Строителните машини трябва да се поддържат

Строителните машини трябва да се поддържат
Съвременното строителство във вида, в който вече свикнахме да го приемаме, не би било възможно без строителната техника и строителните машини, които стават все по-модерни и се усъвършенстват непрекъсн

Съвременното строителство във вида, в който вече свикнахме да го приемаме, не би било възможно без строителната техника и строителните машини, които стават все по-модерни и се усъвършенстват непрекъснато. Тази строителна техника обаче е много скъпа. Правилната и експлоатация е много важна както за нейното съхранение и по-дълга експлоатация, така и за безопасността на тези, които я ползват. Като всяка друга техника и строителната техника се нуждае от своевременно сервизиране и поддръжка. 

Много е важно операторите на строителни машини да бъдат добре обучени за правилната им експлоатация и при най-малкото отклонение от нормата на работа, да се обръщат към сервизни специалисти за отстраняване на евентуалната повреда. Само така би могло да се гарантира дълъг живот и безопасност  на строителната техника.

Строителните машини са скъпо струващи съоръжения и в повечето случаи строителните фирми ги наемат за определен срок от време или за извършване на определена дейност от други фирми, чиято основна дейност е да ги стопанисват и да ги отдават под наем. Много важно условие е фирмите отдаващи под наем строителна техника да поддържат сервизи за нея. Това налага наемането на квалифицирани специалисти по ремонта на машините и необходимост от набавяне на качествени резервни части за тях. От добрата поддръжка и навременно сервизиране на строителните машини, зависи много безопасността на хората, които ги наемат. Затова освен добра поддръжка, е нужно при наемане на строителна техника да се прави подробна инструкция на хората, които ще работят с нея за безопасна експлоатация и задължително строителната машина се изпробва в присъствието на този, който  я наема. Обикновено процедурата се съпътства с подписване на приемо- предавателен протокол и договор за наем като в документите се вписват всякакви детайли за състоянието на строителната техника и нейният външен вид. Така се осигурява яснота по отношение на това какво точно получава този, който я наема и ангажираност да я върне във вида, в който я наема.

Използването на все по-модерни и технически сложни строителни машини със сложни системи на управление налага осигуряване на тесни специалисти в сервизите, поддържащи скъпо струващите строителни машини. Това за съжаление съвсем не е лесна работа и повечето от фирмите упражняващи тази дейност се сблъскват със сериозни трудности при намирането им. Това често оскъпява и ремонтните дейности  и затова отговорната експлоатация на техниката е от изключителна важност. Добре поддържаната строителна машина  има много дълъг живот и на нея би могло да се разчита при спазване на срокове и извършване на тежки и сложни строителни дейности. Именно затова от първостепенна важност е и строителните фирми, които редовно наемат строителна техника за своята дейност да инструктират добре своите работници с цел правилната експлоатация на машините. Това ще гарантира безпроблемна работа по време на строителството и завършване в срок на строителните обекти, за които ги наемат.

На този адрес - https://stadi.bg, можете да намерите строителна техника под наем и машини втора употреба.

Категории

Разни

Подобни статии

Посадъчен материал и засаждане на лозите

Посадъчен материал и засаждане на лозите

Защо лозите не се размножават със семена Лозата може да се размножава по два начина - чрез семена и по вегетативен път. Размножаването чрез...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през септември

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през септември

Септември Септември е месец на постепенен преход от летните към есенно-зимните условия.В резултат от нахлуване на по-студен въздух от север...

Възпитателната роля на игрите и играчките

Възпитателната роля на игрите и играчките

Игрите и играчките са мощни възпитателни средства. Чрез тях се развива не само двигателната активност и сръчност на децата. Те помагат за оп...

Поне пет причини да наемеш строителни машини

Поне пет причини да наемеш строителни машини

Новата строителна техника е доста скъпа и изисква големи инвестиции. Затова строителните фирми рядко вече си позволяват да закупуват собстве...

Услугата извънгабаритен транспорт на пазара за превози

Услугата извънгабаритен транспорт на пазара за превози

В годините на стагнация и финансова криза много от опериращите на пазара за превози спедиторски и транспортни фирми включват в портфолиото с...

Радост вкъщи

Радост вкъщи

17 публикации

Публикувано
Публикувано

25.02.2013

Обновено
Обновено

25.02.2013

Прочетено
Прочетено

1005

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия