Правила при използването на електрическите уреди

Работата с електрическите домакински уреди е лека при усло-вие, че се спазват известни правила при използването им. Те трябва да се съхраняват на сухо място и да се пазят от удари и сътресения. За да не се повредят електрическите шнурове, те се държат завити на кръг.
При работа с готварски електрически печки диаметърът на съда трябва да съответства на диаметъра на нагревателната плоча. Той може да бъде малко по-голям, но не и по-малък.
При готвенето трябва да се използва т. нар. «резервна топ-лина». Това означава навреме да се изключи електрическият ток. Ястията, които се варят при изключен котлон, продължават да врят още 10-15, а дори и 20 мин.
Когато ястието започва да завира, съответната плоча на елек-трическата печка трябва да се включи на най-високата степен, а след като то заври, се превключва последователно на по-слаба и след това на най-слабата степен. С това, от една страна, ще се намали разходът на електроенергия и ще се продължи животът на електроуреда, а от друга - ще се избегне прегарянето на ястието. За да се избегне спукването на стъклените, порцелановите или керамичните съдове поради прегряване на електрическия котлон, между съда и нагревателя (електрически или газов котлон) се поставя т. нар. предпазна плоча. С тази плоча се осигурява рав-номерно разпределение на топлината без опасност от загаряне на ястието. Тя представлява надупчен кръг от тънка черна ламарина, поместен в кожух от същата ламарина. Вместо такава плоча може да се използва и азбестова мрежа, която се употребява в химическите лаборатории за нагряване на стъклени прибори.
По-долу ще дадем няколко кратки съвета за работа с най-често употребяваните домакински електроуреди.
Нагревателят за вода трябва да е потопен във водата така, че тя да не допира до ебонитовата част на шнура. Ако се потопи по-дълбоко във водата, може да се получи късо съединение. След като водата заври, най-напред се изважда щепселът от контакта, а след това и нагревателят от водата. Нагревателят може да се включва и да се изключва от мрежата само когато е потопен във вода.
Електрическият котлон консумира много електроенергия, поради което се препоръчва по време на готвенето плочите да се изключват през всеки 10-15 мин. Върху силно нагрята плоча ястието продължава да ври още 10 -15 мин. След като ястието престане да ври, котлонът наново се включва. Така се избягва, от една страна, силното нагряване на плочата, а от друга, се реа-лизират икономии.
Електрическият чайник се загрява посредством реотани, монтирани в дъното му и покрити с метален капак. В някои чайници реотаните са монтирани в предпазващи ги тръби, закрепени на дъното на чайника.
При нагряването чайникът трябва да се напълни с вода и след това да се включи в мрежата. Никога не трябва да се излива цялото количество вода от чайника, докато той е включен в мрежата или докато не е изстинал напълно. В нагретия чайник не трябва да се налива или долива студена вода. От това спиралата му може да се скъса и е невъзможно да се поправи.
Електрическата ютия не бива да се почиства с остри предмети. Често при гладенето на колосани текстилни материи или синтетични изделия, гладечата част на ютията се оцветява кафяво. В този случай ютията се почиства, като се избърше с мокър парцал, посипан със сода бикарбонат или друго средство за почистване.
За да се избегне полепването на кола по ютията, след леко затопляне тя трябва да се прекара няколко пъти през двоен парцал, посипан отвътре с настърган парафин от свещ. По този начин тя ще се запази дълго време от замърсяване.
Отоплителната електрическа печка съцо консумира много електроенергия.Ето защо се препоръчва на всеки половин час печката да се изключва и наново да се включва, когато не е много изстинала.
Прахосмукачката може да се използва само тогава, когато подът е изметен и от него са събрани по-едрите отпадъци - хартийки, конци, парцалчета и др. Торбичката на прахосмукачката
при почистване трябва само да се изчетква, без да се пере. Препоръчва се тя да се изпразва по-често, тъй като при препълване се намалява възможността да се поемат по-едрите прашинки.
Ако прахосмукачката престане да изсмуква, трябва да се провери дали не са запушени тръбите, маркучът или дюзите им. Запушването се отстранява лесно, като се вкара в тях тънка и гладка по-дълга пръчка. Промяната на шума на мотора показва, че в него има някаква повреда. В такъв случай прахосмукачката трябва веднага да се изключи от мрежата и да се занесе за поправка. Маркучът на прахосмукачката трябва да се събира на кръг и никога да не се свива под ъгъл, тъй като каучукът може да се начупи.
Електрическата възглавничка и електрическото дюшече се съхраняват на сухо място в хоризонтално положение, поставени в платнен калъф. Не трябва да се свиват на руло, за да не се повредят проводниците им.
Тези уреди обикновено са снабдени с регулатор, който след включването им в контакта се нагласява на цифрата 3, а след като се затоплят достатъчно, се превключва на по-ниска степен - 2 или 1.
Кухненският вентилатор се монтира в съответен отвор на прозореца. Поддържането му се състои само в почистване с четка и избърсване с влажна кърпа след изключването му от контакта.
Ако перките му са затегнати, те трябва отново да се центрират.

Подобни статии

Пране на бельото и облеклото

Пране на бельото и облеклото

Водата като средство за пране Твърдост на водата. Природните води, каквито са кладенчовите, речните, изворните и др., почти винаги съдържат...

Поддържане на електрическата инсталация

Поддържане на електрическата инсталация

Електрическата инсталация в жилището трябва да се поддържа от човек, който е запознат с основните закони на електротехниката.В съвременните ...

Отоплителни съоръжения

Отоплителни съоръжения

Най-често употребяваните отоплителни съоръжения за жи-лищни помещения са печките за дърва и въглища, отоплителните нафтови печки, кахлените ...

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ – ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДИ.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ – ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДИ.

Автоматичните прекъсвачи са онези устройства, които осигуряват превантивна защита на електрическите уреди от повреди, вследствие на къси съе...

Как да облекчим домакинския труд

Как да облекчим домакинския труд

Човек трудно може да си даде сметка колко сили и енергия са необходими за една домакиня, за да върши ежедневната си работа. Изследванията са...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.03.2009

Обновено
Обновено

10.03.2009

Прочетено
Прочетено

3630

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия