Видове транспортни ленти

Видове транспортни ленти
Какви са видовете транспортни ленти според предназначението им и според материалите, от които се произвеждат.

Транспортната лента е една от основните части на лентовия конвейер, който се използва за пренос на различни товари. Транспортните ленти се използват в минната промишленост, в хранително-вкусовата промишленост, в дърводобивната промишленост и пр.

Според  материалите, от които са направени, транспортните ленти могат да бъдат гумено-текстилни и гумено-кабелни, а според предназначението си и условията на работа могат да бъдат ленти с общо предназначение и ленти със специални предназначение, като към последните спадат транспортните ленти, устойчиви на студ и на огън. Студоустойчивите и топлоустойчивите ленти могат да работят при екстремни условия – студоустойчивите ленти работят при температура на околната среда до минус 60 градуса. Топлоустойчивите ленти са предназначени за превоз на товари с висока температура.

Лентите, които се използват в минните шахти, поради спецификата на дейността, са изработени така, че да бъдат трудно запалими и могат да работят дори при температура на околната среда плюс 60 градуса.

Според работната си повърхност транспортните ленти биват ленти с гладка повърхност и ленти с шевронна повърхност. Шевронната повърхност представлява грайфери във вид на рибена кост – ленти с такава повърхност се използват за пренасяне на товари под голям наклон. Обикновено шевронни ленти се ползват при работа под наклон от 22 до 45 градуса. Дълбочината на грайферите при шевронните ленти е от 6 до 32 милиметра.

Гумените транспортни ленти се състоят от три основни части – от рамка, от работна повърхност и от нефункционална повърхност. Основата на рамката се изработва от тъкан, която може да има естествен произход или да бъде продукт на химическата промишленост. Например, произвеждат се транспортни ленти, в чиито състав влизат каучук и полиестерен плат. Лентите, в чиито състав влизат синтетични суровини – полиетилен, найлон и др., се използват за превоз на корозивни товари, например товари с висока степен на киселинност. Такива ленти се използват и за пренос на товари в неблагоприятна среда, която оказва корозивно влияние върху лентата.

Гумено-кабелните транспортни ленти се отличават от гумено-текстилните транспортни ленти по това, че вместо от тъкани и каучук, те са изработени от каучук и стоманени кабели. Стоманените кабели в конструкцията на лентите увеличават якостта им до 10 пъти повече в сравнение с гумено-текстилните ленти, така че гумено-кабелната лента може да пренася по-тежки товари на по-големи разстояния. Дължината на транспортните ленти може да бъде от няколко метра до над 80 метра, а ширината им – от 100 милиметра до 3000 милиметра.

В уебсайта на Каучук Строй Инженеринг Ленти БГ ще намерите още информация за транспортните ленти, а в складовата база на фирмата в Бургас, могат да бъдат намерени и закупени всички основни видове  транспортни ленти и всякакви допълнителни елементи като носещи ролки, скоби и всякакви монтажни елементи.

Подобни статии

Видове транспортни ленти

Видове транспортни ленти

Видовете транспортни ленти се различават по между си от своите приложения и употреба. В зависимост от фактори като какъв товар трябва да тра...

Батик чрез завързване (възлов батик)

Батик чрез завързване (възлов батик)

При този начин на домашно десениране на тъкани се постигат най-разнообразни форми при багренето чрез завързване, усукване, зашиване, напласт...

Поставяне на тапети

Поставяне на тапети

Тапетите придават на жилището уют и топлина, изолират студа и шума. Повредите по тях се поправят лесно. Облепените с тапети по-малки помещен...

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за  лозите

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за лозите

Филизене | Прищипване | Кършене | Колтучено | Колцуване | Прореждане | Подпорни системи Необходимо ли е да се филизят лозите Премахванет...

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

lentibg

lentibg

1 публикации

Публикувано
Публикувано

21.07.2014

Обновено
Обновено

17.07.2014

Прочетено
Прочетено

3774

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия