Как половото общуване може да допринесе за доброто здраве

Как половото общуване може да допринесе за доброто здраве

Сексът, или половото общуване, както съня, е вещо твърде индивидуално. Онова, което изпълва с доволство даден човек, може да бъде анатема за другиго Сексуалното общуване засяга всеки от нас, но въпреки това е тема, по която мнозина, дори образовани и начетени люде, имат най-отживели представи.

Брак и секс

Много несполуки в брака водят началото си от половата несъвместимост. Мъжката импотентност (безсилие) и женската фригидност (полова студенина) са едни от главните фактори.

Ако погледнете повърхностно, ще Ви се стори, че усложнения, парични трудности,  различия в характера и други подобни са главните причини за провала на един брак. При бракоразводното дело малцина ще признаят, че сексуалната дисхармония е причина за липсата на семейно щастие при тях.

И много брачни двойки дори не подозират за връзката между отсъствието на полова радост и това, което смятат като основание за развода. Изтъкнати психолози твърдят обаче, че половината от хората, който идват при тях за съвет, са се сблъскали с проблеми, пряко свързани със секса.   Високият процент на разводите е най-пряко следствие от сексуалната несъвместимост.

Лекарите много добре са запознати със зависимостта между сексуалните разстройства и невротичните оплаквания на техните пациенти. Те знаят че жени, страдащи от липса на сексуално внимание, се оплакват от куп психоматични смущения, като болки в гърба, хронично главоболие, менструални неразположения, стомашно-чревни разстройства, безсъние, нервност, депресия и много други.

В обикновения случай е твърде трудно да се живее със съпруга, която е полово незадоволена. Жената изразява своята потиснатост със свадливост,раздразнителност,внезапни избухвания и обливания в сълзи. Тя може да изяви осуетената си полова радост във фанатично чистене у дома, изразходвайки по този начин насъбралите се незадоволени чувства. Много жени пренасят не само към мъжете си чувството, че са сексуално нещастни, но и към децата си, без дори да осъзнават кое ги кара да се държат така.

Съществува належаща нужда от по-висока сексуална култура. Някой хора са напълно неинформирани по тази материя, а други са зле информирани. Например много мъже смятат, че жена, която е фригидна, не желае сексуални връзки и следователно не може да се радва на половия акт. Това е неправилно. Жените стават фригид-ни, защото мъжете им имат ограничени представи за истинската природа на половата любов. Твърде малко жени са фригидни по рождение. Грамадното мнозинство са станали такива поради начина, по който мъжете им се отнасят към тях. Неблагополу чията могат да се оправят, като се отстрани сексуалната некомпетентност чрез образование, основно върху принципите за сексуална хармония.

Изследвания върху брачния полов живот

Едно непреднамерено изучаване на сексуалния живот у брачни двойки на Запад разкри, че 50 процента от тях страдат от незадоволителна полова  връзка — връзка, която е неприятна за единия или за двамата партнъори. Четиридесет процента oт останалите поясняват, че сексуалната им активност е повече механична и че в никакъв случай не е нещо, което се чака с нетърпение. Само 10 процента от изследваните двойки се радват на половия си живот и смятат, че е източник на здраве и добро настроение. Приведените цифри обясняват в значителна степен количеството на разводите на Запад. Подобни проучвания на сексуалното поведение, извършени от известните американски сексолози Мастърс и Джонсън, изтъкват главното обстоятелство: средната брачна двойка, а това важи и за образованите семейства, няма бегли практически познания по техниката, необходима за сексуалната връзка, и това обстоятелство довежда до чувство за липса на щастие.

Много жеии са незадоволени

Извънредно важен принос, направен напоследък от редица психиатри на Запад, бе, че те наистина доказаха наличие на значителен процент (50) жени, които никога не са изпитвали оргазъм по време на полово общуване. Това откритие бе като избухване на бомба в познанието за човешките взаимоотношения. Вероятно тона е и главната причина за високия процент на жените, които остават нацяло полово незадоволени и потиснати. Причината както изтъкнахме, е, че много мъже никога не са раз бирали дори основите на техниката за полова любов. Много жени са способни на мулти-оргазъм: един  идващ скоро след другия и всеки следващ по-силен в удоволствието от предидущия. Тогава ако една жена има два или повече оргазъма скоро един след 1 друг, тя остава задоволена, ненапрегната и реализирана като жена. Обратното важи със същата сила. Именно заради това е толкова важно мъжете да познават техниката на половата любов. Мастърс и Джонсън организираха специални курсове върху изкуството на половата любов, вследствие на което много изцяло фригидни жени станаха нормални. Половата студенина на тези жени се е дължала на невежеството на съпрузите им за техниката ва сексуалното общуване. На курсовете женският мулти-оргазъм беше обяснен на техните мъже. Показаха им също различна техника, която възбужда жените и им позволява ла имат оргазъм.

Семейна сексуална скука

Сексуалното отегчение е действително съществуващ проблем на много семейни двойки и експертите сексолози винаги са внушавали с разбираеми думи, че никога не бива да се допуска сексуалното общуване да стане отегчително. Трябва да има постоянна промяна в методите, времето и позите и никакъв срам за нещо прибавено към тях, каквото и да е то. Една жена със своето облекло, поведение, маниери и др. винаги трябва да е съблазнителна за своя съпруг; същото се отнася и за него— той трябва да продължи да използва някои от тактиките, практикувани  през предбрачния  или раннобрачния период.

Сексуално общуване

Няма нищо срамно във всяка от позите или позициите на сексуалната връзка. Всеки възможен чувствен път трябва да се използва: шепот в ухото, нежно докосване — всички сили трябва да се хвърлят, за да се стимулира сексуалното преживяване, колкото е възможно повече.

Честота на половото общуване

Това също е чисто индивидуално проявление. Зависи много от жизнеността на човека, а също от възрастта му. Общо взето жените имат възможност за по-чести сношения, отколкото мъжете. Има обаче жени, ва които сношението е неприятно, особено след известна възраст; това иде главно от предишния им сексуален опит, който е бил незадоволителен. Някои двойки могат да имат сношение всеки ден без никаква вреда, докато други не могат пове­че от веднъж на седмица. Общо преценено, честотата на сношенията  за повечето хора след 45-годишна възраст намалява до 2—3 пъти седмично, ала правила няма.

Секс и физически упражнения

За много двойки на средна възраст сексуалната връзка е единственото им физическо натоварване. На пациенти със сърдечно-съдови   увреждания днес   лекарите   препоръчват да практикуват физически упражнения и половото сношение е великолепен метод за целта. Раабира се, нуждата от физически усилия е чисто индивидуална работа и тя може да се мени е зависимост от разположението на даден човек. При обикновения полов акт се изразходват около 200 килокалория.

Сърдечни заболявания в полово общуване

Установено е, че през време на половия акт пулсът се ускорява много и достига 170 удара в минута при норма 70 — 80. За хора, възстановяващи се след сърдечен инфаркт, такова ускоряван; може да стане опасно и те трябва да внимават. Препоръчително е да имат под ръка таблетки нитроглицерин и да ги из ползват, ако почувстват сърдечни болки през време на акта. Доколкото обаче половото въздържание причинява повече напрежение, отколкото сношението, сексуалното общуване може да стане твърде важно за сърдечно болния. В такива случаи между партньорите трябва да се осъществи тясно съгласуване. Здравият, независимо дали това е мъжът или жената, трябва да възприеме активната роля.

Нужда от сексуално общуване

Твърди се, че свещениците от англиканската църква, за които бракът е позволен, имат по-дълъг и по-здрав живот, отколкото колегите им от римо-католическата църква, от които се изисква безбрачие. Това обстоятелство се изтъква, за да се докаже, че редовният полов живот помага да се стимулират здравето и дълголетието. Човек обаче не бива да приема тези изводи без резерва.

Импотентност (полово безсилие)

Най-често импотентността се дължи на влиянието на психични фактори. Постигнати са великолепни резултати при лечението на импотентността чрез психиатрична намеса. В много случая половото образование е всичко, което е необходимо за ликвидиране на импотентността. Употребата на алкохол потиска сексуалните функции и много често, води до импотентност. Но малки дози алкохол наистина могат да усилят сексуалното желание. Един човек, прекарал сърдечно или друго заболяване, никога не се чувствува възстановен напълно, докато не си позволи нормална полова активност. Не е от значение какво друго може да върши и ако не може да изпълнява половия акт както трябва, той не е убеден, че е напълно излекуван. Дори за великолепно сложени и здрави хора няма по-велика мярка за мъжественост и женственост от сексуалните възможности. Всички мъже изпитват т. нар. психична импотентност след сношение — за някои това продължава няколко минути, за други — часове, дори дни.

Що е полова привлекателност

Ако вие харесвате себе си като физическо същество, ако сте изпълнени с чувство на доволство — това спомага да се свързвате по-дейно с други хора. Вие изпращате сигнали. Щастливи сте другите да ви гледат, да ви докосват или да имат отношения с вас. Щом не се чувствате в ред, вие не можете да изпращате сигнали към другите. Хора, които се свързват с другите по гореописания начин, притежават това, което наричаме полова привлекателност (сексапил).

Половото общуване е необходимо

Люби се и ще спасиш сърцето си.. Половото общуване е природен успокоител, намалява стресовата  опастност и създава чувство на отмора и благоразположение, казва д-р Еужен Шаймън» известен  американски сексолог. Това разбира се, не означава, че човек трябва да бъде безогледен и да скача от едно легло на друго. Нищо подобно. Такава практика може да довлече сериозни последствия. Във всеки случаи обаче половото общуване осрава едно oт малкото удоволствия, които не са вредни щом като човек е подходящо подготвен. Фактически, без да го смятаме като форма на физическо упражнение, сексуалният акт е първо­класно средство за намаляване на напрежението.

Лекарства за полова потентност

От незапомнени времена са известни лекарства — сексуални стя мулатори. Дори и днес за целта се търси смлян рог от носорог, както и прах от корените на китайското растение жен-шен. Различните средства, които са се препоръчвали като сексуални стимулатори през вековете, са лишени от всякаква медицинска основа. Ефектът oт тях, ако има такъв, се дължи изцяло на внушението. Щом човек вярва, че лекарството ще подобри половите му способности, това може да стане.

Маструбация (онанизъм)

Маструбацията е обикновено  явление   сред мъжете и жените и повечето хора са се отдавали на мастурбация до едно или друго  време. Тя не причинява никакво физическо увреждане Проблемът с маструбацията е чувството за вина от нейното практикуване и това често причинява значителна вреда. Широко разпространено е вярва нето, че 40 капки кръв се изразходват за една капка семенна течност.  Тази течност се смяташе за най-ценната еманация на тялото и се мислеше, че честата и загуба води до разстройства на нервната система, до умствено и физическо изтощение. Разбира се, това е абсурд: изхвърлянето ва семенна течност не е вредно освен ако това продължава и след като тялото е изтощено. Маструбацията наистина не е такова удоволствие, като изцяло изпълнения сексуален акт, но е единствен изход за хора, разделени от свся съпруг или съпруга.

Подобни статии

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Промените, които настъпват във функциите на нервната система, ссобеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така ...

За любовта и половото възпитание

За любовта и половото възпитание

В периода на пубертетното съзряване паралелно с половия инстинкт, който е присъщ на човека и на животните, у юношите и девойките се заражда ...

Спорта на прага на живота 16-18 години

Спорта на прага на живота 16-18 години

Режим на труд и почивка за младата девойка Когато човек е на 16 - 18 години, струва му се, че целият свят е разтворен пред него, всички път...

Безплодие (Стерилитет)

Безплодие (Стерилитет)

Когато се говори за безплодие, винаги трябва да се разбира 6езплодие в семейството. Отъждествяването на безплодието е безплодие на жената е ...

Неврози в детската възраст

Неврози в детската възраст

Най-често те се дължат на неправилно и травматизиращо детската психика възпитание и отглеждане или пък са резултат на прекарани тежки заболя...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

11.05.2012

Обновено
Обновено

11.05.2012

Прочетено
Прочетено

2588

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия