Пъстро вплитане (Жакардова плетка)

Пъстро вплитане (Жакардова плетка)

Наред с едноцветно изплетената дреха се носят много и с удоволствие разноцветни блузи, спортни облекла, детски дрешки и др.
Плетенето с различни цветове в лицева плетка се нарича жакардова плетка или пъстро вплитане.
Пъстрото вплитане се приспособява към вкуса и модата, позволява да се реализират хиляди вариации от орнаменти и тонове, чрез които може да се подчертае и изтъкне лич¬ният вкус и индивидуалност и същевременно да се постигне голяма икономия чрез изпол¬зуването и на най-малките остатъци от раз¬лични разноцветни прежди.

Жакардова плеткаЖакардовата плетка се работи лесно по даден нарисуван модел (схема), обикновено върху милиметрова хартия, където всяко квадратче отговаря на една бримка (фиг. 1-89)

Жакардовата плетка става много плътна поради това, че конците, които се сменяват, за да се получат фигурите от модела, не се късат, а минават откъм опаковата страна. За да се получи равномерна плетка, конецът, който минава отзад, не трябва да се опъва при вплитането на различните цветове, а да

Последната бримка от всеки ред се из­плита с цвета, който е употребен за основа. Конецът на основния цвят се държи с лявата ръка, докато останалите цветове може да се държат с дясната, като се сменяват после­дователно, следвайки модела, който се плете се държи хлабав, защото в противен случай ще се образува много стегнато и нееластично плетиво. Но тъй като тия конци увеличават дебелината на плетката, по-добре е за всеки цвят да има отделно кълбо, когато това по­зволява моделът. При плетене на различните фигури трябва да се внимава след всяка смяна на цвета конците от единия и от дру­гия цвят да се кръстосват по начина, показан на фиг. 1-90. Иначе в плетката ще се образуват дупки и частите, изплетени от отделните цве­тове, няма да се вплетат добре. При всяко сме­няване на цвета трябва да се внимава брим­ката от долния ред да не бъде нито много стегната, нито много халтава, защото и в еди­ния, и в другия случай се получава лош ефект.

За шарки с по-големи междини между основ­ния цвят и разноцветните мотиви преждата от основния цвят се разпределя на малки кълба, чийто брой отговаря на броя на междините между разноцветните мотиви.

Когато се касае за малки мотиви, пръс­нати на големи разстояния, много по-добре е да се бродират отколкото да се плетат. Преди бродирането плетката трябва да бъде добре изгладена, след което с игла за шев се броди­ра върху нея, като се възпроизвеждат бримки.

Жакардова плетка 1В случай че мотивите се повтарят през две-три бримки, конците от отделните цве­тове не трябва да се кръстосват, а конецът от цвета, който не се употребява в момента, трябва да мине отзад, както е показано на фиг. 1-90, а. Този начин на вплитане е особено подходящ тогава, когато работим само с два цвята.

При по-големи разстояния конецът, с който не се работи, може да се вплита по начина, показан на фиг. 1-91. На всеки лицев ред, преди да се вплете лицевата бримка, иглата се поставя веднъж над този конец и веднъж под него, но този конец в никакъв случай не трябва да минава откъм лицевата страна.

Категории

Хоби, Плетиво

Коментари за Пъстро вплитане (Жакардова плетка)

  1. 1.

    "конецът, който минава отзад, не трябва да се опъва при вплитането на различните цветове, а да" . А да ...какво?

Подобни статии

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища За да се получи добре оформена и чисто изработена дреха, трябва много да се внимава страничните ръбове на плетивото да не...

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална посока Такива диагонални цветни райета (фиг. 1-92) се употребяват при плетене на пуловери най-често с остри деко...

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Както видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат брим...

Наддавки при плетене с две игли

Наддавки при плетене с две игли

Когато трябва да се увеличи броят на бримките в дадена плетка, служим си с над-давки. Наддавките се правят обикновено през ред. Те биват еди...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2012

Обновено
Обновено

31.05.2012

Прочетено
Прочетено

5873

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия