Дегенеративни наследствени болести на нервната система

В тази голяма и сборна група влизат болести на централната и периферната нервна система, обединени от общи признаци — наследственост в много голяма част от тях и постепенно развитие на дегенерация (израждане) на нервната и мускулната тъкан. Техните болестни прояви са разнообразни в зависимост от това, коя част от нервната система е засегната. Обикновено заболяванията започват в детската или детско-юношес-ката възраст. В редки случаи и при някои болести заболяването започва късно — след 30—40-годишна възраст. В последните 15—20 години се правят щателни проучвания върху наследствения начин на предаване на тези болести. Семейства, в конто има регистрирани подобни заболявания, могат да бъдат осведомени от медико-генетичната консултация, каква е сигурността или вероятността за създаване на здраво или увредено поколение. Чрез изследване на биохимично ниво се съди за известна недостатъчност на някои ферментни системи в организма, вероятно генетично обусловени у едни, а случайни у други. Прави се опит за корекция чрез внасяне в организма на липсващи ферменти, витамини и пр. Прилагат се методи за разпознаване на някои наследствени болести още у плода и новороденото.

Подобни статии

Увредени деца

Увредени деца

Увреденото дете е тежък проблем както за родителите, така и за лекарите. Съществуват различни степени на увреждане с изоставане във физическ...

Болести на нервната система в детска възраст

Болести на нервната система в детска възраст

Нервната система у децата се намира в период на усилен растеж и развитие, което я прави лесно ранима от неблагоприятните външни въздействия....

Болести на нервната система

Болести на нервната система

В биологично отношение нервната система представлява най-високо и най-сложно организираната форма на материята. Тя изпълнява изключително ва...

Неврози

Неврози

Неврозите са заболявания на нервната система, конто се определят най-общо като функционални нарушения в дейността на главния мозък, без да и...

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдовите заболявания на централната нервна система са едни от най-разпространените понастоящем. Широкото разпространение на хипертоничната б...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

09.05.2008

Обновено
Обновено

09.05.2008

Прочетено
Прочетено

6736

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия