Батик чрез завързване (възлов батик)

При този начин на домашно десениране на тъкани се постигат най-разнообразни форми при багренето чрез завързване, усукване, зашиване, напластяване и подгъване.
За багрене се употребяват багрилата за съответните видове тъкани - памучни, вълнени, копринени, от изкуствена коприна и от синтетични влакна. Този начин на багрена се характеризира с това, че се получават неясни мотиви и очертания, които взаимно се преливат поради неравномерното проникване на багрилото в тъканта. Той може да се приложи както върху тъкани, така и върху ушити вече дрехи - дамски и детски блузки, фланелки, детски панталонки и др.
Тук ща се ограничим с няколко примера за изработка на батик чрез вевързване - декориране на отделни квадрати от плат, които могат да се използват както самостоятелно, така и като съставни части на по-големи покривки за маси, кувертюри и др.
Необходимите материали и прибори за възлов батик са:

1. Багрила - в зависимост от произхода и състава на материята.
2. Пластмасови щипки (щипки за пране).
3. Гумени ръкавици.
4. Няколко различно дебели здрави конци за завързване. 5.Копринен, памучен, вълнен или друг вид плат.

Предварителна подготовка

Платът трябва предварително да се изпере с гореща вода, за да се отстранят и най-малките следи от апретурата. Може да се работи с различен брой квадрати от плат (4 до 20).

Възлов батик А (техника иа завързване А)

А. Завързване. Ъглите на едно квадратно парче плат се прегъват веднъж по посока на стрелките към центъра му така, че да се получи друг - по-малък квадрат . След това ъглите на квадрата „б" се прегъват още веднъж по същия начин, в резултат на което се получава квадратът „в", центърът на който се завързва с тънък конец. След това квадратът се прегъва по посока на стрелките отвън навътре, при което се получава правоъгълник „г", чиито наложени един върху друг ъгли се завързват, както се завързва букетче цветя. Подготвената по този начин материя - памучна, ленена, вълнена, от естествена коприна, изкуствена коприна, синтетични влакна или смеси, се оцветява по начините на работа, дадени в раздела „Багрене".

Възлов батик А
Възлов батик А: а - първо прегъване ъглите на плата; б - второ прегъване; в - вързване на центъра; г - завързване на ъглите
Б. Багрене. Приготвят се три отделни багрилни бани - например първа баня със светло-червено или жълто багрило, втора баня - с виолетово или оранжево, и трета - със синьо или червено багрило.
Ако не разполагате точно с тези багрила или желаете други разцветки, можете да ги замените с други три хармониращи си цвята. След всяко багрене оцветената тъкан трябва добре да се изплакне, за да не се замърси следващата багрилна баня.
Най-напред трите възела на правоъгълника „г" се потапят в светло-червената, респ. в жълтата, предварително загрята до 60-70°С багрилна баня, и се държат в нея 30-40 мин., след което обагрената част се изважда от банята и се изплаква няколко пъти с чиста вода.
Ръбовете между възлите се потапят до половината във втората - виолетовата (респ. оранжевата) баня и по същия начин се багрят 30-40 мин., след което също се изплакнат добре с хладка вода. Накрая двата възела се налагат един върху друг и триъгълниците, образувани от възлите, се потапят последователно в третата - синята (респ. червената) баня и се дообработват по начина, описан по-горе.
Другите парчета плат се багрят по същия начин, но в следния ред: трите възела в синьо, след това ръбовете между възлите - във виолетово и накрая триъгълниците в светло-червено, оранжево, жълто и пр.

Може да се използва и трети вариант, при който завързаното парче плат се багри в следния ред: виолетово (оранжево), розово (жълто) и синьо (червено). Този ред може да се изменя своеволно.
Важна забележка. Времетраенето на багренето е дадено за работа с наши и съветски багрила. Ако се работи с реактивни или т.нар. „студенобагрещи багрила", то се съкращава на 8 - 10 мин.

 

Възлов батик Б (техника на завързване Б)

А. Завързване. Около средата на квадратното парче плат се определят три пункта, където тъканта се нагъва във вид на хармоника и след това се завързва на възел със здрав конец. Четирите ъгъла на плата се събират заедно и също се завързват, в резултат на което се получават всичко четири възела. Подготвеното по този начин парче плат се оцветява, както е описано по-долу.
Б. Багрене. Трите средни възли и възелът от краищата на парчето плат се багрят най-напред в първата баня - светло-червено или жълто, изплакват се грижливо с хладка вода (продължителност на багренето 30 мин). Парчето плат се обръща от опаката страна и трите възела се завързват наново, след което се потапят във втората - виолетовата (респ. оранжевата) баня, в която се държат 15-17 мин., и наново се изплакват с вода. След това парчето плат се потапя изцяло в третата - светло-синя, респ. червена багрилна баня, където се държи 10-12 мин., като леко се разклаща и накрая се изплаква няколко пъти с вода.

Възлов батик Б
Възлов батик Б: а - завързване на 3 възела; б - завързване на ъглите

 

Възлов батик В (техника на завързване В)

А. Завързване и принцип на багрене. Квадратното парче плат се надипля по диагонал по посока на стрелките, след което се усуква около оста си до краен предел. Двата края се събират и се задържат здраво между палеца и показалеца, докато двете половинки се завият в противоположна посока, като са защипват с щипка за пране . Така подготвената тъкан се оцветява в багрилна баня, след което се развива, като двата ъгъла, които са били от вътрешната страна, отново се усукват и оцветяват.
Б. Багрене. Половината от усуканото парче плат - от щипката надолу, се потапя в светло-червената, респ. в жълтата багрилна баня, в която се държи около 15-20 мин., а другата половинка се багри във виолетовата, респ. оранжевата, баня също 15-20 мин. Обагреното парче се изплаква грижливо и се развива. След това отново се надипля и усуква, но в противоположна посока. Долната част на „плитката", в която преобладава светло-червеният (жълтият) цвят, се потапя във виолетовата(оранжевата баня), а другата половинка, обагрена във виолетово или оранжево, се потапя в синята или червената багрилна баня за 15-16 мин. Половината плат откъм щипката се освобождава, разсуква се и се багри в третата - синя или червена баня, изплаква се и се изсушава.

Възлов батик В
Възлов батик В: а - посока на надиплянето; б - усукване; в - образуване на плитка

Възлов батик Г (техника на завързване Г)

А. Завързване и принцип на багрене. Платът се надипля по дължина като хармоника на ивици с широчина 4 см. Получената лента се прегъва по средата, а двата й края се поставят един върху друг, като се защипват с по 2 щипки за пране - две от едната страна (отгоре) и две отдолу. Двете страни по дължината си се оцветяват различно, като се багрят в две различни бани. В резултат на това след раздиплянето на лентата се получават различно оцветени ивици. След като се изплакне и изсуши, тъканта се надипля по описания начин в другата посока и наново се багри в две различни багрилни бани. Така се получава карирана разноцветна тъкан.
Б. Багрене. Надиплената и прегъната на две лента от вълнена или памучна материя се багри до средата на дългата в алена багрилна баня около 15 - 16 мин., а другата и половина - в жълта багрилна баня.

Обагрената лента се изплаква и изсушава, разгъва се и отново се надипля, но в противоположна посока.След това едната и половинка се багри в багрилна баня с багрило за вълна „електрик"
или съответно директно багрило, а другата половина - в багрилна баня, заредена с маиско зелено или директно за памук. Тази последователност в обагрянето може да се изменя по желание.

Възлов батик Г
Възлов батик Г: а-нагъване; б-прегъване на лентата; в-защипване на лентата

След обагрянето парчето плат се раздипля, изплаква се и се поставя между два вестника, за да се поеме част от водата му. Непосредствено след това обагрената материя се глади с умерено нагрята ютия до сухо.
Тъй като в повечето случаи материята трябва да СЕ държи потопена в багрилната баня с ръце, необходимо е да се работи с гумени ръкавици.
Ако желаете да си ушиете покривка за маса, кувертюра за спалня или легло и други текстилни изделия от отделни парчета, обагрени по един от четирите описани по-горе начини, можете да ги съедините помежду им с ленти от плат, обагренн в един от използваните цветове. За тази цел Е необходимо да подсилите багрилната баня с малко от същото багрило.

Подобни статии

Восъчен батик (рисуван батик)

Восъчен батик (рисуван батик)

При восъчния батик се работи със стопен чист пчелен восък, със смес от восък и парафин в СЪОТНОШЕНИЕ 3 части пчелен восък и 1 част парафин и...

Печатане на тъкани с картофени щампели

Печатане на тъкани с картофени щампели

Този начин на декориране изисква бяла или по-светло оцветена материя, тъй като при по-тъмните материи не се получават ясни отпечатъци от нан...

Батик (Домашно изработване на художествени тъкани)

Батик (Домашно изработване на художествени тъкани)

Батикът или художественото багрене с различни фигури и очертания върху памучни тъкани и тъкани от естествена или изкуствена коприна е бил по...

Восъчен батик (рисуван батик)

Восъчен батик (рисуван батик)

При восъчния батик се работи със стопен чист пчелен восък, със смес от восък и парафин в СЪОТНОШЕНИЕ 3 части пчелен восък и 1 част парафин и...

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за  лозите

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за лозите

Филизене | Прищипване | Кършене | Колтучено | Колцуване | Прореждане | Подпорни системи Необходимо ли е да се филизят лозите Премахванет...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

07.03.2009

Обновено
Обновено

07.03.2009

Прочетено
Прочетено

4453

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия