
Прочетено

2972

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия