ДДС при международния транспорт на стоки - има ли го, няма ли го... Първа част

ДДС, дестинация, самооблагане, международен транспорт на стоки, реализиран пробег и прочие и прочие ... Объркващо ли звучи? Всъщност - нито е объркано, нито объркващо, а още по-малко - страшно.
Ей ти! Да, ти, четящият - не се подсмихвай недоверчиво! Всъщност - подсмихвай се -. Като стигнеш до последната част ще ти остане само усмивката, От недоверие НЯМА Да има споменИ
ТЕЗИ, които познават Устъровия (П.Г. Удхаусов) Джийвс са наясно, че решението на всяка ситуация се крие в разгадаването на психологията на индивида. В нашия случай е важно да се проумеят няколко основни черти и качества от психологията на ЗДДС.
Започваме с първата - облагането на една доставка (било то от доставчика, било от получателя) е в пряка зависимост от мястото на изпълнение на същата. Ако мястото е тук, в България - можем да говорим за облагане. Ако е извън териториалния обхват на страната - и дума не може да става за начисляване на ДДС тук.
Често са ми задавали въпроса - по член 21 ли се облага, или по глава трета (нулевите ставки)! Изцяло грешен подход, оттам погрешен въпрос и до омазване на ситуацията остава по-малко от крачка. Двете основания (член 21 и глава трета) са две напълно различни неща. Едното - член 21 - е причината. Другото е следствието (било то нулева ставка в слуая, било освободена доставка по глава четвърта, било облагаемо с 20%). Затова пак ще повторим, ако трябва и потретим - облагането зависи от мястото на изпълнение. Извън България ли е мястото на изпълнение? Да? Тогава .... за какво облагане с ДДС в България говорим.
Сега няколко думи и за самото място на изпълнение. Втора основна черта от психологията на индивида (в случая - ЗДДС) е, че това място на изпълнение при доставки на услуги зависи от това кой е получател - дали е данъчнозадължено, или данъчнонезадължено лице. . Разбира се, има и изключения от този принцип, но сега не ни касаят, И ЩЕ ИМ отделим Внимание В някоя Друга статия
А какви СА ТЕЗИ Лица - ще попитате вие. Добре, ще направим малко отклонение - данъчнозадължени лица (да ги наречем накратко ДЗЛ) са лица (без значение дали български, европейски, или от която и да е точка на света), осъществяващи независима икономическа дейност. С "що е то независима икономическа дейност" няма да ви занимавам. Можете (и е препоръчително) да проверите и сами - съвсем в началото на закона е. Данъчнонезадължените (нека пък тях ги наречем ДЗНЛ) лица пък са тези, които не са ДЗЛ. (Знам, знам :) - повече от логично е, но все пак)
Но нека пак се върнем на мястото - ако получателят е ДЗЛ, то мястото на изпълнение е в тази държава, в която това лице е установило дейността си. Иначе казано - ако получател е ДЗЛ oот България - мястото на изпълнение е тук, и можем да говорим за начисляване на ДДС. Ако получател е чуждестранно ДЗЛ (запомнете - не само от ЕС, а откъдето ще да е), то мястото на изпълнение не е на територията на нашата мила родина, така че и дума не може да става за каквото и да било начисляване на ДДС тук.
За да не става дълго и досадно нека поспрем за момент. С други думи: Следва Продължение
Докато чакате продължението (дано го дочакате) - разгледайте разпоредбите член 21 алинея 2, и чл. 22 От закона За ДДС. Не се плашете, и да ръмжат - не хапят!

Подобни статии

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

Товарен транспорт – видове, перспективи и безопасност

    Въведение в товарния транспорт Как да превозваме товари за близки и далечни разстояния (национален и международен транспорт) и какъ...

Долекарска първа помощ на детето

Долекарска първа помощ на детето

При някои заболявания, болестни състояния и злополуки се налага тавата помощ да се окаже от някой от близките на детето, даже и от случаен ч...

Дворно отглеждане на лозата

Дворно отглеждане на лозата

Дворното отглеждане на лозата е известно на човека от най-дълбока древност. За това свидетелствуват различните барелефи, намерени при разкоп...

Агротехнически мероприятия през ноември.

Агротехнически мероприятия през ноември.

Броят на слънчевите дни през ноември значително намалява, понижават се почвената и въздушната температура, падат първите слани, появяват се ...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през август

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през август

Август Температури през август за по-голямата част от страната са високи - между 20 и 24 °С. Относителната влажност на въздуха е ниска,...

nikoolai

nikoolai

3 публикации

Публикувано
Публикувано

27.02.2014

Обновено
Обновено

27.02.2014

Прочетено
Прочетено

11209

Нередност Докладвай за нередност
3 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия