АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ – ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДИ.

Автоматичните прекъсвачи са онези устройства, които осигуряват превантивна защита на електрическите уреди от повреди, вследствие на къси съединения и токови удари. При регистриране на опасност, всички автоматични прекъсвачи спират подаването на ток към приемника, за да не понесе прекалено силно напрежение.

 

Нивото на напрежение, при което едни автоматични прекъсвачи се задействат, е основен показател за тяхната функционалност и водещ критерий за тяхната диференциация. То отразява изключвателната възможност на използваните автоматични прекъсвачи и показва каква сила на тока те са в състояние да поемат, без да се разрушат. Затова при избор на автоматични прекъсвачи е редно да се следи изключвателната им възможност да е по-висока от силата на тока , който може да протече при евентуално късо съединение. Само така ще бъде осигурена ефективна защита на електрическите устройства.

 

Основното и най-важно деление на видовете автоматични прекъсвачи е според тяхната изключвателна възможност или още комутационна способност. Това е максималното ниво на тока на късо съединение, при което прекъсвачът би могъл да прекъсне веригата. Според изключвателната си възможност автоматичните прекъсвачи са два основни вида – за ниско, средно и за високо напрежение. Автоматичните прекъсвачи, пригодени за ниско напрежение, се използват в бита, а тези за средно и високо предимно в производството.

 

Друг признак за диференциация на видовете автоматични прекъсвачи е времето за тяхното задействане. Това е времето от момента на протичане на тока до изключването на предпазваните електроуреди. Колкото е по-малко това време, толкова по-добра е защитата, осигурявана от автоматичния прекъсвач. В зависимост от този признак, има две основни групи автоматични прекъсвачи - с моментално задействане и такива, които се задействат с известно закъснение. Автоматични прекъсвачи с моментално задействане, както става ясно от наименованието им, да тези, които осигуряват моментално изключване на веригата, което ги прави подходящи за постигане на безопасност в жилищни и административни сгради, и в индустрията. Другият тип автоматични прекъсвачи се задействат със закъснение. Те са селективни устройства и отчитат вероятността за поява на токови импулси, за които не е нужно да се задействат.

 

Съществуват различни размери автоматични прекъсвачи. Според размера на всеки автоматичен прекъсвач има означение, което може да посочва изваждаемия тип на или фиксирания тип автоматичния прекъсвач.

 

В зависимост от броя на полюсите съществуват монофазни автоматични прекъсвачи, монофазни с прекъсване на нулата, трифазни автоматични прекъсвачи и т.н.

 

Автоматичните прекъсвачи пазят вещите ни и нас самите от опасните токови удари. В един миг е възможно да се случат наистина непоправими неща, защото силата на тока е колкото полезна, толкова и опасна. Автоматичните прекъсвачи предпазват от прекалено високото напрежение, възникнало по различни причини в инсталациите и така осигуряват най-важното условие за намаляване на риска – превенцията.

автоматични прекъсвачи -

https://www.dts-ups.com

Подобни статии

Поддържане на електрическата инсталация

Поддържане на електрическата инсталация

Електрическата инсталация в жилището трябва да се поддържа от човек, който е запознат с основните закони на електротехниката.В съвременните ...

Правила при използването на електрическите уреди

Правила при използването на електрическите уреди

Работата с електрическите домакински уреди е лека при усло-вие, че се спазват известни правила при използването им. Те трябва да се съхраняв...

Пране на бельото и облеклото

Пране на бельото и облеклото

Водата като средство за пране Твърдост на водата. Природните води, каквито са кладенчовите, речните, изворните и др., почти винаги съдържат...

Отоплителни съоръжения

Отоплителни съоръжения

Най-често употребяваните отоплителни съоръжения за жи-лищни помещения са печките за дърва и въглища, отоплителните нафтови печки, кахлените ...

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

По какъв начин и с какви средства може да се предпазят овощните градини от болести, неприятели и плевели

Какви методи за борба се прилагат срещу болестите и неприятелите по овощните растения? Борбата с болестите и неприятелите по овощните расте...

Румяна Иванова

Румяна Иванова

77 публикации

Публикувано
Публикувано

26.04.2013

Обновено
Обновено

26.04.2013

Прочетено
Прочетено

2116

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия