Заболявания на периферната нервна система

По честота тези заболявания са почти 1/4 от всички заболявания на нервната система. Техните причини могат да се подредят също в няколко групи - възпалителни, травматични, токсични. Белезите на заболяванията на периферната нервна система са различни и зависят от няколко фактора:

 1. Коя част на периферния нерв е засегната - неговите коренчета или само нервът по неговата дължина.
 2. Само един нерв ли боледува изолирано или боледуват едновременно повече нерви. Има и още една възможност: да боледуват няколко нерва в началната си част след коренчетата, когато вървят близо един до друг и образуват т. нар. плексус, или пък да боледуват едновременно по-крайните им части.
 3. Каква е причината на заболяването.

Радикулит

Това е едно от най-честите заболявания на периферните нерви. Трябва обаче да се отбележи, че в същност тях-ната честота е по-малка, защото диагнозата радикулит се поставя много по-често, отколкото се среща. С такава диагноза напч. се кръщават едва ли не всички болки в кръстно-поясната област, когато в същност се касае за заболяване на мускулите, съединителната тъкан или ставите. Проявите по един радикулит (на няколко или много коренчета на нерва) са много типични. Той започва остро или под-остро (за няколко часа или 1-2 дни), като понякога първите симптоми са след ставане от сън, след слизане от превозно средство, след екскурзия или след физическо натоварване и се изразяват в болка в съответната област и ограничение на дви- женията поради засилващата се болка. Коренчевата (радикулитната) болка е много характерна - тя се усилва при всяко напрягане (кихане, кашляне и др.), като се излъчва към зоната, в която се намира периферният нерв, съставен от тези коренчета. Мускулите в тази област са опънати, болезнени, има болка при натиск в съответните на коренчетата нерви. Трябва също така да се, отбележи, че докато радикулитите в шийната област и в областта на гръдния кош по-рядко се грешат, то радикулитите в кръстно-поясната област най-често се диагностицират неправилно. Както радикулитите, така и мускулните и ставно-мускулните заболявания най-често са от токсично-инфекциозни причини иди пренапрежения (внезапни или хронични). В известен брой от случаите те са резултат на заболявания на съседни органи и системи. Лечението е според причината на заболяването и на първо място е покоят. Добър лечебен ефект има даването на противоболкови и противовъзпалителни средства, витамини от групата В, както и различни физиопроцедури.

Плексит

Представлява заболяване на тази част от периферните нерви, в която те още не са се самостоятелно отделили, а се преплитат и съединяват едни с други. Най-често се среща плексит на шийно-раменната и кръстно-поясната област. Причинява се най-често от токсично-инфекциозни моменти (нерядко от вируси). Простудни моменти също могат да играят важна роля. Проявите на плексита са също болкови, но могат да доведат и до временно намаление на функциите на някои периферни нерви. Брахиалният плексит (шийно-раменният плексит) е обикновено едностранен. Изразява се в силни болки в съответната област. Болките обикновено са постоянни, а не се влияят само от движение, напъване, напрягане или натиск. Болката може да обхване и коренчетата - т. е. да се усилва при споменатите по-горе условия (кихаие, кашляме, напъване). Болките обхващат шията, раменната област, предмишницата и слизат някога и до пръстите на ръката. Поясният или кръстно-поясният плексит е със същата характеристика на болките, само че засяга поясната и седалищната област, бедрото и нерядко целия крак. Принципите на лечение на плексита са както при радикулита.

Неврит

Невритът представлява изолирано заболяване на отделен периферен нерв. Проявите на заболяването зависят от това, дали нервът е само двигателен или има и сетивни проводници. При чисто двигателните нерви се появява пареза или парализа на мускулите, конто нервът инервира. При смесените нерви (каквито са повечето периферни нерви) на първо място са сетивните смущения - тръпки, мравучкане и болки. Болките и тръпките са в съответната на нерва област, усилват се при движение (особено при такова, което води до разтягане на нерва). Проявите зависят от причините и от степента на засягане на нерва. Причините определят също така и бързината, с която ще се развият симптомите. Причини за невритите са: инфекции (грип), интоксикации( алкохол, олово, арсен), някои общи заболявания (диабет) и др. От изолираните неврити най-често се срещат: Неврит на лицевия нерв - настъпва обикновено внезапно. Пациентът изведнъж забелязва, че не може да затваря едното си око, лицевата мускулатура от страната на заболяването остава неподвижна, устата се изкривява, вкусът в устата често намалява или се изгубва. Това се случва най-често при простудни условия - пътуване до отворен прозорец, след баня, след дъжд и пр. Понякога лицевият неврит е усложнение на възпалителен процес въз вътрешното ухо. Неврит на лъчевия нерв на ръката се полу-чава често при притискане на ръката по време на сън (особено след употреба на алкохол и засипване върху ръката с притискането й към твърд предмет). Болният се събужда с увиснала китка, но обикновено без болки, защото този нерв е предимно двигателен. Неврит на седалищният нерв се среща най-че-сто. Изразява се в силни болки по хода на нерва - от поясната и седалищната област до пръстите на съответния крак. Болките се усилват при движение, изправяне, опъване на крака, а ако са засегнати и коренчетата на нерва, болките се усилват и от напъване, кихане, кашляне. Обикновено, има и двигателни нарушения на стъпалото, като може да се стигне дори до парализирането му. Както се вижда, невритите на отделните нерви са сериозни заболявания, увреждащи техните функции. Често се налага болнично лечение. Лечението продължава дълго време с противовъзпалителни и обезболяващи средства, витамини, фи-зиопроцедури, медикаменти, които възстановяват функцията, на нерва. При някои заболявания на перифериите нерви изпъкват бол-ковите явления, а функцията им не се засяга. Тогава говорим, за невралгия. Най-често се среща невралгия на седалищния нерв. Засягат се само сетивни влакна и главният симптом е болката - подобна на тази при неврита, При невралгията няма пареза или парализа на стъпалото. Бол-ният не може да стъпва добре, защото щади нерва от разтягане и натоварване. Честа е невралгията на троичния нерв на лицето. Тя протича с внезапна стрелкаща, пронизваща болка, траеща секунди, но много силна. Болният „замръзва" неподвижен в този момент. Болките се провокират от шум, неспокойствие, безсъние. Точките по хода на нерва, по лицето са болезнени. Лечението на невралгиите е принципно близко до това на невритите, като тук насочеността е преди всичко към болките.

Дискова херния

Поради сравнително голямата честота на счучаите голямо внимание заслужава и дисковата херния, тъй като тя е причинител на болките в кръстно-поясната, шийната в по-рядко гръдната област. Дисковата херния представлява нарушаване на целосгга на диска на прешлена (особена хру-шялно-съединителна тъканна пластинка, свързваща прешлените), при което частички от него или неговато централно ядро изкачат назад или встрани и притискат минаващото оттам коренче на нерва. Това се получава обикновено при резки, вне-запни движения и вдигане на тежести. Проявява се с внезапна, сразяваща болка в съответната част на тялото (шийна, гръбна, кръстно-поясна), блокиране на движенията, заставане в обезболяваща поза. Болката е типично коренчева и обикновено е непоносимо силна. Болния е в принудителна поза и всяка промяна, напъване, движение, разтягане усилва болките. Макар че обикновено се засяга едно коренче, блокирането засяга повече стави и мускулни групи. При изследването обикновено може точно да се установи мястото на хернията. Нерядко може да настъпи спонтанно оздравяване (когато хернията не е пълна) и тогава всички явления изчезват внезапно или в разстояние на няколко дни. Чести са обаче повтарянията - при незначителни движения (дори в леглото), при изкашляне, подскачане. Лечението на дисковата херния в началото е предимно с физикални средства. Широко се практикува т. нар. ръчно (мануално) лечение, известно сред хората като спъване, разтягане или отпускане на болезнено свития мускул. Трябва да се разбере и запомни добре, че този способ преди всичко помага за деблокиране, освобождаване на съседки стави и мускули. Той е най-ефикасен, когато не се касае за истинска дискова херния а за защитен блокаж на съответните тъкани, получен при внезапни движения или вдигане на тежести. В този случай ръчното лечение помага изцяло. В началните етапи и повтарящите се случаи на непълна, частична херния ръчното манипулиране също помага, освобождава блс кажа и връща обратно започналото изсипване. Има доста опитни народни лечители, които владеят някои прийоми на раз-тягане и ръчно манипулиране, с които бързо и ефикасно помагат на болните. Сега вече е създадена цяла наука, клон на физиотерапията, в която ръчното манипулиране е поставено на научни основи при пълно познаване анатомията и физиологията на областите, в които се манипулира. В тази област има вече немалко добре подготвени физиотерапевти. Когато проявите на заболяването показват, че е налице изявена дискова херния, която не се поддава на възстановяване с многократно повторение на процедурите, единственото лечение е хирургичното. Много важен въпрос, който вълнува боледуващите, е трябва ли да се оперират, операцията предпазва Ли от повтаряне на заболяването и може ли да се постигне пълно излекуване и без операция? Казахме вече кога операцията се налага. Трябва да прибавим още, че с нея не бива да се закъснява, за да не се получат усложнения от притискането и на други коренчета, на кръвоносни съдове и пр. и докато притиснатото коренче не е трайно увредено. Когато операцията е направена навреме и се премахне причината - постига се пълно излекуване без остатъчни явления. Неоперативното лечение се провежда в съответните болнични отделения, физиотерапевтични кабинети и в балнеоса-наториумите в Павел баня, Бургаски, Пловдивски и Хасковски бани.

Полиневрит

Сравнително по-рядко могат да заболеят наведнъж повече периферни нерви на долните или горните крайници. Тогава се получава картината на т. нар. полиневрит. Причините са вирусни инфекции, интоксикации (алкохол, химикали), диабет и пр. Обикновено полиневритът се развива подостро или хронично и рядко остро (за часове). Полиневритът протича обикновено тежко, продължително, с преходни или трайни па-рези на крайниците, със сетивни смущения - по-рядко болки, а по-често мравучкане и загуба на различни видове усет. Лечението е продължително, в болнична и санаториална обстановка, а след това се провежда и продължителна ре-хабилитация и медикаментозно лечение в домашна обстановка.

Коментари за Заболявания на периферната нервна система

 1. 1.

  искам да знам повече за възпалението на троичния нерв

 2. 2.

  анна

 3. 3.

  Здравейте, нещо повече да ми кажете за лечението на неврит на седалищния нерв

 4. 4.

  Отчаяна съм вече, 6 месец търпя неимоверни болки в гърба и ръката.Не мога да кихам да кашлям да спя, няма поза в която да мога да легна или да ме облекчи. Какво ли не лечение ми бе проведено, инжекции, физиотерапия витамини и т.н. Усещането от изтръпването на ръката ми е отвратително и болезнено. Не знам вече какво да направя. Моля, Ви ако някой може да ми помогне със съвет да ми пише
  s_popova@mail.bg

 5. 5.

  Кажете за лечение на троичния нерв

 6. 6.

  вероятно е дискова херния.на мен ми помогна целебрекс.посъветвай се с доктор за него.успех

 7. 7.

  na men mi pomogna edinstveno operaciata vsi4ki sistemi,injekci i lekarstva biaha bes uspeh

 8. 8.

  otcayana sim.imam izkriven gribnacen stilb i vizpalenie na nervite na siyata i ostro glavobolie.nikakvo lecenie s lekarstva ili fizioterapiya ne mi pomaga.ako nyakoy znae nesto da mi pise

 9. 9.

  пробвайте с иглотерапия успех

 10. 10.

  Здравейте! От 5 години имам графоспазъм на дясната ръка! Някой знае ли някакво лечение за това? Ще Ви бъда безкрайно благодаран!

 11. 11.

  Имейл адреса ми е: r.stefanova65@abv.bg

 12. 12.

  Не мога да кихам вече от 2 месеца Моля за Вашият коментар С какво заболяване може да е свързано

  benjlion@abv.bg

 13. 13.

  "Графоспазъм" на ръка - някой запознат ли е с това заболяване, и има ли лечение?
  E-mail: rrr65@abv.bg

 14. 14.

  fizoterapiata naistina pomaga ako se napravi v bolnicni zavedenia kato naprimer v tokuda zashtoto tehnologiata tam enova a za parezite nee naiasno dali se izlekuvat vaopshte i triabvali dase praviat ekstenzii kogato ima pareza na kraka sahto se kasae problema vav balnolecenieto dali selekuva pareza blagodaria za vnimanieto

 15. 15.

  Знаете ли как се лекува пареза на двигателен нерв на крак и ръка.Може ли да ми препоръчате някой санаториум, където са ви помогнали.

 16. 16.

  moje li nqkoi da mi pomogne polu4ih pareza sled operaciq ot diskova herniq moga li da se izlekuvam .predvaritelno vi blagodarq

 17. 17.

  le4enie i rehabilitaciq pri diskovi hernii ,parezi paralizi ,sled insulti infarkti ,katastrofi ,igloterapiq i youmeiho masaji -gr.Plovdiv centar za rehabilitaciq DEOS -0899970200

 18. 18.

  Здравейте! Аз преминах през жестоки здравословни проблеми. Обездвижих се и близо една година лекарите не можаха да ми поставят диагноза. Накрая се установи - посвирусен полиневрит, след прекаран херпес зостер. Имах пареза на двата крака, сетивността ми беше нарушена, не можех да ходя, имах и силни болки. Бях две години и половина в къщи и по болници. Помогна ми най-много рехабилитацията в Павел баня - три пъти годишно в началото, а сега вече - два пъти. Миоластана действа също много добре, както и всички противовъзпалителни. Вече съм почти здрава, ходя на работа и се радвам на живота. Успех на всички!

 19. 19.

  Здравейте,не знам дали съм в правилния сайт,защото дълго време се опитвам да намеря в нета информация за проблема,който ме вълнува и не успявам.Бих се радвала на всяка помощ,насочванве,информация.Преди 10 години спрях па пиша.Да,в разстояние на 1-2 месеца започнах да усещам някакви аномалии в начина на писане,не можех да следвам реда в права линия,докато в един момент започнах с усилие да изписвам собственото си име.Дори химикалката не мога да държа по нормален начин и щом се опитам да пиша ,нещо като че ли "ме блокира" и не мога да направя нито едно въртеливо движение и често само драсвам върху листа.А съм учителка по български език и литература (по времето,когато получих този проблем току-що бях напуснала работа) и целият ми живот беше свързане с писането.Ходих при мн.лекари-невролози.Казаха ми,че медицината няма опит в тази област,че може би става въпрос за графоспазъм.Не ми назначиха никакво лечение.Интересното в моя случай е ,че всичко това не беше придружено с никакви болки.Имам пълни усещения в пръстите,нямам изтръпване,мога да правя най-фини движения (шиене,лакиране на ноктите и вс.останало).Проблемът е само в писането.Преди 5 години,по друг повод,на същата (дясна) ръка ,ми откриха синдром на карпалния тунел.Не знам дали тези заболявания имат връзка.Никога, през тези години,не срещнах човек със същия проблем,не успях да обменя опит и чуя мнение.С това може да се живее и не е "болка за умиралка",но повярвайте ми, е огромно неудобство когато трябва да се прикриеш,за да се подпишеш дори.Защото,погледнато отстрани, изглежадам като неграмотен човек,който се опитва да напиша нещо.А иначе съм с висше филологическо образование.Затова,горещо моля,всеки,който има дори и най-малка представа от този проблем и може да ми помогне с всяка информация,нека се свърже с мен тук или на електронната ми поща (Да живеят компютрите!!!Особено в случаи като моя!) : go4koff@hotmail.com . Ще ви бъда безкрайно благодарни!!!

 20. 20.

  Мария, това може да се дължи и на психологически проблем, имайки предвид професията Ви и факта, че точно писането е засегнато.. също така може да се направи ЕЕГ или подобно изследване .. проблема може да е в нервната система, но да не се дължи на възпаление на нерв.Съветвам Ви и да се посъветвате с психо-терапевт.

 21. 21.

  Здравейте , Приятели! Периодично имам болка в кръста, която после се мести към "ябълката " на десния крак , и после слиза надолу по бедрото .Мисля че имам възпален нерв и търся добър източен лечител за иглотерапия! Моля ви , ако някои познава такъв, нека ми пише на maila: selavi_@abv.bg..Много ви благодаря!!!:)))

 22. 22.


  Я уже теперь писал вам по поводу продаи (цены) вашего домена. Но зашёлш из дома провертиь ваш отголосок, а своего комментария беспричинно и не обнаружил. Видимо, я его как-то не так отправил, или у вас спам-фильтры зарубили выше комментарий, я на любой случай поменял указанные е-мейл, ник и сайт, скоропостижно они не нравятся вашему фильтгу.

 23. 23.

  Здраве желая на всички.За да бъдем здрави физиологично трябва първо да търсим духовен мир.Това се постига чрез Силна Вяра в най-добрият лечител на всички времена-Господ Исус Христос.И така,след като получим Неговата Любов,можем да наблюдаваме как Той работи върху нашата болка.Моята болест е полиневропатия.От две години съм прикован за леглото,като в самото начало не можех да помръдна и малкият си пръст.Пари за рехабилитации нямам,но правя упражнения самостоятелно.Почти съм стигнал до сядане.Усещам,че краката ще се оправят много по-трудно от горните крайници,с които вече се храня самостоятелно и дори уча и работя с компютъра.Сега той е моят прозорец към света.На всички болни,които четат тези редове казвам не унивайте скъпи приятели.Ако някой знае ефикасен начин,за лечение на полиневропатия може да го сподели тук в Как-да?

 24. 24.

  zdraveite priateli predi tri meseca mi napravija operacia na bedroto postavija mi korektor i 4etri pirona za da mi izpraviat stavata i da ia podsiliat zashtoto predi usemnaiset godini pretarpiaj katastrofa i krakat mi beshe s4upen na 4eteri mesta gore v bedroto i v posledstvie na tova ostanaj sas izkrivena stava i skasiavane na krainika.Obrashtam se kam vsi4ki vas priateli s goreshta molba Ako moje nqkoi da mi pomogne i da mi dade savet kak moga da premahna bolkite mravu4kaniata i pareneto v dolnia krainik i v prastite na kraka koito ne spirat ni denem ni noshtem pia diazepam zada moga da spa no i toi nemi pomaga molqvi ako znae nqkoi nechto po vaprosa da mi pomogne kak da premahna tez bolki i s kakvo napravo ne izdarjam pove4e na tez bolki i besanie Lekarite mi davat obezbolqvachti no ite ne mi oblek4avat bolkite Predvaritelno blagodarq na vsi4ki badete jivi i zdravi i neka bog dae s vas .

 25. 25.

  Здравейте!Опитайте да облекчите болката от възпален нерв при плеврит като си приготвите лекарство в къщи по следния начин:сложете в бутилка/ 1/3 от нея/зелени орехчета колкото голям лешник.Долейте бутилката със силна домашна ракия.Не съм сигурна колко престоява на тъмно,но ракията става кафява и мътна.Мажете и не се бойте.Ефекта е моментален.Опитайте!

 26. 26.

  Здравеите аз в момента съм на дипрофос инжекцилй през ден,пия трилепта,афламил,малгама.Започна да ме отпуска след месец болка от под дупето през прасеца до възглавничките на стапалото ми.Незнам кога ще спре болката напълно,но доктора ми каза,че възпален седалищен нерв се лекува трудно.

 27. 27.

  Здравейте,Снежана.Във Вашето положение съм от 3 седмици.Днес се почувствах значително по-добре,след като снощи си направих ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН масаж на най- болезнените точки-на плешката и малко под лакета на горната част на ръката.Движа ръката си без болка и това ме обнадеждава да продължа с масаж като средство,което най-много ми е помогнало до сега.Опитайте.

 28. 28.

  I want to post quick hello and want to say appriciate for this good article. E6nywH4BtdmPLX

 29. 29.

  на баща ми му направиха коронарна ехография и след това не се чуства добре започнаха краката да не го държат няма апетит чуства се отпаднал и само спи

 30. 30.

  когато съм наведен или върша нещо в наведнало положение получавам болки н в кръста и много трудно и бавно се изправям.личният ми лекар ми слага една седмица инжекции болкоуспокояващи но не помага.За диагнозата казва че може да е диснова херния или плексит вие какво мислите-каква е диагнозата

 31. 31.

  здравейте на всички,аз имам радикулит,от около 6 месеца започна само с лека болка при сядане и ставане,до преди 2 месеца докато ве4е неможех да варвя,пиех какво ли не смених 3 невролога,бчх на инжекции,единствено от милгамата не ме боли,но спра ли ги,уйасат започва,след 2 дни ще ходя на иглотерапия,понеже баща ми така се излекува но при него беше на ръката но той беше в китай и там му го правиха,и то от 4 процедури,а тука ми казаха че е за операция,та за това се надявам и на мене да ми помогне.ако някой се е излекувал от тази болест,моля да пише,има нужда да се знае повече,защото тука трудно се намира специалист в тази област.благодаря

 32. 32.

  добар кинези терапебт и игло терапебт Георги Манцеб 0899 812 985

 33. 33.

  От два месеца имам възпаление на седалищния нерв.Поставиха ми диагноза -увреждане на междупрешленните дискове впояния и други отдели на гръбначния стълб.Бях на манитол,милгама ,кетонал,дипрофоз,диклак,хотемин и други болко и противовъзпалителни препарати.Болката не отминава не мога да лежа,да ходя,да седя.Не получавам никакво облекчение от протеклото лечение,единственото нещо което получих беше страшен гноен обрив и се укосмихот стероидите.Повече не издържам! Трябва ми помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 34. 34.

  Преди 5 дни получих неимоверни болки в мускулите на дясната ръка. Опитах се да спра болките с всевъзможни обезболяващи, които ми помагаха за около час-час и половина. В интернет прочетох речепта за мазане, която изведнъж ми помогна, болките ми намаляха и почти изчезнаха . В началото бях скептично настроена, поради простия И състав, но сега препоръчвам тази рецепта за мазане, поради ефикасността И :

  една лъжичка мас+1/2 лъжичка сода за хляб+2капки йод за първия ден; втория ден се слагат 3 капки и така се увеличава количеството на капките с всеки изминал ден, до десетия ден болките ни бяха изчезнали. Спрях да пия обезболяващи на петия ден.

 35. 35.

  здравейте ,моя проблем е че след раждането на сина ми ме боли левия крак по цялата дължина имам билка и в свивката на коляното и дори ми изтръпва стъпалото от външната страна и двата пръста( малкия и този до него) какъв нерв ми е засегнат и как се лекува? Благодаря предварително...

 36. 36.

  Народна медицина
  При болки-независимо от какъв характер
  Взема се шепа морска сол,слага се едно яйце без черупката и се обърква със солта.Не се слага вода.
  Върху кърпа се разстила сместа и се слага на болнота място.Отгоре се връзва шал или кърпа,за да придържа солта.Прави се вечер преди сън.На сутринта няма и помен от болката.
  Изпитала съм го лично при възпален нерв на шията и плешката.
  Прави се еднократно и не се налага повторно процедурата,защото сте напълно излекувани.
  Чакам отзиви.

 37. 37.

  zdraveite ,ot dalgo vreme imam seriozen problem.bolki v oblasta na pleshkata ,koiato sliza nadolu kam rebrata iotiva kam gradnia kosh i kam gradnata kost ,ne moga dobre da si poemam vazdux muskulite postoianno sa stegnati i se chuvstvam mnogo nervna.Ne moga da spia dobre.Ako niakoi znae kakvo e tova ikak se le lekuva sthe mu bada mnogo blagodarna.BLAGODARIA.

 38. 38.

  Zdraveite,oh i az se prisaediniavam kam grupata.Ot niakolko meseca imam bolki vav vrata i shiata,osven tova v levia halbok.Bolkata ia useshtam osobeno prez noshta,kogato iskam da seobarna na drugata strana,triabva da sedna,za da se obarna,i taka boli,vse edno neshto shte se skasa.Hodih na lekar,10 dni pih niakakvi tabletki,no rezultat 0.Shte bada blagodarna za efikasni recepti.

 39. 39.

  здравейте преди 2г при подхлъзване с падане направих шпагат получих раскъсване на мускули и усукване на колянна връска но след лечението болките продължават не мога да седна на твърдо какво ли не пия минава ден два и така до днес някой може ли да ми помогне как да спра тези болки като се качвам по стълбите нямам сили от болка .с кокстрал минава за 3часа и пак ако някой знае как се лекува тези мускулни болки на бедрата ще сам му много благодарна

 40. 40.

  Здравейте!Преди два месеца и половина ми изтръпна десния крак и след 2 часа отказа, на другия ден и левият.Със самолет ме докараха от Италия и във Варна в неврохирургия след 7дневен престой, казаха простудна полиневропатия.Вчера-2.5месеца след началото в Шумен ми правиха ЕКГ, и казаха че нямам нито подобрение нито влошаване.За това време мога да вървя самостоятелно, но неуверено.Нямам сила в краката и мускулите ми отслабнаха.Карам колело, но когато карам повече ма болят много краката.Инъче постоянно са изтръпнали и болят слабо.Ходих при разни лечители и масажисти, но ефект няма.Мисля да отида на иглотерапия.Може ли някой да ми помогне.Благодаря

 41. 41.

  Много Ви моля, ако някой е изпитвал такива болки, да ми помогне, ако знае как!
  От много години ме болят стъпалата на двата крака- отдолу, само меката част на стъпалото. Лекарите ми казаха да си купя стелки, ама това изобщо не ми помогна.
  Чувствам болка в меката част, все едно, че е изгнила. Струва ми се, че отдолу стъпалата са ми втвърдени. На пипане - всичко е нормално. Болката става все по-силна. Помогнете ми, ако знаете нещо за моите болки. Когото и да питам, имам чувство, че тази болест не е позната. Благодаря Ви, предварително.

 42. 42.

  Zdraveite,predi polovin godina polu4ih iztrapvane na lqvata 4ast na liceto vklu4itelno ezika i ustnite i ne use6tah vkusa na hranata i nqmah 4uvstvitelnost.Poneje jiveq v Anglia tuka malko sistemata e bavna i mi nazna4iha 4as za nevrolog sled 3 meseca.az otidoh sled 3 meseca na nevrolog vapreki 4e vsi4ko be6e ot6umqlo za 2 sedmici i se 4uvstvah dobre,doktora preceni 4e imam vazpalenie na troi4en nerv .Pro4etoh v interneta 4e moite simptomi izob6to ne sa takiva kato za vazpalen troi4en nerv.Doktora me prati i na qdreno magniten rezonans za da vidi pri4inata za vazpalenieto,na rezultatite pi6e6e 4e imam vazpalenie na mozaka no nikakvo poqsnenie i sega iska da me prati na lumbalna punkciq i na test na o4ite ,neznam dali prosto si igrae na metoda na isklu4vaneto ili naistina mi ima ne6to za6toto az se 4uvstvam v perfektno zdrave.Molq nqkoi da mi pomogne ako e naqsno s moqta stranna bolest koqto me spoletq i dali izob6to da hodq na sledva6tite isledvaniq za6toto sam 4uvala 4e lumbalnata punkciq e opasna i ne iskam da se podlagam ako naistina mi nqma ni6to.Blagodarq vi predvaritelno

 43. 43.

  Здравейте,и аз както всички тук имам проблем с така наречения седалищен нерв,който докторите още не знаят дали причината е от него или идва от по-горната част на гърба.Ходя по мъките вече 3 год,а от 10 месеца болката в кръста ми е постоянна,не мога нито да стоя нито да седя а да не говорим като дойде вечерта става страшно,а за спане и дума да не става /кошмарите са слънце пред болките докато се опитваш да спиш/както и да е,та искам да споделя че правих озонотерапия на единия крак и болките намаляха ,но само за месец време.Ефикасно е със озон но трябва да се прави доста пъти за да има голям ефект.
  А по горе за ломбалната пункция искам да ти кажа ,че се намираш в Англия/не че има безгрешни доктори/но щом ти е назначено може и да има причина ,и ако е така по добре да се открие навреме.
  Успех на всички в леченията!!!

 44. 44.

  zdraveite ,ot dalgo vreme imam seriozen problem.bolki v oblasta na pleshkata ,koiato sliza nadolu kam rebrata iotiva kam gradnia kosh i kam gradnata kost ,ne moga dobre da si poemam vazdux muskulite postoianno sa stegnati i se chuvstvam mnogo nervna.Ne moga da spia dobre.Ako niakoi znae kakvo e tova ikak se le lekuva sthe mu bada mnogo blagodarna.BLAGODARIA.


  по повод това ,ако професията ти е седяща напълно възможно е,и в случая око отидеш на лекар може би ще ти кажат че имаш междуребрена невропатия.

 45. 45.

  по повод това ,ако професията ти е седяща напълно възможно е,и в случая око отидеш на лекар може би ще ти кажат че имаш междуребрена невропатия,не е страшно .  ///ТОВА СТАВА ДУМА ЗА ilina///

 46. 46.

  pravete vani s himalaiska sol i vishte za kakvo pomaga ima 85 minerala pomaga za mhogo bolesti

 47. 47.

  ЗА ВАСИЛ И ДР.! ОПИТАЙТЕ С КОМПРЕСИ ОТ ПРЕСЕН ЗЕЛЕВ ЛИСТ НАКИСНАТ ЗА НАКОЛКО 4АСА В ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ- ПОСЛЕ СЕ НА4УКВА И СЕ ПРАВИ КОМПРЕС ПРЕДИ ЛЯГАНЕ - ПРЕСТОЯВА ДО СУТРИНТА! УСПЕХ

 48. 48.

  IMAM SILNI... BOLKI V KRUSTA I XULBYKA ............... NETARPIMI BOLKI VE4E GODINI NARED NEMOGA DA SPU IZO6TO VE4ER AKO IMA NQKOI DA PI6E RE4EPTA ZA TAZI BOLEST PI6ETE KOMENTARII BLAGODARQ V MNOGO:)

 49. 49.

  zdraveite,az sam na 30 godini.Predi 2 god.se razbolqh ot hepatit b bez simptomno savsem sluchaino go otkriha....nqmah nikakvi problemi.Sega sled 2 god.se razbolqh ot stavno muskulna nevralgiq sledstvie ot virusa Bolkite sa netarpimi po vsichki vidove muskuli i stavi
  .hodih po lechenie bez uspeh.Ako nqkoi imal sachtiq problem i e nameril lek neka piche

 50. 50.

  zdraveyte

 51. 51.

  Здравейте! Аз съм на 33 год. и се сблъсках с един проблем,който го имам от 2-3 месеца. На лявата ми ръка се появи една болка и то само на единия пръст–средния.Сутрин се събуждам с болка,не мога да си свия ръката.После се появи и на другата на двата пръста.Ходих по лекари,на физиотерапия,снимка на ръката и т.н. и не установиха нищо-изследванията били добри. Но болката не утихва,даже стана и по-силна.Ако някой има същия проблем или ми даде съвет нека ми помогне.Благодаря предварително.

 52. 52.

  идиете при д р гергелчев в токуда

 53. 53.

  Преди 10 месеца се наканих да ставам турист и потеглих от Княжево към " Белята вода". Пристигнах, пих вода, чувствах се добре и потеглих към "Тихия кът". С усилия стигнах. Малка почивка и обратно. Трудно се движех, краката ми отказваха да се подчиняват. Срам пред бабите, които ме задминаваха.Стъпалата ме боляха, сякаш имах мазоли и те се пукат един след друг.С мъка се добрах до вкъщи. Мислех, че след като преспя ще се оправят стъпалата ми. Обаче не, не се оправиха досега. Каквито и обувки да сложа, при ходене чувствувам, че имам 2 или три камъчета под стъпалата към пръстите.Какво дяа правя ?

 54. 54.

  iskam da spodelq i moqta bolka boli me srednoto pras4e na desniq krak praviha mi operaciq i mi premahnaha uplatnenie na vlagali6tno suhojilie prasta mi zarastva no me boli i poduva praseca i vazglavni4kata otdolu na kraka na kakvo se dalji?hodih na sadov hirurg i drugi izsledvaniq dobri sa nqma ni6to pritisnitelno vazmojno li e da e zasegnat nqkoi nerv ili e muskulno natovarvane pomognete

 55. 55.

  имам същия проблем като мимоза изкарах хепатит и сега всички кости и мускули ме болят.П о принцип имам две дискови хернии но сега всичко ме боли ...ужасно е да живееш постоянно с болка

 56. 56.

  имам голям проблем със стъпалто десния крак не мога да вървя повече от 20 минути и започва да ми гори втория пръст до палеца умирам от болка и не мога да се движа ПОМОГНЕТЕ МИ

 57. 57.

  minalata sedmica me shvana vratleto.ne obyrnah vnimanie i prodylvih da si rabotq.Avto montior sym.Do denq sybota sutrinta kogato mi iztrypnaha prystite na lqvata ryka(pokazaleca i sredniqt).I ne moveh da stana ot legloto.Vratleto me otpusna malko,no bolkata otide v pleshkata i si ostana iztrypnalite prysti.

 58. 58.

  ve4e 6 mesesa kato poly4ix shym vav yshite i nqkakvo typtene vav glavata i imam bolki vav garba i vrata sytrin stavam skovana xodix na lekar no mi kazaxa da piq bolkoyspokoqvashi jiveq ve4e 9 godini vav espaniq no tyka lekarite sa mnogo bavni sled 2 mesesa imam 4as za nevrolog ako nqkoi moje da mi pomogne na 47 gonini sam

 59. 59.

  moqt sly4ei e vadene na zabi, ot 3god hodene po lekari i bolki v y6ite plius sekret i nikoi nemoje da mi pomogne!!!!!!!!!!!!!!1 ako ima nqkoi kato men da spodeli

 60. 60.

  Zdraveite. Cheta napisanoto tuk s nadejda da procheta niakakav lek za sebe si. Veche 2 meseca se sabujdam s naduti prasti na racete-ne moga da gi sviia v umruk. Hodih na lekar- kaza mi- hrushtiala mejdu stavite se e iztanil. Izpisa mi lekarstva. Piia, no bez uspeh. Dori imam chuvstvoto, che se vloshavam. Prez denia chuvstvam naprejenie- i tova e nai-veche v bezimennite prasti. Poluchava se niakakvo "prischtrakvane" - imam chuvstvoto, che stavite na prastite mi se razmestvat v posoka,koiato te pojelaiat. Sega zabeliazah i goliamo poduvane na krakata- pri glezenite. Cheta za niakakva diagnoza- karpal tunel, no ne vsichko savpada s moite bolki.Ako niakoi znae naroden lek za tova,molia da mi pishe.
  A sega shte napisha edna narodna recepta za diskova herniia,moje bi i za radikulit. Haresvam narodnite recepti, zashtoto ako ne ti pomognat,niama da ti navrediat. Pravi se zagrevaesht kompres s urina- taka, kakto se pravi na decata pri vazpaleno garlo. Prispiva se s nego, a na sutrinta bolkata ia niama. Uspeh na vsichki,koito ceniat narodnoto lechenie

 61. 61.

  ot 10 meceza me boli lqvata ple4ka ot pret i ot zad zaedno c podmi4nizata imi ce vtardqva pravili ca mi mamografia i ne mi namirat ni4to kazvat mi 4e cam za nevrolog pregledana cam vgarzia ako znaete nqkoi doktor v balgaria koito moje da mi pomogne molq vi pi4ete mi blagodarq

 62. 62.

  privet na vsi4ki ...i az ot skoro imam edin problem..iztrupva mi paleca na diasnata ruka...i poniakoga imam i bolka otzad na glavata pak ot diasnata strana...sega..kakvo da kaga ..4eta i va6ite problemi..i znaete li poniakoga i doktorite trugvat v gre6na posoka..bolki v stavite po cialoto tialo...iztrupvaneto..mogat da budat rezyltat -ot alergia.kum ne6to deto vuob6te ne go i znaem.provere za tova.pri men tova be pri4inata.su6to pri podagra-piko4na kiselina,boliat stra6no stavite.su6to kogato mravy4ka ne6to po krainicite ...moge-da lipsva kalcii ili magnezii-koito doprinasia za ysvoiavaneto na kalcia,ina4e se obrazyvat gadnite 6ipove.vitaminite ot grypa-b,i folievata kiselina...egednevno gi priemaite,te sa vodno raztvorimi i gi izxvurliame s yrinata.kolkoto za kalcia-ne se zablygdavaite 4e 6te si go nabavite ot mlekoto..sireneto...ne.mlekoto e xormoni ..xormoni ..i ..ni6to drygo.su6to...kogato vi lipsva magnezii ima beli to4ici po noktite.a kogato izob6to vsi4ko lipsva i e slab organizma..moge da vi se sly4i i da se otlepi i nokut na niakoi ot prustite vi.pi6a vi vsi4ko tova suvsem otgovorno.prosto go pregiviax ..i znam..ve4e ...4e..otiva6 na doktor..kazva6 my..vsi4ko me boli..krusta,stavite...petite...ygas...i ..kakvo..davat ti tam sirop4e sas kortizon..ingekciii...i ..nikoi se ne se6ta da predpologi -alergia kum niakoia xrana...aaax,da znaete kakvi blki sa po stavite ot nea..iztrupvane...ta vnimavaite...i ..ne se doveriavaite samo s edno pose6tenie pri edin i su6ti doktor.a..kogato imate i mnogo drygi problemi..preminete samo na plodove-zeleni iabulki ..za izvestno vreme....vsi4ko v rezyltatite mi be6e normalno..ni bolki,ni xolesterol..ni trigliceridi...i sled tova..vnimavaite...kakvo si poxapvate..po malko stres su6to.piite i zeleno 4ai4e..po malko kafence..xodete na razxodki...i na bani ...pravete si fizioterapia...profilakti4no...i..dano imate i pari4ki v tazi kriza...da si pomognete.az..kogato imax obostrena koksartroza..si pravex...svinska mas okolo 400gr..sas 200gr presni mnogo luti 4y6ki..koito gi razcepvame na dve..posle gi izpurgvame sas masta do pogultiavane..i go ostaviame taka 24 h.posle podgriavame,precegdame ..slagame v byrkan4e ..dugim go v xladilnika i se magem.eftino..i ne miri6e izob6to.kusmet na vsi4ki.

 63. 63.

  Интересувам се от санаториум за рехабилитация на майка ми която прекара инсулт. Почти няма физически поражения, но има проблеми с речта, цифрите, писането. Голяма част от аритметиката е изтрита от паметта и в момента.
  Моля ви за съвет.

 64. 64.

  VSI4KOE DOBRE I SE OPRAVIA OKO PO4USTVAH 4E LEKARAIT SE ZAMISLA ZA TEB KATO 4OVEK ITO BOLEN ANE KATO ;;;;;;; POZNAI

 65. 65.

  отговарям на Диди.Този компрес със солта и яйцето поставен на кръста е лек срещу неволно изпускане и напикаване при децата.Има голям ефект.

 66. 66.

  Здравейте, имаме нужда от съвет. От три месеца съпругът ми е с увреден фибуларен нерв на десният крак. Почти няма подобрение от медикаментозното лечение. Невролозите от Благоевград единствено му издават болнични листове на всеки 20 дни и това е всичко. Дайте съвет какво да правим.

 67. 67.

  kvo zna4i Лист с инжекции

 68. 68.

  ТУК В USA, ДИСКОВИ ХЕРНИИ ГИ ЛЕКУВАТ ОТ 1 ДО 3 СТЕРОИДНИ ИНЖЕКЦИИ,СЪЩО ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ПИЕ СТРАШНО МНОГО ВОДА,И МНОГО ХОДЕНЕ МИНИМУМ ПО 2 4АСА НА ДЕН, ТУК СЛЕД ДИСКОВА ХЕРНИЯ НА РАБОТА ТЕ ПИШАТ СЛЕД 15 ДЕН ,СЛЕД КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕ4ЕНИЕ, ФИЗИ4ЕСКА РАБОТА ПО ТЕЖКО ОТ 5 КИЛОГРАМА ДА НЕ ВДИГАШ И ПАК ПОВТАРЯМ ТРЯБВА МНОГО ХОДЕНЕ

 69. 69.

  здравеи вера и аз така като теб 5 м имам непрекаснати болки де по силни де по слаби бях на инж и хапчета ни6то не помага сега пия милгама и не мога да сядам да спя и ве4е сам толкова отчаена 4е незная какво да правя ако иска6 да обменяме опит и да си помагаме пиши ми на danka600@abv.bg

 70. 70.

  .имам увреждане на лумбо сакрални коренчета Лежах в БОЛНИЦА В СОФИЯ ПРОВЕДОХА МИ ЛЕЧЕНИЕ С ОБИЧАИНАТА ТЕРАПИЯ И НИЩО ХОДИХ И НА ПАВЕЛ БАНЯ ПРАВИХ ФИЗОТЕРАПИЯ; ТАНГЕНТОР ГИМНАСТИКА В БАСЕИН НО БОЛКАТА В БЕДРОТО ПРОДЪЛЖАВАШЕ ВЕЧЕ ОКОЛО ГОДИНА И ПОЛОВИНА НЕ МОЖЕХ ДА ЛЕЖА ПО ГРЪБ НЕ МОЖЕХ ДА ЗАСТАНА НА ЕДНО МЯСТО ЗА ДА ГОВОРЯ С НЯК ОЙ А ОБИКАЛЯХ ОКОЛО НЕГО И ТОГАВА ДОЙДЕ СПАСЕНИЕТО МАЙКА МИ КУПИ КОСМОДИСК НОСЯ ТОЗИ ЗА КРЪСТА И СЕ ЧУВСТВАМ ДОБРЕ А РАБОТЯ САНИТАРКА И НЕПРЕКЪСНАТО СВАЛЯМ ОПЕРИРАНИ ОТ ЕДИН ЕТАЖ НА ДРУГ СТРУВА СИ ДА ОПИТАТЕ НА МЕН МИПОМОГНА

 71. 71.

  zdraveiyte az sisto kato vas ot deset godini stradah ot diskova herniya posle mi kazaha ce sim imala i disko patiya na vseki sanatoriyom sim bila naiy dobriya sanatariyom e sapareva banya no vse pak uspokoyavasese bolkata no ne izcezna kogato edin den pocnaha iy tripki po risete aza bolkata za krakisi ne moga ni da go pisa nito da obesnya atski bolki vece nakraya nemojeh daje sto metra da hodya zaminah s tiya bolki pri rodnini v belgiya blagodareniya na tyah ako byah izcakala oste meses ot krista na dolu styaladase paraliziram vednaga me vzeha na operasiya pirvata operasiya oste bolkite izceznaha syakas nikoga ne miye bolyalo no tiy kato sim cakalo tolkova vreme slet edna godina oste edna slet ses mesesa druga s tiya operasiyi ne iskam davi plasa iskam davi kaja samo ne cakaiyte enjeksiy lekarstva samo parite dasi hvirlite na copa ako dokturavi predloji operasiya siglasetese nese boyte nyama nikakif risk nyama nisto ot kakvo dase boyte blagodareniye na operasiyte segasim mnogo dobre isi rabotya 15 casa bez da imam nyakikvi oplakvaniya ako iskate da hodite na sanatoriyom samo saparevi bani oz ot deset godini postoyano ida tam isim mnogo dovolna ne samo ot presydirite no iy ot personala jelaya na vsicki uspeh

 72. 72.

  здравейте и от мен .и аз имам същите проблеми като вас но с неясен характер от лекарска страна. периодично имам болки от лявата страна под гърдата която след часове вече обхваща цялата лява гръдна половина както и плешката -болките са непоносими и не се повлияват от никакви аналгетици а по страшното е че имам алергия към нестероидни препарати което ограничава лечението.предполовението на невролога е че имам междуребрена или интеркострална невралгия но това няма как да бъде доказано или поне при мен не се получи-направи ми ренгенова снимка на гръбначен стълб и там всичко е ок -не е изкривен и няма наличие на туморни образувание ,кръвна картина -има леки смущения които са почти несъвмести едни с други-ЛЕВКОЦИТИ-16,CYE -5,AST-400 ВСИЧКО ДРУГО АМА КАКВО ВИ ДОЙДЕ НАУМ ОТ ПКК И БИОХИМИЯТА КАТО С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН И ТАКА НАТАТЪК Е ОК ,В ТОВА ЧИСЛО И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ФЛАМИДИЯ И Т,Н. ТАКА ЧЕ МОЛЯ ВИ АКО НЯКОЙ ИМА МОЯТ ПРОБЛЕМ НЕКА ПИШЕ ИЛИ ПОНЕ МИ ДАДЕ НАСОКА КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА НАПРАВЯ ПОНЕ ДА ЗНАМ КАКВО ЛЕКУВАМ

 73. 73.

  имам рак имам и диабет имам и хашимото болят ме възглавничките на стъпалата а сега ми се и подува една вена отгоре на китката на ръката и въобще дрън дрън звън моля помогнете с някоя рецепта за възглавничките на стъпалата и ако някои може да ми отговори защо ми се подува тази вена на китката на ръката отгоре ако може някои да каже и някоя рецепта подходяща за моите болестчета

 74. 74.

  Здравейте, баба ми е с Херпес Зостер от близо 2месеца раната на гърба вече зарасна но има още болки, но не това е най лошото....В момента характерното е, че болките са остри, кратковременни но на моменти настъпи една обърканост в паметта и-от сорта, че търси нещо в къщи- възможно ли е това да бъде от възпалението на нервната система и дали е временно? По принцип си говори и е контактна но ние се страхуваме тази обърканост, която настъпва на моменти да не прерасне в деменция.МОЛЯ АКО НЯКОЙ Е ПРЕЖИВЯЛ ПОДОБНО НЕЩО НЕКА ДА МИ ПИШЕ...МНОГО СМЕ ПРИТЕСНЕНИ

 75. 75.

  Здравейте, на 36 години съм. От около 15 годишна имам странни болки, започващи от тазобедрената става до глезена на крака. Появяват се периодично и изчезват от само себе си след няколко дни. Не са силни болки, а по-скоро "разтягащи", все едно някой разтяга силно някакъв нерв вътре в крака ми като ластик, появяват се и в двата крака едновременно понякога, а друг път само в единия. Не са свързани с движение /като че ли в покой ме боли повече/, нито с вдигане на тежко, а доколкото чета всички описано по-горе заболявания са свързани със силни, остри и внезапни болки. Просто са постоянни, леки и влудяващи "разтегливи" болки по външната дължина на крака. Какво е това и как се лекува? Много благодаря!

 76. 76.

  имам дискова херния в шииния отдел на три диска последно преди около месец лежах в каспела пловдив но не сам доволна не ми сложиха манитол само три а когато сам лежала в други болници ми слагаха по шест не е кои знае какво лецение то е времено но ме естах да си помисля за операция и в момента пия баклофен ипак имам болки даити ми савет които го преживява какво прави

 77. 77.

  Имам дискова херния...до момента имам две блокади, пих дипрофос , профинид, малгама и какво ли още не. Когато седя болката е горе долу поносима, но трябва ли да стана и да ходя болките са неописуеми. Страхувам се да се подложа на операция, а вече не знам има ли друг начин да облекча болката. Моля ако някой може да ми даде съвет, начин по който да намаля страданието си, терапии, терапевти, процедури или каквото и да е да ми отговори...

 78. 78.

  Здравейте!
  Имах дискова херния и минах през ада с непоносимата болка. Подложих се на операция и ако не бях закъсняла (заради некадърни лекари) сега нямаше да ходя по мъките. След операцията болките изчезнаха, но седалищния нерв е увреден, имам пареза на десния крак, куцам и не знам изобщо дали малко от малко ще се оправя.
  На всички които се колебаят за операция казвам ''не се страхувайте и се оперирайте по с време, докато не е увредено коренчето на нерва...

 79. 79.

  дравейте, задължително минете през невролог,заедно с това при ревматолог, но припишат ли ви биопродукти и успокоителни,не са вашите доктори.Гледайте да са с повече практика.Имах същия проблем възпален плексит,както и силни болки в раменната става.През 2000г 3-4 дена си правих точков масаж,описан в книга за \"Точков масаж\"(точки свързани за гръбначния стълб),невробекс и жълт кантарион ,вързване на ръката както и спиране на храни(мазни ,солени,газирани..)Всичко е комплексно.Задължително кръвна къртина ,за да се види състоянието.След 15 дни всичко отшумя ,това зависи до ген,организъм,имунна с-ма.Ако при вас не се получи задължително при специалист отидете.През 2005г. ,пак същия проблем,но болката беше неуписума.Щастието ме срешна със доц.по ревматология,той бе категоричен и направихме инжекция на 2 места във рамото.Само когато при слагането на медикамента ви заболи,само тогава доктора е улучил фисула и правелно е поставил лекарството.Не се притеснявайте болката е като мускулна инжекция на пеницилин.Травми
  Наранявания на ставата могат да причинят посттравматичен артрит и да предизвикат по-бързото износване на ставата. Спортистите и хората с тежки физически натоварвания често имат подобни оплаквания. Към причините за възпаление на ставите се причисляват и ухапвания от животни, както и удари, охлузвания и натъртвания.

  Инфекции
  Микроорганизми като бактериите, вирусите или гъбичките навлизат директно в ставата, като по този начин причиняват възпаления и болка. Проникването им до ставите може да стане и по кръвен път, от друга повърхностна инфекция в съседство на ставата, както и при операция или пробождане с инжекция.

  Неправилен метаболизъм
  Дефекти в метаболизма могат да доведат до развиването на подагрозен артрит. Неправилното преработване на храна е основният причинител на болестта, тъй като при него се отделят голямо количество кристали от пикочна киселина. Те се натрупват в ставите и образуват възпаления, предизвикващи пристъпи.

  Грешен имунен отговор
  Понякога организмът реагира на непознати причинители по неправилен начин. Вследствие се образуват заболявания, които често могат да прерастнат в хронични. Виновникът за развиването на тези болести е слабата имунна система. Обикновено тя не може да се справи с причинителите на болката и атакува собствените си структури. Някои от развиваните болести са ревматоиден артрит, лупусен артрит, реактивен артрит.

  Износване на ставите
  Остеоартритът е друг вид артрит, който се изразява по два начина – при единия се наблюдава възпаление на ставите, а при по-напреднали стадии – износване. От тази форма на артрит заболяват най-често възрастните хора, като при тях най-проблемни са тазобедрените и коленните стави. За облекчаване на болките и намаляване на възпаленията лекарите приемат прием на омега-3 мастни киселини.

  Генетично наследство
  Някои форми на артрит често се предават по наследствен път и така засягат цялото семейство. Най-разпространената форма на наследствен артрит е ревматоидният.

 80. 80.

  Сега 2012 имам същия проблем.6 месеца нищо не помогна освен инжекция и обездвижване,спиране на всякакъв алкохол и вредни храни,винаги лечението е комплексно и продължително ,минимум 1 година спазване на хранителен режим.След това навик за цял живот.

 81. 81.

  здравете имам пареза на долните краиници получена от намалена обтекаемос на гръбначния мозък ако някои може да ми помогне снещо ще му бъда много благодарен,

 82. 82.

  zde imam dikova herniq kajetimi nqkakvo le4eniq,ako nqkoi se izlekuval ot tazi bolest,molq da mi pomogni, 6tevi bada mnogo blagodarna.

 83. 83.

  zdraveite ot dosta vreme ispitvam bolka v lqva ple6ka ot tam otiva kam lqva garda ose6ta se kato vazpalenie parene, predarpva6ta neponosima bolka e po celi no6ti ne se spi ,hodih pri li4niq kaza 4e e mejdurebrena nevralgiq vazmmjn li e tova i kak moje da se ustanovi dali naistina e tova

 84. 84.

  zdraveite,az sam na 30 godini.Predi 2 god.se razbolqh ot hepatit b bez simptomno savsem sluchaino go otkriha....nqmah nikakvi problemi.Sega sled 2 god.se razbolqh ot stavno muskulna nevralgiq sledstvie ot virusa Bolkite sa netarpimi po vsichki vidove muskuli i stavi
  .hodih po lechenie bez uspeh.Ako nqkoi imal sachtiq problem i e nameril lek neka piche na skype mimoza 8133 che sam mnogo blagodarna ako nqkoi se svarje s mem

 85. 85.

  Zdraveite imam pleksit ot 5 meseca v 6iino ramenen poias v diasno dosta boli sega sam bolni4ni biha mi kortizoni pia diklofenak duo magnezii imilgama bolkata slabo ot6umiava pomognete mi kak da se izlekuvam po kakv na4in

 86. 86.

  Здравейте,
  от една седмица чувствам десния си крак изтръпнал, първите дни усещах топлина в него. Сега вече оприличавам усещането повече на парене. Усещах го изтръпнал по цялата дължина.
  Ходих на невролог и ми изписа Милгама, Габагама 300 мг и аулин, въпреки че нямам никакви болки.
  От 3 дни взимам лекарствата и нямам никакво подобрение. Дори не знам какво точно лекува неврологът.
  Много съм притеснена. Увреждането на седалищен нерв обикновено е свързано със силна болка, а аз не изпитвам никаква.
  За три дни лечение симптомите леко се видоизмениха, но като цяло изтръпването и усещането за топлина си останаха или засилиха.
  При прегледа се установи, че нямам дископатия.

 87. 87.

  Здравейте на всички, мисля че мога да ви помогна с добри съвети. За целта напишете ми ваши координати (скайп, фейсбук, или телефон, по възможност да е към глобул) и ще се постарая да се свържа с вас. Успех на всички.

 88. 88.

  zdraveite ot tri godini imam bolki v kolqnoto xodix po ortopedi revmatolozi sadovi xiryrzi i diagnoza po4ti nqma samo edin revmatolog mi kaza 4e imam na4alna gonoartroza no bolkite zapo4naxa da se ysilvat kraka zapo4na da oti4a ot kolqnoto nadolo zapo4va parene ponqkoga se za4ervqva imam 4yvstvoto 4e qm lyk4eta neznam ve4e na kakav lekar da otida na edin ot pregledite pri ortoped mi se kaza 4e e za nevrolog molqvi daite savet pri kakav lekar da otida ne se izdarja ve4e i za6to nikoi ne mi dava napravlenie za magniten rezonans samo toi 6te pokaje kakva to4no mi e diagnozata.

 89. 89.

  Здравеите!Имам един въпрос към докторите или тези които са запознати ,може ли човек да има дискови хернии преди години доказани със скенер и сега след направен втори скенер вече да ги няма а вместо тях да има само шипови .

 90. 90.

  Много благодаря на всеки които ми пише Някои ако може да ми даде съвет при кои лекар да отида за да разбера каква точно ми е диагнозата и имам или нямам дискови херниипри кои скенер диагнозата е вярна,защото болките продължават втори месац и вече не мога нормално да ходя от болки.Благодаря на всеки отговорил

 91. 91.

  здавеите исам да слоделя с вас и ако някои знае да ми каже някакъв лек 2009 година ми направиха операция извадиха ми и двата яичника и наколко месеца по късно се сбуждам със силни трълнещи болкилих много лекарства от което болката изчезна но изтрълването и сованоста остана немога да си зашия едно коче губя чувстителноста си и незнам как да се лекувам

 92. 92.

  hora .. tursq pomosht ot vas izpitvam silni bolki v oblasta na krusta i bolkata se puska nadolo po bedrata na kratata ... zapochnax trudno da se dvija , dori dokato spq me bolqt krakata veche bolkata e postoqnna... kajete kakvo da pravq... ako ima nqkoi koito moje da mi dade vifimo obqsnenie da pishe na mail ago_007@abv.bg

 93. 93.

  Zdraveite,iskam da spodelq ne6to i v sa6toto vreme da potarsq pomo6t.Problema mi e sledniq-ot dva dni imam silni bolki v petite,koito se zasilvat kogato hodq.Taka sa6to use6tam i leko viene na svqt.O4akvam nqkoi lekar da pro4ete vsi4ki na6i zdravni problemi ,i da ni posavetva ne6to.Blagodarq i kasmet na vsi4ki.

 94. 94.

  Детето ми има пареза на долната устна-устната се изкривява при смях,плач и понякога при изговаряне на думи.Моля,ако може някой да каже има ли лечение и в какво се състои,ще бъда благодарна.

 95. 95.

  Здравейте, откриха ми,4е имам разстояние ме'ду 2 от дисковете на кръста и ходих на кинезитерапевт преди 4 месеца, но след последната процедура запо4наха трептения в ходилото на крака ми и са през 5 секудни, доста неприятно...в продължение на почти 3 месеца. Дали имам засегнат нерв ? Не съм в БГ и лекарите тук не са способни, лекуват вси4ко с болко обезболяващи. Благодаря!

 96. 96.

  Edinstvenoto mqsto koeto wevi pomogne e krustova gora nikakvi lekarstva ne pomaga az imah golemi bolki vuv gurbu i samo tam mi pomogna .Trqdva da imaw vqra iwe se opraviw.BOG I BOGORODICA na mnogo hora pomagat.

 97. 97.

  здравейте на вс които имат ДХ 7 месеца ме лекуваха със системи инжекции и един чувал хапчета нищо не ми помогна нечовешки болки докато не отидох в град левски плевен при бай петко от 1 масаж се4уствам както преди 0ще същия ден болката намаля и се чуствам добре който се интересува да ми пише danka600@abv.bg

 98. 98.

  zdraveite molya da me posavetvate nyakide 3 mesesa stana imam bolki viv krista bolyat me rebrata syakas imam topcete kato gi natisna me boli cak do stomaha pipceto otidoh na lekar nefrolog izprati me na nevrolog toi me izprati na ortoped napraviha mi izledvaniya no nyamim niso no bolki imam kakvo da napravya pri kogo da otida pisna mi ot tezi bolki

 99. 99.

  http://www.y-petrov.com/chakrykchiya#comment-1305

 100. 100.

  симам пареза на краката получена счупени прешлени нагърба може ли някои да ми помогне

 101. 101.

  ПИШЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ !

 102. 102.

  zrdaveite,a za edin vazrasten chovek,koito e sas sardechna nedostatachnost,pie sintrom s osteoporoza operaciq nqma kak da se napravi,pri lechiteli se strahuva, muskulni injekcii sashto nqma kak da se postavqt,molq kajete mi tozi chovek taka li shte potichat dnite i noshtite mu.kak da pomogna za da oblekcha bolkite mu.

 103. 103.

  ot nqkolko meseca use6tam mnogo silni bilki vav vrata ujasno glavobolie,,,ponqkoga gadene,,,,napraviha mi skener na glavata vsi4ko e nared,,,,kazvat,4e sa 6iini pre6leni koito pritiskat nervite i zatova se 4uvstvam taka....moje li nqkakva diagnoza i le4enie eventualno...blagodarq

 104. 104.

  PRI TEJKA RABOTA MI SE SKASALI MUSKULNI VLAKNA TAKAVA DIAGNOZA MI PISAHA NO AZ POLU4AVAM BOLKI PO GARBA KATO NERVI NA ZABI SPIRA MI DISHANETO OT BOLKATA NE MOGA DA MRADNA VEDNAGA VZEMAM BOLKO USPOKOQVASHTI HODIH NA IGLO TERAPIQ I LEKARITE NE MI POMOGNAHA NEZNAM KAM KOI DA SE OBARNA ZA POMOSHT MOLQ AKO NQKOI ZNAE LQK DA MI PISHE.

 105. 105.

  Вече година ще стане откакто започнаха да ме болят стъпалата или по точно петите когато ставам от сън.Сякаш стъпвам на остри камъчета.След като около 5 минути ходене болката изчезва.Имам проблем с лимфите на двата крака ,вследствие коремна операция и долната част на краката са изтръпнали.Сигурно болката в петите да има връзка с лимфедема.Но може би има и лек срещу тази болка?

 106. 106.

  от шест месеца ходя по лекари снимки скенер кръвни изследвания в норми и нямам диагноза-имам болка в слабините на десния крак и то само след ставане от седнало положение-усещането е сякаш при сядане нещо се еразместило и след ставане си отива на мястото и тогава има остра болка -не зная какво да правя и къмкакъв лекар вече да се обърна-минах невролог ортопед неврохирург............искам съвет

 107. 107.

  До Ангела
  Аз преди две години иах същите болки в петите само, че при всяко сядане,лягане като стана докато се раздвижа болеше добре ,само с кола се движех.Отидох на лекар направиха ми снимка и се оказаха шипове на двете пети биха ми две инжекции дипрофос в тях - но е добре е да не се бият в един и същи ден както при мен, защото вдигнах кръвно ,след което около една седмица ми мина всичко и до сега нямам проблем Мисля, че шиповете си намериха място -можеше и без инжекции

 108. 108.

  Savetvam vi da piete chai ot eniovche, za da izvlechete ot organizma si tejkite metali,koio sa vinovni za vazpalenieto i bolkata na goreposochenite bolesti.

 109. 109.

  Zdraveite rabotq v hlebozavod v Ireland tejka fizi4eska rabota sas rqzka smqna na temperatura ot toplo kam mnogo studeno postoqnno.Bqhme na po4ivka vav Ispaniq i tam me ubode morski drakon riba no mi otmina tova beshe prez septemvri .Prez edin raboten den sled nova godina kato darpah edin trolei tesa dosta tejki sqkash nesto mi se skasa otzad na garba leko se shvanah no ne mu obarnah vnimanie i drug pat mi se e slu4valo no ne i tozi pat.Bolkata koqto e ujasqvasta obhvasta lqvata 4ast na lopatkata shiqta predmishnicata daje mi se struva 4e e leko otekla i dolnata 4ast na rakata mejdu kitkata i laketq i laketq sasto mnogo sam 4ustvitelna kam studeno i toplo.Drugata sedmica sam na skener i ste vidq kakvo za boga se slu4va s men.Razvalih si stomaha ot bolkouspokoitelni povrasta mi se postoqnno i imam razstroistvo edvam rabotq.Maja se sas vsi4ki sastestvuvasti gelove za tova i ne minava i ne minava.Molq vi ot4aqno za savet.Smqtam da vzema bolni4ni i da se pribera v BG za da se lekuvam.Molq da mi prepora4ate kakvo da pravq sled kato razbira se parvo izleze skenera a do togava ako tazi kartinka vie dala nqkakva qsnota za moq slu4ai prepora4aite mi molq nqkakvo lekarstvo ili nesto koeto da oblek4i sastoqnieto mi umiram ot izgarqsta bolka.i temperatura
  ako moje nqkoi da pomogne blagodarq

 110. 110.

  Аlmrral ако е плексит или нещо подобно - лично аз го ползвам за дискова херния и съм много доволен. А за мазилата - Репарил гел. В никакъв случай таблетки - ще ти унищожат стомаха.

 111. 111.

  Almiral

 112. 112.

  zdraveite ot 3 godini sam s diskova xerniq mejdou3-4 pre6len sega si napravix vtorata eteromagnitelrezonal i mi kazaxa 4e mejdu 4-5 ple6len e vastonoveno splesvane na ple6lena i niama mejdu tqx gela koito tiabva a ima i 4e ako nese vnimava 6te se stigne i do operaciq.no za da apravq 2 eteromagnitniq rezonals mi se izmesti kapa4kata na koliqnoto i ve4e 2 mesec se vastanovqvam iskam savet ot vas kvo da pravq iti6na sam vedn6 v pavel banq vidqx podobrenie o eospqx da otida pak blagodarq vi .

 113. 113.

  след 3 годишно ходене по мъките куп лекарства и лечения за шипове на гръбначния стълб и увещания на невролози че нямам дископатия се установи че трябва да се направи операция на дискова херния между 4 и 5 лумбален прешлен и не една херния а две от които едната със стабилизация това го преодолях където е пипнал неврохирурга няма проблеми проблемът е в много по-предишно заболяване на периферната нервна система по-точно седалищния нерв интересуваме самото лечение

 114. 114.

  Здравейте и от мен,искам да споделя,че в момента провеждам лечение в Павел Баня с екстензии вече 4 ден но до момента резултат няма Sad( Изкривен съм към болнана страна (от 3 месеца ) и съм на прага на отчаянието ,че отново ще се изправя в нормална стойка и без болка. Умолявам ви ако някой е бил в подобно на моето състояние да сподели нещо, интересувам се дали след такъв продължителен период отново ще се изправя . Резултата от скенера за мое огромно огорчение беще : Изгладена физиологична лордоза,сакрализация на Л5 със значима редукция на диска Л5 - Ес1. Медианна дискова протрузия на ниво Л4 - 5 със стеноза на неврфораментите.

 115. 115.

  Дискът на л5 с1 буквално е сплескан .

 116. 116.

  Вече почти месец ме боли главата отзад и краката.Това ми се случва многократно на периоди.Правила съм изследвания,ходила съм по лекари и съм на антидепресанти от години.Явно не ми помагат.Започвам да си мисля,че имам някакво заболяване на мозъка,но ме е страх да предприема някакви мерки.Какво да правя,за да си върна радостта от живота?

 117. 117.

  az imam 4 diskovi herni ,3 te sa torakalni ,edinsveno mi pomaga estenzii v pavel banq.natrovih se ot lekarsvta zatova preminah na bilki koito sudarjat vitamini ot grupa b ,tova sa babina dushica ,magareshki bodil laika ,naskoro zapochnah i bql imeil ..samo da vi kaja piqt se pone 5,6 meseca no se pie sutin obed i veche na malki glutki ot zaparkata,..izbqgvaite cherveno meso zashtoto okislqva kravta ,mlechnite produkti ,i olioto ....kolkoto moje poveche surovi prodove i zelenchuci ...sas surovoqdsvo se izlekuvah ot hashimoto za 10 meseca

 118. 118.

  вечер когато съм в покой ми играят мускулите на долните и горните крайници, много е болезнено. Ако някой може да ми даде съвет нека да пише, моля!

 119. 119.

  Zdraveite,
  Preadi vreme padnah po stalbite(13 na broi) no sled 4,5 dni s ibuprofen se opravih. Sled 10 dni si udarih opashnata kost v raba na plastmasov shezlong,4u se skartca6t zvuk. Zapo4na bolka no s do 800 ne pove4e ot 1200 ibuprofen na den za 2 sedm biah ok. Sled 1 sedm bez bolki,re6ih da izsledvam miastoto na udara I s radost ponatisnah tuk I tam ustanoviavaiki 4e niama bolka. I..kakvo natisnah ne znam,no bolka diode I ot togava ve4e 3sedm niama podobrenie,naprotiv. Siaka6 tcelia taz e vazpalen I vsi4ki nervi v tazi 4ast sa poludeli. Zapo4nah co codamol 30mg codein I 500 paracetamol + naproxen. Bez effect, samo deto sam zamaiana. Niakoi da podskaje kakvo moje da se e slu4ilo.
  Rentgen mi otkazaha za6toto ne se vijdalo 4isto a I taka I taka ne praviat ni6to za opashna kost.
  Molia daite savet..blagodaria vi

 120. 120.

  zdraveite na 29 godini sam i dyasnata strana na glavata oseshtam zatoplane kam okoto i shvashtane na vrata ot edna godina.nyakoi znaeli s kakvo se lekuva tova.molya pishete na www.reformasvegabaja@yahoo.es

 121. 121.

  Здравейте ! Преди 3 месеца бях с дискова херния и възпален седалищен нерв. След рехабилитация , болките изчезнаха, но пък се появи обездвижванне или по -точно , не мога да стъпвам на пръсти с десния крак. Вече от 2 седмици съм на симулация на мускула, но нещо не се получава. Вече съм напълно отчаяна

 122. 122.

  Здравейте Много моля ако някой знае билково лечение на треперене на крайници и вратът. Със сигурност причината е много много силен стрес който не преодолява лесно. Само при спомен от определени ситуации и хора започва да трепери вратът и след това и крайниците. Много моля за професионален съвет освен ходенето на лекар и изпитани рецепти ако е възможно лечение без химия.

 123. 123.

  Molya vi.Predstoi ni vtora operaziya v Klinika "Tokuda".Pırvata beshe 2004 godina v V.Tırnovo koyato ne beshe mnogo spoluchliva.Operaziyata e na glavata,pemahvane na Tumor.Sled kato mu zasegnaha nerf i sega otnovo e s tumor v glavata i "Hemopareza"nalyavata strana!Interesuva me!Sega sled kato mu otvoryat glavata,vızmojno li e tazi"Hemepareza"da se opravi ili popravi?Zasegnat nerv moje li da se lekuva?Mnogo sme otchayani.Molya nyakoy koyto e zapiznat da mi otgovori.

 124. 124.

  Sdr ot dalgo vreme me boljat krakata parat istrapvat i se skovavjat ne t arpimi bolki ,Pomognete daite njakakuv zer vsizko probvax ,dieabet stitovidna jlesa vsiko e vav forma dijagnosata mi pomognete

Подобни статии

Отравяне

Отравяне

В зависимост от това, по какъв път е постъпила отровата в организма, отравянията биват хранителни и нехранителни. При хранителните отравяни...

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

В тази голяма и сборна група влизат болести на централната и периферната нервна система, обединени от общи признаци — наследственост в много...

Лечение със слънчеви лъчи

Лечение със слънчеви лъчи

При слънчевите бани тялото се подлага на действието не само на пряката, разсеяната и отразената слънчева светлина, но и на редица метеоролог...

Мехлеми от прополис с вазелин и други мазни смеси

Мехлеми от прополис с вазелин и други мазни смеси

Вазелин или течен парафин (вазелиново масло), смес от вазелин и ланолин, чист ланолин, рибено масло, свинска мас, слънчогледово масло (олио)...

Витамин В6 (Пиридоксин, Адермин)

Витамин В6 (Пиридоксин, Адермин)

Описание и източници Зад наименуванието В6 се крият 3 сродни вещества-пиридоксин, пиридоксал, пиридоксамин. В различните хранителни проду...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

09.05.2008

Обновено
Обновено

31.08.2011

Прочетено
Прочетено

281530

Нередност Докладвай за нередност
44 харесват, 6 не харесват
Публикувай статия