Транспорт на горива и петролни продукти

Транспорт на горива и петролни продукти
Видове транспорт за превоз на горива и петролни продукти, предимства и недостатъци на различните видове транспорт.

 

Широкото използването на горива и всякакви петролни продукти като основен поне към настоящия момент източник на енергия в различни отрасли на световната икономика, поставя на преден план въпроса за бързото, евтино и безопасно транспортиране на тези продукти. За транспортиране на горива и петролни продукти се използват различни видове транспорт в зависимост от различни фактори, например в зависимост от агрегатното състояние на продуктите (различават се твърди, газообразни и течни горива), в зависимост от количество на превозваните петролни продукти, в зависимост от разстоянието и др. Всеки от видовете транспорт и от типовете контейнери и резервоари, в които се транспортират горивата и петролните продукти, има своите особености.

1. Автотранспорт. Автоцистерните или т.нар. бензовози, могат да превозват малки количества горива и петролни продукти, което е техния основен недостатък. Разстоянията на които може да се транспортира гориво чрез автоцистерна също не са много големи. За страна като България, която е с малка площ, ползването на автоцистерни е доста удобен вариант за превоз и доставка на горива, но за държави като Русия, Китай и САЩ например този тип транспорт не е най-удачния. Транспортирането на горива и петролни продукти с автомобили има едно основно предимство и това е гъвкавостта на този вариант на превоз, тъй като отправната точка и мястото на доставка на горивата и продуктите може да бъдат всякакви, стига до тях да достига някакъв път, било то и третокласен. Ясно е, че тази гъвкавост и широки възможности за избор на пункта за доставка отсъстват когато става дума за превоз с кораб, самолет или влак.

2. Железопътен транспорт. Още от зората на нефтената революция влаковите композиции се използват за превоз на горива. Предимствата на железопътния транспорт са, че по-слабо се влияе от климата и атмосферните условия и че със специално оборудваните вагони-цистерни може да се превозват значителни количества горива и петролни продукти наведнъж. Главен недостатък на превоза на горива по релсите е значителното оскъпяване на транспортирането в този случай.

3. Морски транспорт. Танкерите с нефт кръстосват океаните и моретата от началото на нефтената ера – без тях е невъзможно да се осъществи доставка на горива и петролни продукти на големи разстояния. Това е и основното предимство на този тип транспорт – с него може да се превози гориво буквално до другия край на света. Супертанкерите могат да превозват и доста големи количества гориво. Използването на този вид транспорт не оскъпява прекомерно доставката и затова ползването на танкери за превоз на горива е икономически изгодно.

4. Въздушен транспорт. Пренос на горива и петролни продукти със самолети се извършва само в редки случаи, когато трябва да се превози гориво до труднодостъпни точки като например високи върхове или крайния север. При пренасянето на горива по въздушен път е трудно да се осигури безопасност на превоза, доставките излизат скъпо, затова този тип транспорт се ползва най-рядко.

5. Най-удобно е транспортирането на горива и петролни продукти по специални тръбопроводи. Освен бърз, този тип пренос на горива е и най-безопасен. За сметка на това строителството на тръбопровода е доста скъпа и времеемка дейност.

Повече информация за горива и петролни продукти – в сайта Goriva.biz

Подобни статии

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

    Въведение в товарния транспорт Как да превозваме товари за близки и далечни разстояния (национален и международен транспорт) и какъ...

Петролни горива – видове и употреба на течните горива

Петролни горива – видове и употреба на течните горива

Нефтът е изключително полезно течно гориво и се получава естествено от придобиване на нефт. В най-чистата му форма, придобитият продукт се н...

Почистване на петна от петролни продукти

Почистване на петна от петролни продукти

Рецепта № 177. Почистване на петна от газПетна от гас върху всякакъв вид бели тъкани се почистват, като се посипят със сух настърган тебешир...

Петролни горива – видове и употреба на течните горива

Петролни горива – видове и употреба на течните горива

Нефтът е изключително полезно течно гориво и се получава естествено от придобиване на нефт. В най-чистата му форма, придобитият продукт се н...

Как да предотвратяваме сърдечни болести и мозъчни инсулти

Как да предотвратяваме сърдечни болести и мозъчни инсулти

През последните 50 години в развитите страни настъпи пълна промяна на причините за смъртността всред населението В миналото най-много жертви...

goriva

goriva

1 публикации

Публикувано
Публикувано

17.02.2014

Обновено
Обновено

17.02.2014

Прочетено
Прочетено

2742

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия