Пъстро вплитане (Жакардова плетка)

Пъстро вплитане (Жакардова плетка)

Наред с едноцветно изплетената дреха се носят много и с удоволствие разноцветни блузи, спортни облекла, детски дрешки и др.
Плетенето с различни цветове в лицева плетка се нарича жакардова плетка или пъстро вплитане.
Пъстрото вплитане се приспособява към вкуса и модата, позволява да се реализират хиляди вариации от орнаменти и тонове, чрез които може да се подчертае и изтъкне лич¬ният вкус и индивидуалност и същевременно да се постигне голяма икономия чрез изпол¬зуването и на най-малките остатъци от раз¬лични разноцветни прежди.

Жакардова плеткаЖакардовата плетка се работи лесно по даден нарисуван модел (схема), обикновено върху милиметрова хартия, където всяко квадратче отговаря на една бримка (фиг. 1-89)

Жакардовата плетка става много плътна поради това, че конците, които се сменяват, за да се получат фигурите от модела, не се късат, а минават откъм опаковата страна. За да се получи равномерна плетка, конецът, който минава отзад, не трябва да се опъва при вплитането на различните цветове, а да

Последната бримка от всеки ред се из­плита с цвета, който е употребен за основа. Конецът на основния цвят се държи с лявата ръка, докато останалите цветове може да се държат с дясната, като се сменяват после­дователно, следвайки модела, който се плете се държи хлабав, защото в противен случай ще се образува много стегнато и нееластично плетиво. Но тъй като тия конци увеличават дебелината на плетката, по-добре е за всеки цвят да има отделно кълбо, когато това по­зволява моделът. При плетене на различните фигури трябва да се внимава след всяка смяна на цвета конците от единия и от дру­гия цвят да се кръстосват по начина, показан на фиг. 1-90. Иначе в плетката ще се образуват дупки и частите, изплетени от отделните цве­тове, няма да се вплетат добре. При всяко сме­няване на цвета трябва да се внимава брим­ката от долния ред да не бъде нито много стегната, нито много халтава, защото и в еди­ния, и в другия случай се получава лош ефект.

За шарки с по-големи междини между основ­ния цвят и разноцветните мотиви преждата от основния цвят се разпределя на малки кълба, чийто брой отговаря на броя на междините между разноцветните мотиви.

Когато се касае за малки мотиви, пръс­нати на големи разстояния, много по-добре е да се бродират отколкото да се плетат. Преди бродирането плетката трябва да бъде добре изгладена, след което с игла за шев се броди­ра върху нея, като се възпроизвеждат бримки.

Жакардова плетка 1В случай че мотивите се повтарят през две-три бримки, конците от отделните цве­тове не трябва да се кръстосват, а конецът от цвета, който не се употребява в момента, трябва да мине отзад, както е показано на фиг. 1-90, а. Този начин на вплитане е особено подходящ тогава, когато работим само с два цвята.

При по-големи разстояния конецът, с който не се работи, може да се вплита по начина, показан на фиг. 1-91. На всеки лицев ред, преди да се вплете лицевата бримка, иглата се поставя веднъж над този конец и веднъж под него, но този конец в никакъв случай не трябва да минава откъм лицевата страна.

Подобни статии

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища и завършване на плетка

Плетене на краища За да се получи добре оформена и чисто изработена дреха, трябва много да се внимава страничните ръбове на плетивото да не...

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална форма, тръбообразна плетка и плетене на скъсени редове

Цветни райета в диагонална посока Такива диагонални цветни райета (фиг. 1-92) се употребяват при плетене на пуловери най-често с остри деко...

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Бримки и видове бримки при плетене с две игли

Както видяхме, първата стъпка за започване на една плетка е нанизването на халки върху една от иглите. Така нанизаните халки се наричат брим...

Наддавки при плетене с две игли

Наддавки при плетене с две игли

Когато трябва да се увеличи броят на бримките в дадена плетка, служим си с над-давки. Наддавките се правят обикновено през ред. Те биват еди...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2012

Обновено
Обновено

31.05.2012

Прочетено
Прочетено

5201

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия