Организиране на международен екологичен конгрес в България

Едни мои приятели, които членуват в екологична организация, ме помолиха да им помогна за организиране на конгрес. Те се занимаваха с опазване на редки видове птици по нашето Черноморие.

Бяха се захванали с организиране на конгрес за поставяне на дневен ред на някои наболели проблеми с изчезващи видове животни. Предложиха ми, да прегледам от юридическа страна едни документи за ползване на помещения под наем, които щяха да използват при организиране на конгрес, на който щяха да поканят видни учени. Аз се съгласих и внимателно и подробно проверих документите, договорът за отдаване под наем на залата, която ще послужи за провеждане на събитието.

В договора изрично бе записано за какво ще се ползва залата – за организиране на конгрес. На мен никак не ми беше ясно как става тази работа. Бяха разпратени покани до редица екологични организации и учени, за това, че в България ще има организиране на конгрес на тема „Да защитим редките видове гнездящи птици по Българското Черноморие". Между другото, посетих залата, където щеше да се проведе събитието. Беше просторна, с интересен дизайн, а от големите, издържани в авангарден дизайн прозорци, се виждаше прекрасното синьо море.

По мое мнение, беше създадена отлична атмосфера за организиране на конгрес за такава благородна кауза. Наистина като се замислих, по нашето Черноморие ставаха редица безобразия. Покрай стихийното и безогледно застрояване, се унищожиха не само прекрасни резервати, уникални видове дюни, но същевременно и ареалите на редки видове гнездящи птици. Заслужаваше си такова събитие и аз напълно подкрепях идеята.

Въпреки, че до датата на конгреса имаше доста време, с течение на времето се убедих, че е много трудно организиране на конгрес , особено у нас, в България. Освен да се наеме зала, и да се осигури хотел, при този случай трябва да се помисли и за мероприятия, които ще се проведат на открито и това създаваше известни трудности. Когато дойде датата на конгреса, отидохме на летището и там посрещнахме част от гостите. В ранния следобед, те щяха да бъдат настанени в близък хотел, а форумът започваше на следващия ден сутринта. Гостите веднага ни похвалиха за идеята за конгрес, посветен на екологичните проблеми на Черно море.

В следващите три дни имаше редица изказвания по темата, и ми беше много интересно да науча повече за уникалната фауна на нашето море. За пореден път си казах, колко е хубаво да се брани и популяризира една кауза чрез организиране на конгрес. През тези няколко дни, освен дискусиите и докладите в зала, имахме възможност да посетим и няколко места по южното Черноморие, където все-още можеше да се наблюдават гнездящи птици. Тези красиви създания, оперени в сребристо-бяло, нищо не разбираха от организиране на конгрес, но гордо и важно се разхождаха пред погледите на събралите се специалисти и учени. В края на конгреса, всички единодушно се съгласиха, след две години пак да се съберат . А местната екологична организация щеше да се заеме пак с организиране на конгрес по темата, но този път в друга зала и в друг град. Организиране на конгреси - www.congress-s.com

Подобни статии

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през февруари

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през февруари

Средната месечна температура за Северна България и високите полета е между 1 и 0 °С, а за Южна и Черноморието - между 1 и 3 °С. Февруари е м...

4 от интересните места в града на правите улици

4 от интересните места в града на правите улици

 Със своята богата история Стара Загора е един от най- древните в България. Първите исторически данни за града датират още от 5– 6 хил.год.п...

Какво е онлайн езиково обучение ?

Какво е онлайн езиково обучение ?

      Представяме ви един нов и много полезен начин за учене – чрез Интернет. Мрежата и компютрите са достъпни, широко разпространени и поле...

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

    Въведение в товарния транспорт Как да превозваме товари за близки и далечни разстояния (национален и международен транспорт) и какъ...

Спортния конен туризъм

Спортния конен туризъм

Туризъм на кон Конния туризъм придобива все по-голямо значение за соцално-икономическото развитие на България. България разполага със зна...

Georgi Brezin

Georgi Brezin

97 публикации

Публикувано
Публикувано

22.08.2013

Обновено
Обновено

22.08.2013

Прочетено
Прочетено

823

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия