Петролни горива – видове и употреба на течните горива

Петролни горива – видове и употреба на течните горива
Петролът е природна течност, която се запалима и се образува от сложна смес от въглеводороди и течни органични съединения.

Нефтът е изключително полезно течно гориво и се получава естествено от придобиване на нефт. В най-чистата му форма, придобитият продукт се нарича суров нефт. Този нефт трябва да се пречисти, тъй като самият той има различни видове смесени въглеводороди, които не могат да се използват в състоянието, в което са. Поради това се извършва фракционна дестилация, за да се отделят и идентифицира всяка от тези смеси при различни точки на кипене. Така се получават крайни продукти, които са полезни и имат своите свойства.

Нефтопродукти

Те се получават от рафиниране на петрол. Това са добре познатите ни течни горива като бензин, дизел, мазут, реактивно гориво и други. По-тежките петролни продукти са катран, асфалт, парафинов восък и други. Има огромно търсене на петролни продукти по цял свят, а някои са и много скъпи. Нефтът например се използва за производството на различни други вещества, които днес са силно консумирани. Според проведени изследвания, в световен мащаб се използват около 90 милиона барела петрол всеки ден.

Топ 10 страни по производство на нефт (барел / ден)

 • Саудитска Арабия – 10900000
 • Русия – 9900000
 • Съединени щати – 9023000
 • Иран – 4231000
 • Китай – 4073000
 • Канада – 3592000
 • Ирак – 3400000
 • Обединени арабски емирства – 3087000
 • Мексико – 2934000
 • Кувейт – 2682000

Топ 10 страни по консумация на петрол (барел / ден)

 • Съединени щати – 19150000
 • Европейски съюз – 13680000
 • Китай – 9400000
 • Япония – 4452000
 • Индия – 3182000
 • Саудитска Арабия – 2643000
 • Германия – 2495000
 • Канада – 2209000
 • Русия – 2199000
 • Корея, Юг – 2195000

С помощта на опитните специалисти в търговията с течни горива от Дизелор ще ви представим някои от най-популярните горива и тяхното използване.

Втечнен природен газ

Това е запалимо течно гориво, което е комбинация от различни въглеводороди. Използва се от отоплителни уреди, в превозни средства, за готвене и други. Най-често срещаните му форми са пропан и бутан. Произвежда се чрез рафиниране на суров нефт. Неговият диапазон на кипене е по-малък от 25 °C.

Нефтопродукти

Нефтохимикалите, както подсказва името, това са химически продукти, получени от нефт. Те се класифицират като олифини и ароматни съединения. Тези подкласове се получават чрез каталитичен крекинг на петролни фракции. Неговият диапазон на кипене е между 30 °С и 200 °С. Този вид течни горива се произвеждат чрез фракционна дестилация на суров нефт и природен газ. Използват се в торове, восък, лак, препарати, хранителни добавки, синтетични обувки, бои, пластмасови бутилки и други.

Бензин

Добре позната на всички ни прозрачна течност, която се получава от фракционната дестилация на суров нефт. Бензинът се състои от органични съединения и се използва предимно в двигатели с вътрешно горене. Намира широко приложение в световен мащаб и потреблението му е толкова високо, че цените му също са се увеличили и непрекъснато се променят според нарастването на търсенето. Диапазонът на кипене на бензина е между 40 °С (104 °F) и 205 °C (401 °F). Този вид течни горива се използват в превозни средства, електрически генератори, компресори и други.

Дизел

Дизеловото гориво или нефтеният дизел са производни на петрола. Дизеловото гориво, което масово се използва днес е Ultra Low Sulphur Diesel, защото съдържа минимални количества сяра. Този вид течно гориво се получава чрез фрикционна дестилация на сурово масло и интервал на кипене 250 °С (392 °F) и 350 °С (662 °F) при атмосферно налягане. Качеството на дизеловото гориво се измерва по отношение на цетановите числа. Дизелът в сравнително по-лесен за пречистване от нефт, отколкото бензина. Дизелът се използва основно като гориво за превозни средства, а дизеловите двигатели са определяни за по-енергийно ефективни и имат по-добра икономия на гориво от бензина. Освен това се използва и при газови турбини и двигатели с външно горене.

Самолетно гориво

Този вид течно гориво понякога се нарича гориво за авиационни турбини и се използва главно за въздухоплавателни средства. Самолетното гориво е комбинация от различни въглеводороди. Най-често срещаните видове дизелово гориво са Jet A и Jet A-1. Диапазонът му на кипене (подобно на керосина) е между 150 °С до 275 °С.

Керосин

Наричан е още парафин и е запалима течност, съдържаща въглеводороди. Керосинът се използва за захранване на реактивни двигатели, за готвене, отопление, осветление и други. Диапазонът му на кипене е между 150 °С до 275 °С. Други приложения на керосина са като пестицид, разтворител, смазващо вещество, рентгенова кристалография и други.

Смазочни масла

Те се използват главно за намаляване на триенето между повърхностите. Доброто смазващо средство има висока точка на кипене и вискозитет. Установено е, че има термична и хидравлична стабилност, както и ниска точка на замръзване. Смазочните материали съдържат 90% базово масло и по-малко от 10% добавки. Диапазонът им на кипене е между 300 °С (572 °F) и 370 °C (700 °F). Използват се и като моторни масла, предавателна мощност, пренасяне на топлина, предотвратяване на корозия и ръжда и други.

Парафинов восък

Парафинът във восъчно вещество, което се използва като смазка. Обикновено то е твърдо при стайна температура. Точката на кипене в по-висока от 370 °C. Той се използва най-вече при производството на свещи, кола маска, уплътнител, моливи, пропилант за ракетни двигатели, восъчни сърфове, подове, козметика като вазелин и други.

Горивни масла

Те също се добиват от дестилация на нефт. Те са най-голямото гориво, което може да се получи при рафиниране на суров нефт. Произвеждат се чрез фракционна дестилация на суров нефт между 370 °С (700 °F) и 600 °C (1112 °F). Горивните масла имат много приложения като се използват за отопление на домове, офиси, а също се ползват и от камиони, кораби и автомобили.

Асфалт

Обикновено наричан битум, това е черна и дебела версия на нефта, която се получава както естествено, така и като рафиниран продукт. Неговият вискозитет е същия като на студената меласа. Асфалтът се получава чрез фракционната дестилация на суров нефт при 525 °С (977 °F). Използва се основно за полагане на пътища. Други приложения са за хидроизолационни продукти, предназначени за уплътняване на покриви и други.

Катран

Той се получава чрез процеса наречен разрушаваща дестилация, като се използват няколко органични съединения. Той може да бъде произведен от въглища, нефт, дървесина или торф. Крайният продукт е комбинация от различни въглеводороди и свободен въглерод. Точката на кипене на катрана е по-голяма от 600 °С. Той има няколко приложения като например дезинфектант, за запечатване на покриви, корпуси на кораби и други. Дървеният катран се използва като подправка, аромат за минимално извори, козметика, шампоани против пърхот и други.

Подобни статии

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

    Въведение в товарния транспорт Как да превозваме товари за близки и далечни разстояния (национален и международен транспорт) и какъ...

Енергийни източници в жилището

Енергийни източници в жилището

Като източници за получаване на топлина в нетоплофицираните жилища могат да се използват твърди, течни или газообразни горива, а също и елек...

Пелети или био горивото на бъдещето

Пелети или био горивото на бъдещето

Какво представляват пелетитеПелетите за отопление са гориво, произведено от биомаса. Дървените пелети са най-разпространеният вид. Дървеснит...

Транспорт на горива и петролни продукти

Транспорт на горива и петролни продукти

  Широкото използването на горива и всякакви петролни продукти като основен поне към настоящия момент източник на енергия в различни от...

Транспорт на горива и петролни продукти

Транспорт на горива и петролни продукти

  Широкото използването на горива и всякакви петролни продукти като основен поне към настоящия момент източник на енергия в различни от...

web fusion

web fusion

84 публикации

Публикувано
Публикувано

17.10.2017

Обновено
Обновено

17.10.2017

Прочетено
Прочетено

5883

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия