Спорта на прага на живота 16-18 години

Режим на труд и почивка за младата девойка

Когато човек е на 16 - 18 години, струва му се, че целият свят е разтворен пред него, всички пътища го зоват и няма предел за дръзките мечти. Какъв ще стане този човек - ще запази ли душевните и физическите си сили за истинска, голяма работа или ще ги разпилее напразно, за дреболии, в значителна степен се решава точно сега, през младостта, когато се формират ха­рактерът, интересите и... здравето. Ако се замислим сериозно, ще разберем, че в много отношения съдбата на човека се определя от това, дали той ще опази здравето си от млади години. То е основа за всички бъдещи постижения, учение, работа, дори лично щастие. Човек не го забелязва, когато го има, но горчиво съжаля­ва, когато то си отива.

Поетите обичат да сравняват живота с пътешествие по бурни вълни. Но преди да излезе в открито море, опитният капитан проверява своя кораб. Огледайте се около себе си. Често съв­сем не стари хора боледуват, оплакват се от неразположения и постоянно „изчерпват водата" от своята „лодка", която преж­девременно „се е пробила". И всичко е станало само защото те от младини не са укрепили своя организъм, не са се подготвили за дългия и не винаги лесен житейски път.

По правило доброто здраве е резултат на правилно хранене, разумен начин на живот и физическо закаляване. Докато детето е малко, то изцяло зависи от родителите си и няма вина, ако прекарва малко време на чист въздух, нередовно се храни и се простудява и от най-малкото течение. Но вие, осемнайсетгодишните, сте вече възрастни хора, имате възможност да наваксате пропуснатото в детството, да закалите и укрепите своя органи­зъм, а ако се налага - и да поправите някои дефекти. Младият организъм лесно се поддава на усъвършенстване - стига да има желание и настойчивост. А има средство за това - сигурно, общодостъпно, изпитано от практиката и потвърдено от наука­та. Неговото име е физкултура.

Младите са уверени, че без каквито и да са грижи и труд ще успеят да запазят за дълго младежката свежест и енергия, че заболяванията са присъщи на старостта. Но пренебрегването на гимнастиката, чистия въздух, спорта, заседналият начин на жи­вот, големите и малките отстъпления от правилния режим - яде­не на крак, системно недоспиване, тютюнопушене, пиене, неминуемо водят до отслабване на организма. Рано или късно човек ще почувства последиците. И не е задължително този момент да настъпи след тридесетте-често първите тревожни сиг­нали прозвучават много по-рано.

Доказано е, че мускулната работа създава най-благоприятни­те условия за дейността на мозъка - с ускоряване на кръвообра­щението (което е пряко следствие от физическите упражнения) към мозъка нахлува по-голямо количество кръв, активизира се неговата дейност. Впрочем почти всички велики писатели, учени и художници са смятали и смятат физкултурата за верен помощник в своята работа, източник на творчески сили и жизне­радост. Физическата активност осигурява не само добро самочувтвие. Статистиката показва, че закалените, тренираните хора търсят медицинска помощ от 2 до 4 пъти по-рядко от пренебрег­ващите физкултурата. Това е лесно разбираемо. За закаления не е страшна простудата, той по-трудно се поддава на инфекциите и дори ако заболее, по-бързо оздравява. Физкултурата е могъщ враг на болестите, защитна преграда по техния път.

Известно е, че здравето и високата работоспособност са свър­зани неразривно със силното, издръжливо сърце. То започва да бие дълго преди раждането на човека и работи през целия живот без почивка. Нито един мускул не може да се сравни с него по работоспособност. А всяко здраво сърце може да стане по-сил­но, ако от младини се укрепва с физически упражнения. Но и вся­ко може да се увреди, ако преждевременно бъдат изтощени сили­те му. Попитайте лекарите - те ще ви разкажат за някои свои па­циенти, у които още на 20 - 25 години сърцето е уморено, износено, които страдат от стенокардия и хипертонична болест. Пък и при хората в зряла възраст заболяванията често водят началото си от младостта - периода, когато незавършилият формирането си организъм е особено чувствителен спрямо неблагоприятни въздействия.

Биологичната природа на човека изисква движения така, как­то се нуждае от въздух, храна и вода. За да бъде задоволен естественият глад на организма за движения, трябва да се дви­жим повече, да се разхождаме, да не ни мързи да походим пеш.

И вкъщи, и на работното място не се страхувайте да отваряте по-често прозореца, приучвайте се да спите при отворен прозо­рец. Изобщо старайте се да прекарвате ежедневно на чист въз­дух не по-малко от 1 - 1,5 часа.

Здравата девойка не бива да се ограничава само с утринната гимнастика. Тя е като сутрешната закуска, а само с нея не мо­жем да се нахраним. Младостта е неотделима от спорта. Не е пълноценен животът на човека, който не познава радостното усещане на силното, здраво тяло, не е изпитал сладката тежест в уморените мускули, не се е спускал от планинското възвише­ние на ски, разкъсвайки с гърди мразовития въздух, не е дишал възгорчивия пушек на туристическия огън.

Всеки вид спорт си има своите преимущества - трудно е да отдадеш предпочитание на един или друг. При избора е добре да се държи сметка за спецификата на труда, който упражняваш. Ако например по време на работа се уморяват краката, полезни са плуването, гребането, колоезденето - те укрепват мускулите на краката и подобряват притока на кръв към сърцето. Работата в седнало положение изисква компенсиране с по-подвижни видо­ве спорт - например лека атлетика или спортни игри. Труд, който е свързан със значително напрежение на нервната система, е добре да се редува с туризъм, гребане, ски-походи - тяс­ното общуване с природата успокоява, обогатява с положителни емоции.

За тези които работят и учат

За учениците, студентите, работниците на умствения труд, за всички, които прекарват деня над книгата или чертежа, са полезни спортните игри. Танците също са подходящо физическо упражнение за изработване на грация, хубава стойка, укрепват мускулите и сухожилията, подобряват дишането и кръвообра­щението. Разбира се, това не се отнася за танците в задушна и задимена стая.

А как да постъпват тези, които съчетават работата с учението? Откъде да вземат време за спорт и активна почивка?

Безспорно главното в случая е способността да се стегнеш, да съумяваш да цениш, да пестиш всяка минутка. Налага се по-ра­но да ставаш и по-късно да лягаш, по-рядко да ходиш на театър, на кино, на танци. Но значи ли това, че трябва да се откажем от утринната гимнастика, от разходките, от заниманията със спорт? Разбира се, че не! При нарасналото натоварване физкулту­рата е жизнено необходима. И колкото повече работи девойката, толкова по-голяма потребност изпитва от нейната приятелска и активна поддръжка. Преди всичко това се отнася за ежедневния физкултурен минимум – утринната гимнастика, разходките, про­изводствената гимнастика. Добре ще бъде, ако всяко момиче въз­приеме правилото да изминава пътя до работата или поне част от него пеша.

Ако ясно и разумно организирате работата си, почивката, заниманията и спазвате неотклонно известни правила всеки труд ще бъде по силите ви. Именно в това се крият резервите за повишаване на работоспособността.

За съжаление има млади момичета, които лекомислено търсят тези резерви в тютюнопушенето и дори в пиенето. Излишно е да говорим за това, каква вреда нанасят те на организ­ма. Изкуственият, трескав подем, който отначало изпитва чове­кът, който прибягва към цигарите и алкохола, бързо се заменя с упадък на силите. Специалистите са изчислили, че за работата, която при нормални условия се изпълнява за 8 часа, ще са нужни вече 9 ако работникът изпие поне една чашка алкохол. Същото се отнася и за тютюнопушенето. Никотинът обеднява кръвта, коя­то захранва мозъка, отнема кислорода, стеснява кръвоносните съдове, при много пушачи намалява паметта и трудоспособ­ността и води до поява на раздразнителност и нервност.

Всичко в нашия организъм се подчинява на строг ритъм. Ритмично бие сърцето, ритмично работят белите дробове, ритмично се редуват трудът, почивката, храненето, сънят. Човекът прите­жава голям жизнен потенциал и дълго време може да прекара без сън и храна. Но този потенциал си има свои граници. Съществу­ва предел за издръжливостта на нервната система: ако човек системно се преуморява и не възстановява силите си, неизбежно настъпва срив, катастрофа.

Особено неразумно постъпват тези, които правят икономии от съня. По този начин може да се спечели час, два и дори пове­че, но неизбежно след това ще губиш цели дни, когато уморен, недоспал, съсипан от умора ще седиш над книгата и напразно ще се опитваш да се съсредоточиш. Хроничното недоспиване предизвиква изтощение на нервната система и намаляване про­дуктивността на труда. Научно е установено, че човек, който дълго време заспива само 3 часа по-късно от обичайното време, заплаща това с отслабване на паметта наполовина.

Но всяко нещо е хубаво, когато е с мярка. Случва се и така: чакаш с четири очи почивния ден - ама какъв сън ще му ударя! Търкаляш се целия ден в леглото, а на другия ден ставаш като съсипан - главата те боли, сякаш изобщо не си почивал. Безде­лието отпуска организма, понижава нервния тонус. Хубавата почивка не значи човек просто да прекрати всякаква дейност , а представлява подготовка за нова работа. В такъв случай почив­ката не само освобождава организма от умората и възстановява работоспособността, но дори я повишава, тренира организма и го прави способен да понася по-голямо натоварване.

Активна почивка

Още преди половин век руският физиолог И. М. Сеченов е доказал, че почивката не трябва да се свежда до покой и че нейна фор­ма е смяната на заниманията, превключването в друга дейност.

Дразненето на едни нервни центрове в кората на главния мо­зък предизвиква процес на потискане в други нервни центрове и способства за по-бързото им възстановяване.

Сега в много предприятия на нашата страна е въведена производствена гимнастика. Хиляди работници и служители, които я правят редовно, отбелязват повишение в производителността на труда, подобряване на общото самочувствие, по-бавно се уморяват.

Комплексите от упражнения се подбират съобразно с особеностите на работата, при което основното натоварване трябва да пада на бездействащите по време на производствения про­цес мускули. Променя се и изходното положение - тези, които работят седнали, правят гимнастиката прави и обратно. Най-добре е да се прави разгряване преди започване на работа за по-бързо вработване на организма, а гимнастика по средата на работния ден, когато започва да се усеща умора.

Колкото по-беден на движения е трудът, толкова по-разнообразна трябва да бъде гимнастиката. И, обратно, работе­щите с голямо физическо напрежение е добре да правят леки, предимно разхлабващи и дихателни упражнения.

Ако ви предстои да прекарате целия работен ден на крака, непременно се поразтъпчете преди работа, ако имате възможност, поразходете се и през обедната почивка поне 10 - 15 мин. на чист въздух, избирайки път, където има по-малко шум и отработени газове и повече зеленина.

Ако по времена работа заемате неподвижна поза, освен задължителната разходка по няколко пъти на ден, без да напускате работното си място „потичайте" седнала, подвижете енер­гично крака, направете например следното упражнение: с ръце на хълбоците се наведете назад с отвеждане на лактите и главата назад (вдишване), върнете се в изходното положение (издишване). Повторете 20 пъти.

Но ето че работният ден е свършил. Вие бързате да се заемете с друга дейност - чакат ви учебниците, тетрадките, чертежите. Пред вас е още един, втори, вечерен работен ден, предстоят ви дълги часове пред бюрото. Ако сте много уморена, не тръгвайте пеш, съветваме ви по-бързо да се приберете вкъщи, да се измиете, да похапнете, да починете и едва след това да пристъпите към заниманията. Но за хората със седящи професии е по-добре да се поразходят и поразтъпчат след работа - по-бодри ще седнат над книгите.

Не ви препоръчваме да се занимавате, без да се откъсвате от стола цяла вечер. Многочасовото седене отслабва дишането, труднява сърдечната дейност, предизвиква застой в кръвонос­ните съдове на долната част на тялото. От време на време си пра­вете почивки - станете, раздвижете се към прозореца, напра­вете няколко упражнения с дълбоко дишане. А преди лягане се постарайте малко да се поразходите - това ще ви помогне по-бързо и по-дълбоко да заспите. Но не забравяйте да отворите ле­ко прозореца - за нежните клетки на мозъка е необходим кисло­род.

Гимнастика по време на работа

Ясно е, че през делничните дни не ви остава никакво време да отидете на стадиона или в спортната зала. Но ако вложите мал­ко старание, бихте могли да си направите „министадион" и вкъщи. В рамката на вратата се забиват две дъгички, в които се поставя подвижен лост. Позанимавала си се - сваляш го и го оставяш в ъгъла. На лоста можете да окачите гимнастически хал­ки, трапец. И ето че „домашният спортен комплекс" е готов.

... И все пак след работната седмица, така плътно запълнена с производствени задачи, работа, учене, се чувствате уморена. Защото и най-добрата гимнастика, и най-ясният, добре обмис­лен режим могат само да намалят умората, но не и да я предотвратят. Необходимо е по-сериозно раздвижване, за да мо­же човек както трябва да отпочине и възстанови силите си. Ако чувстваш, че си започнал да се дразниш от всяка дреболия, не можеш да се съсредоточиш, мърмориш, излишно остро реаги­раш на всяка критична забележка, значи са се появили първите симптоми на преумората. Академик А. А. Ухтомски образно нарича това състояние „раздразнителна слабост". Тези симптоми показват, че е уморен не само мозъкът, но и сърцето. Точно сега е времето да отидеш в гората, на брега на реката, да напра­виш един хубав туристически поход. Прекрасно ще се освежиш и ободриш, ще се почувствуваш някак обновена, готова за предстоящата напрегната седмица.

Категории

Спорт, За жени

Подобни статии

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Промените, които настъпват във функциите на нервната система, ссобеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така ...

Спорт и гимнастика в ученическите години

Спорт и гимнастика в ученическите години

Дневния режим на ученика Минава времето на безгрижните детски игри и увлечения. Дете­то е на 7 години и училищното звънче го зове. Погл...

Тинейджърката и спорта

Тинейджърката и спорта

Момиченцето израства в девойка Понякога вие сте готови да възкликнете заедно с Грибоедовия Фамус, гледайки своята подрастваща дъщеря: &bdqu...

Спорт на възрастната жена

Спорт на възрастната жена

Периодът на климактериума Възрастта е условно понятие. Твърде често хората изглеждат или по-възрастни, или по-млади от истинската си възрас...

Диетата на атонските монаси сочи път към дълголетието

Диетата на атонските монаси сочи път към дълголетието

Диетата на атонските монаси сочи път към дълголетиетоВ атонските манастири живеят едни от най-здравите общности на света. Голяма част от тук...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

26.07.2010

Обновено
Обновено

26.07.2010

Прочетено
Прочетено

11577

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия