Избиране на информация за измерване и оценка на показателите за фирмена конкурентоспособност

Избиране на информация за измерване и оценка на показателите  за фирмена конкурентоспособност
Методи за повишаване на фирмената конкурентоспособност.

Информацията се осигурява от два източника:


• от статистическата и счетоводна отчетност на фирмата. Тя
има различна измеримост в зависимост от показателя, който
се определя.
• чрез извършване на проучване, най-често анкетно, на мнението на експерти на фирмата. Проучването се извършва с помощта на специално подготвен въпросник (анкетна карта), в която ръководният персонал и клиентите дават своето мнение и оценки за равнището на всеки от показателите. За една част от показателите анкетираните посочват абсолютната им стойност, а равнището на другите се установява с бална оценка. Препоръчва се балната оценка да бъде от 1 до 731. Най-ниската оценка 1, отразява най-ниското равнище на показателя, а най-високата - най-доброто състояние на показателя.
Определяне стойностите на всеки един от показателите за оценка на равнището им.
На основата на конкретни изчисления се установяват показателите:
• конкурентоспособност на всеки един от търговските обекти на фирмата;
• производителност на труда;
• групата на финансовите показатели;
• пазарен ръст
• размер на инвестициите за подобряване на маркетинговата дейност;
• показатели за икономически ръст на фирмата.
Пряко от анкетите получават своите абсолютни стойности показателите:
• средни цени на предлаганите стоки;
• степен на обновяване на оборудването;
• степен на новост на реализираните стоки;
• сила на търговската марка;
• наличие на дългосрочни контракти;
• имидж на фирмата.
Определяне на балната оценка на всеки от посочените показатели.
Изчислените значения на показателите за оценка на равнището на индикаторите са в различни мерни единици. Тези от тях, които са установени на основата на счетоводната и статистическата информация са в лева, проценти или коефициенти, а анкетните - в бални оценки (точки). За да се осигури съизмеримост на всички показатели, е необходимо те да бъдат трансформирани в балови оценки - от 1 до 7.
Определяне на тегловните коефициенти, респ. на коефициентите на значимост.
На този етап се определят тегловните коефициенти на всички групи индикатори за конкурентоспособността на фирмата, както и тегловните коефициенти на отделните показатели, включени в тях.
Тегловните коефициенти на индикаторите отразяват значимостта (респ. тежестта) на всеки от тях за конкурентоспособността на фирмата. Тегловните коефициенти на отделните показатели в групата отчитат относителното им значение, за равнището на съответната група.
При количественото определяне на тегловните коефициенти трябва да се спазват две изисквания:
•сумарната величина на коефициентите на значимостта всички групи показатели да е 1.
• сумарната величина на коефициентите на значимост на показателите във всяка група също да е 1.

Не малко пъти за повишаване на фирмената конкурентоспособност, търговската организация трябва да прибегне до външно финансиране, най-често от кредитна институция (банка). Информация за видовете кредити предлагани от българските банки ще намерите в нашия сайт БГ кредити ком.

Подобни статии

Ръководство как да използваме измервателни уреди тип волтметър у дома

Ръководство как да използваме измервателни уреди тип волтметър у дома

  Ако вие ще използвате волтметри за първи път е важно да научите как да настроите устройствата и да ги тествате върху ниско напрежение, ...

5 важни неща, които трябва да знаете, преди да преминете към led диодни крушки

5 важни неща, които трябва да знаете, преди да преминете към led диодни крушки

Може също така да се наложи подобряване на цялостното качество на фаровете, замяна на счупени части или козметични ремонти поради естетическ...

Организация на PR събития

Организация на PR събития

Липсата в използването на професионална агнения за организация на PR събития в дадена фирма, винаги се  отразява негативно върху нейната дей...

Как да обясниш значението на SEO на шефа или клиентите?

Как да обясниш значението на SEO на шефа или клиентите?

  Като SEO маркетолог, понякога да обясниш какво всъщност правиш е по-трудно отколкото да го направиш. SEO се прави за всякакви сайтове -...

Измервателен нивелир – как да го използваме правилно?

Измервателен нивелир – как да го използваме правилно?

Измервателен нивелир – как да го използваме правилно?Нивелирът е един от най-разпространените измервателни уреди. Използва се в ежедневието ...

Иван Иванов

Иван Иванов

7 публикации

Публикувано
Публикувано

23.07.2014

Обновено
Обновено

22.07.2014

Прочетено
Прочетено

1367

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия