Восъчен батик (рисуван батик)

При восъчния батик се работи със стопен чист пчелен восък, със смес от восък и парафин в СЪОТНОШЕНИЕ 3 части пчелен восък и 1 част парафин или със смес от 1 част восък и 2 части стеарин,
, която се топи при по-ниска температура. Восъчната смед се стапя в малка каничка или в друг подобед съд.
Каничката представлява меден съд с дървена дръжка, снабдена с тръбичка(улейче) за изливане на стопения восък върху тъканта. При домашни условия восъчната смес може да се нанася и с четчици - едни по-малки и тънки за нанасяне на линии и контури, и други по-големи и по-широки за покриване на по-големи площи от материята с восъчна смес.
Стопеният восък може да се нанесе и по следния начин: Изрязват се от коркови тапи или от мека дървесина щампели с различна форма, големина и контури. Те се потапят в нагрятата, стопена и още гореща смес и се притискат върху плата в желания ред. Този начин на работа се нарича „щампелов батик".
След като восъчният пласт се нанесе върху тъканта по един от описаните начини, материята се потапя в студена вода, за да се ускори втвърдяването на восъчната смед и за по-здравословното и закрепяне за нея. По този начин покритите с восък места по тъканта се импрегнират и багрилото, предназначено за непокритите места, не може да проникне през восъка. След като нанесеният върху тъканта восъчен плат се втвърди, се пристъпва към първото багрене на свободните от восък места. То се извършва в багрилна баня, приготвена от омекотена или дъждовна вода и с разтворените в нея специални багрила за восъчен батик, с които се багри при по-ниска температура.
Рецепта № 227. Багрене на памучни и ленени тъкани с реактивни багрила
Багрилото се разтваря в 1л вода с температура 60-70 °С , след което се прецежда през гъсто памучно платно или сито и се влива в останалото количество вода.
Предварително добре умокреният материал се внася в багрилната баня и като се преобръща, се багри около 30 мин. при 25-30 °С. След това в банята се прибавя разтворената в 2-3л вода готварска сол и багренето продължава още 30 мин. при същата температура. Прибавя се и разтворената във вода сода каустик и багренето продължава нови 35-40 мин. при около 30-35 °С.
Обагреният материал се изплаква многократно с топла вода, а след това и със студена, докато промивните води станат съвсем безцветни.
След като се обагрят откритите места на тъканта, покритите с восъчния пласт площи остават необагрени.
Тези места по желание могат да останат с първоначалния си цвят или да се обагрят в друг, като се повтаря багренето с други багрила.

 

Кои тъкани са най-подходящи за восъчен батик?

Фините гъстотъканни материи от памучна батиста, средно фините тъкани от вискозна коприна, хасета,американи и др. Подходящи са и тъканите от синтетични влакна, но за тях се изискват специални багрила.
Преди първото нанасяне на восъчния пласт и първото багрене, а също и преди всяко следващо нанасяне на восък и следващо багрене тъканта трябва да се изпере със сапун или подходящ перилен препарат, след това да се изплакне добре и да се изсуши.

Как се подготвя восъкът?

Восъкът се загрява в подходящ емайлиран съд и докато трае процедурата, се поддържа горещ. Температурата, при която восъкът се нанася върху материята, е от съществено значение. Ако при загряването восъкът запуши, това е указание, че той е прегрят. Най-подходящата температура се определя от отнасянето на восъка спрямо третиранта с него материя. Нормално загретият восък изтича от тръбичката развномерно и не изменя формата си . Прекалено горещият восък се разлива върху материята, докато недостатъчно загретият не може да проникне дълбоко в нея и остава върху повърхността и във вид на коричка.

Какви багрила са необходими?

Както вече казахме по-горе, при батика с восък се употребяват студено багрещите реактивни багрила. Най-напред багрилото се разтваря в гореща вода по указанията, дадени върху опаковката му. Ако материята е от

Целулозни влакна(памучна, ленена и др.), тя се багри по начина, описан в рецепта 227. Ако обаче се багри материя от естествена коприна, вместо готварска сол се прибравя малко оцет. Температурата на банята не трябва да е по-висока от 30-35 °С, тъй като при по-висока температура втвърденият восък ще започне да омеква и да се топи, вследствие на което първоначалните очертания върху материята ще се изменят. Ако багрилната баня е по-студена от 30°С, восъкър ще се втвърди по-силно, при което той става крехък, чупи се и се олющва лесно.

Как се подготвя материята за восъчен батик?

След като върху нея се начертаят с черев молив (въглен) или се прекопират желаните фигури, тя се изпъва върху картонена кутия без капак или върху дървена рамка, изкована от тънки летвички, или върху празно чекмедже от маса, така че под нея да остане празно пространство, за да може восъчната смес да попие изцяло. Ако за целта се използва дъска или друга повърхност, напоената с восък материя ще залепне върху нея. Картонената кутия е най-подходяща тъй като върху нея материята се забожда с карфици по-лесно.

 

Как се работи с каничката и четките?

Със специалната каничка за восъчен батик могат да се очертаят или нарисуват върху материята различни линии или фигури. В каничката се налива толкова стопен восък, че да се запълни 1/3 от обема и. С нея върху материята се нанасят очертанията на желаните фигури. Предварително очертаните с восък посредством каничката или с молив форми след това се запълват с восъчен плат с помощта на четките. (С тях също могат да се очераят фигури, което за начинаещите е много по-лесно).

 

Как става нанасянето на восъчния пласт?

Восъчен пласт се нанася еднократно, когато се работи с много фини материи, например копринени. В повечето случаи обаче върху по-плътните материи нарисуваните места трябва да се подсилят от опаката им страна с нов пласт восък. Също така и между отделните багрения е важно да се обърне внимание да не остават открити места, където восъкът е начупен, тъй като те ще поемат от багрилото и ще се оцветят във вид на лъчи.

 

Как се багри тъканта?

По принцип при батика багренето започва от най-светлия цвят и завършва с най-тъмния. По този начин всички цветове се нанасят един върху друг.
Ще повторим накратко някои правила от науката за цветовете, които в случая ще бъдат доста полезни.
Жълтият, червеният и синият цвят са основните цветове, от които чрез смесване могат да се получат всички останали тонове.
От два основни вида багрила при смесване по равни части се получават т.нар, комбинирани багрила. Например:
Оранж - получава се от 1 тегловна част жълто и 1 т. част червено багрило.
Зелено - получава се от 1 т. част жълто и 1 т. част синьо багрило.
Виолетово - получава се от 1 т. част червено и 1 т. част синьо багрило.
От жълто, червено и синьо, както и от оранжево, зелено и виолетово багрило, смесени заедно, се получава кафяво багрило.
От синьо и оранжево багрило, десенирани с малко червено, се получава черно багрило.
Ако искаме да изпъстрим дадена тъкан (за възглавница, аба-жур, детска рокличка, дамска блуза и пр.), трябва да постъпим по следния начин:
1. Тъканта се изпъва върху картонена кутия или върху дърве-на рамка и се забожда с габърчета или карфици.
2. Върху нея с каничката или с четка, по предварително на-рисувани очертания или направо се рисуват със стопен восък или восъчна смес различни фигурки, разпределени равномерно или разхвърлено по материята.
3. По указанията за комбиниране на багрилата се приготвя първата багрилна баня и материята се обагря например в синьо. При тези условия очертанията на восъка остават бели.
4. След като се изплакне и изсъхне обагрената в синьо материя, около първите очертани с восък фигурки се нанасят пак с восък други, но вече върху синия фон. Материята отново се навлажнява и се багри във втората багрилна баня, приготвена вече с жълто багрило. За няколко минути материята ще се оцвети в зелено (синьо + жълто дава зелено), като очертанията от втория восъчен пласт ще останат сини, тъй като жълтото багрило не може да премине през него. Получават се бели и сини фигури върху зелена основа.
5. По-нататък върху зеления фон се очертават други фигурки с восък и материята отново се поставя в багрилната баня, но вече с комбинирано кафяво багрило, при което тя ще се обагри в медно-кафяв цвят, а новите очертания с восък ще останат зелени. В резултат от описаните операции ще се получи материя, обагрена в медно-кафяв цвят с бели, сини и зелени фигурки върху нея.
6. След като така обагрената материя изсъхне, тя се поставя между вестници или няколко пласта по-тънка хартия и се глади с гореща ютия. Вестниците или хартията трябва да се сменят няколко пъти, за да се извлече восъкът колкото може по-пълно.
Остатъците от восък се почистват с лек бензин по начините, дадени в раздела „ Почистване на петна".
По желание, преди да се потопи в багрилната баня, материята може да се нагъне леко или да се намачка, при което восъчният пласт ще се напука на много места. В получените пукнатини ще проникне известно количество багрило, в резултат на което ще се образуват красиви лъчеобразни фигури (това е характерно за материите, обагрени по методите на восъчния батик). Обагрената материя се изважда от банята и восъчният пласт се остъргва. Ако се цели получаването на шарки в няколко цвята, операцията се повтаря, но багренето се извършва в друга по цвят багрилна баня.
Посредством методите на восъчния батик текстилни тъкани за възглавници, покривки и др. могат да се декорират с изображения на пчели, пеперуди, птици, животни и др. В такъв случай се работи по следния начин. Най-напред се подготвя върху паус увеличен растер (разчертани квадрати) и върху него (тях) се нанася дадена рисунка. След това готовата фигура се пречертава по опаката й страна със специален молив за копиране, като по този начин се подготвя аа откопиране върху тъканта, която трябва предварително да е изпрана, изсушена и изгладена. Рисунката на пауса се поставя върху тъканта така, че страната, изчертана с копирния молив, да легне върху нея. С не много гореща ютия се глади върху хартията дотогава, докато рисунката се откопира ясно върху тъканта.
Рисунката може да се откопира и по друг начин, като изчертаният паус с нанесените фигури се прикрепи с лепенки върху стъклото на прозореца, върху него се постави тъканта, а очертанията се направят с мек черен молив или с въглен.
Подготвената тъкан се изпъва върху картонената кутия, набожда се е карфици, а контурите се очертават с восък както от лицевата, така и от опаката й страна. Местата, които трябва да останат бели, се запълват с восъчен пласт, като линиите се очертават с каничката за восъчен батик или с тънка четчица, а върху по-широките места се работи с по-големи четки.
След тази операция се пристъпва към багренето на отделните очертания на фигурата (вж. рецепта № 227).
Първата багрилна баня се приготвя с жълто багрило за студено багрене и се работи по начина, описан по-горе. Свободните от восък места се оцветяват жълто, а тези, покрити с него, остават бели.
След като се изплакне и изсуши, обагрената в жълто тъкан се изпъва отново върху кутията или рамката. Очертанията, които
трябва да останат жълти, се покриват с восъчен пласт от двете страни. Така подготвената тъкан се багри във втората багрилна баня със светло-зелено багрило. Непокритите с восък места ще се оцветят в зелено и т.н. Дообработването на тъканта е вече познато. След като тя изсъхне, восъчните пластове се отстраняват чрез гладене през вестници.
Като общо правило при този начин на багрене след всяко осветяване тъканите трябва да се изплакват грижливо с хладка мека вода. Последното изплакване се прави с вода, към която се прибавят няколко капки оцет за стабилизиране на багрилото.

 

Подобни статии

Батик (Домашно изработване на художествени тъкани)

Батик (Домашно изработване на художествени тъкани)

Батикът или художественото багрене с различни фигури и очертания върху памучни тъкани и тъкани от естествена или изкуствена коприна е бил по...

Батик чрез завързване (възлов батик)

Батик чрез завързване (възлов батик)

При този начин на домашно десениране на тъкани се постигат най-разнообразни форми при багренето чрез завързване, усукване, зашиване, напласт...

Печатане на тъкани с картофени щампели

Печатане на тъкани с картофени щампели

Този начин на декориране изисква бяла или по-светло оцветена материя, тъй като при по-тъмните материи не се получават ясни отпечатъци от нан...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

Избор на подходящи сортове лози

Избор на подходящи сортове лози

Какво е сортовото разнообразие при лозата Още в най-дълбока древност човекът е започнал да отбира онези форми на дивата лоза, които са прив...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

07.03.2009

Обновено
Обновено

07.03.2009

Прочетено
Прочетено

15874

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия