Същност на ДДС

ЗДДС (Закон за данък добавена стойност) се приема и гласува за първи път в 153 брой на държавен вестник от 12 декември 1998 година.

ЗДДС (Закон за данък добавена стойност) се приема и гласува за първи път в 153 брой на държавен вестник от 12 декември 1998 година. Той е непрестанно подложен на икономическите промени и затова е променям многократно оттогава, за да бъде пригоден за политиката и икономиката на България. Най-скорошното гласуване на промяна в закона е в брой 70 на държавен вестник от 10 декември 2004 година, излязъл в сила от 01 януари 2005 година. ЗДДС е основният норматив, който има за цел да уреди процесите в данъчното облагане по данък добавена стойност.

С ДДС се облага абсолютно всяка услуга и стока, като фирмата, изпълняваща услугата/доставката е нужно да е с място на изпълнение в зоната на страната при изнасяне на стоки както и на внясяне на стоки, което е направено от лице, което е задължено на данъчно облагане по ДДС. Доставка – това е прехвърляне на собственост на предмет или друга стока (абсолютно всяка стока, било тя недвижима или движима, освен валута в обращение), както и други права върху предмети, включвайки и извършването на услугата (всичко което е със някаква парична стойност и е различно от вещ или валута), когато е направена с/у настрещна престация, по повод на направена сделка или предстояща такава за сключване.

След появяване на данъчно събитие, данъка е начислен за доставките, които се облагат, само когато за лицето, което е регистрирано, е породено задължението да бъде начислено или да бъде освободено от начисляване на данъка. При внасяне на стоки този данък трябва да се начислява или възниква начина за освобождаване т него на същата дата, в коятомитниците трябва да взимат под отчет митническите сборове, в това число когато митническата ставка е равна на нула или освобождаване от митничискете сборове и отчитането на обезпечаването на митническите сборове.

Големите промени в ЗДДС 2012 се изразяват с промяна на данъчната основа в много разнообразни случаи, а също и промяна на данъчното облагане на различни услуги.

За да сте в крак с измененията, е добре да прочетете и промените в Кодекс на труда 2012 и КСО 2012.

Етикети

същност, ддс

Категории

Разни

Подобни статии

Заболявания на периферната нервна система

Заболявания на периферната нервна система

По честота тези заболявания са почти 1/4 от всички заболявания на нервната система. Техните причини могат да се подредят също в няколко груп...

Неврози

Неврози

Неврозите са заболявания на нервната система, конто се определят най-общо като функционални нарушения в дейността на главния мозък, без да и...

Важни Симптоми - Припадък

Важни Симптоми - Припадък

Припадъкът е състояние, при което организмът изпада във внезапно временно изключване функцията на кората на главния мозък. По външните си пр...

Критична възраст на жената (Климактериум)

Критична възраст на жената (Климактериум)

Значителна част от жените имат твърде погрешна представа за критичната възраст, поради което някои съвсем не се интересуват от нея, а други ...

Предпазване от забременяване (Контрацепция)

Предпазване от забременяване (Контрацепция)

В живота на всяко семейство има периоди, когато поради различни причини забременяването е нежелано. В такива случаи планирането на плодовито...

krazymir

krazymir

4 публикации

Публикувано
Публикувано

03.08.2012

Обновено
Обновено

25.09.2012

Прочетено
Прочетено

1763

Нередност Докладвай за нередност
2 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия