Поддържане на електрическата инсталация

Електрическата инсталация в жилището трябва да се поддържа от човек, който е запознат с основните закони на електротехниката.
В съвременните нови жилища електрическите проводници са поставени в бергманови тръби, минаващи под мазилката на вътрешните стени. Обикновено над електромера се намират гнездата на предпазителите.
Електрическият ток в жилището може да спре или от претоварване на мрежата, или при повреда на някой от електроуредите, като настолна лампа, електрическа ютия, отоплителна печка или радиатор, радиоапарат, телевизор и др. В такъв случай изгарят предпазителите, които трябва да се подменят с нови или да се поправят, но само за момента.
Най-напред обаче трябва да открием причината за прекъсването на тока - дали се дължи на претоварване на мрежата или пък на късо съединение. Ако предпазителят е изгорял, трябва да се провери дали включеният в мрежата електроуред е изправен. Ако в него не се установят видими повреди, трябва да се изключат всички включени уреди и да се постави нов патрон на предпазителя. Ако той наново изгори, повредата трябва да се търси в електрическата инсталация. Това може да се установи най-добре от специалист. Ако предпазителят остане здрав, чрез после-дователно включване на отделните електрически уреди се проверява дали не се превишава предвиденото за предпазителя натоварване.
Ако новият предпазител изгори при включването на даден уред, например ютия (без, разбира се, да се превиши предвиденото за него натоварване), вероятно в този уред има някаква повреда, която трябва да се отстрани от специалист.
Патронът на предпазителя се сменя така: най-напред от гнездото на предпазителя се отвива капачката, която прикрепя патрона. В нея се поставя новият патрон (който трябва да бъде със същата мощност) и тя се завива плътно в гнездото. Неправилно е да се поправят веднъж изгорели патрони, тъй като това може да доведе до по-сериозни повреди в цялата инсталация. Ако обаче в момента не разполагаме с резервен патрон, изгорелият може да се поправи за временно ползване по следния начин. Патронът се изважда от капачката и се почиства. След това внимателно с помощта на отверка, клещи или нож се сваля една от двете му капачки и през отвора се изсипва кварцовият пясък от вътрешността му. Сваля се и другата капачка, след което в канала на патрона се вкарва новият проводник, като единият му край се прегъва и се притиска с едната капачка плътно към тялото на патрона. Около проводника се насипва изваденият в началото пясък, свободният му край се прегъва и се притиска с другата капачка.

Неправилно поправяне на изгорял патрон на предпазителя

Фиг. Неправилно поправяне на изгорял патрон на предпазителя


Ако проводникът се постави от външната страна на патрона, което е неправилно, при късо съединение той може да се смъкне под него и да продължи да осъществява контакт във веригата, т.е. и при свален предпазител ще протича електрически ток. Нов проводник може да се измъкне от някой стар, изхвърлен от употреба шнур или кабел. Той трябва да бъде с много малко сечение (1-2 жички), и то меден или помеден. Не бива да се поставя железен тел.
Вместо предпазители с патрони по-целесъобразно е да се употребяват автоматични предпазители, които направо се завиват на мястото на капачката на предпазителите с патрон.
Внимание! При поправка на електрическата инсталация всички електроуреди трябва да бъдат изключени от мрежата.

Ако лампите примигват

Ако електрическият ток в ютията, бързовара или друг уред прекъсва от време на време, най-честата причина за това е пре-късване на една от двете жици на проводника. Щепселът на шнура трябва да се извади от контакта, винтовете, закрепващи жиците, да се отвият и раздиплената или прекъсната част на шнура да се отреже до здраво място. Изолиращата жиците на проводника материя се нарязва по цялата й обиколка, докъдето е необходимо, и с тъп нож се изтегля от металната част. Ако последната е съставена от много жички, тя се усуква равномерно, за да се съберат в едно цяло, и с горещ поялник

Щепселът с шнура се изважда и шнурът се отрязва до здраво място

Фиг. Щепселът с шнура се изважда
Фиг. Шнурът се отрязва до здраво място

 

Запояване на шнура с калай

Фиг. Запояване на шнура с калай
Фиг. Щифтовете на щепсела могат да се разширят

 

 

жичките се покриват с тънък пласт калай. При това не трябва да се употребяват киселини за почистване на металната повърхност, а само специална паста за запояване или колофон. Ако щифтовете на щепсела влизат хлабаво в контакта, те се разширяват с отверка.
Монтиране на осветителни тела. Най-напред се отвиват предпазителите или се изключват автоматичните предпазители чрез натискане на малките им щифтчета. Осветителните тела (лампи, полилеи и др.) се закачват на куката на тавана и краищата на двете жици на проводника им се завиват здраво за клемата. По-кривната чашка се издига до тавана и винтът й се затяга.
Би било по-добре монтажът на осветителни тела с повече от две жици да се предостави на специалист електротехник.
• Ако не разполагате с изолирбанд, можете да си приготвите сами по следната рецепта:

Изключване на тока и монтиране на нови осветителни тела

Фиг. Изключване на тока и монтиране на нови осветителни тела


Рецепта № 282. Саморъчно приготвен изолирбанд

Отрязвате лента от памучно платно и я напоявате със смес от 80 r колофон н 20 г трансформаторно масло.
Колофонът се стапя в метален съд и към него при бъркане се прибвзя трансформаторното масло. Получената смес се вари при температура 150°С. Памучната лента се навива на макара и се прекарва през горещата смес по ролки от празни макари, след което отново се навива. Употребява се като обикновения изолирбанд.

За да се избягнат нещастни случаи при работа с електрически ток, запомнете:

 

Включените в мрежата електрически уреди не трябва да се допират с влажни ръце
Фиг. Включените в мрежата електрически уреди не трябва да се допират с влажни ръце


• Електрическите инсталации трябва да се монтират от опитни специалисти. Същото важи и за електрическите уреди.
• Преди да започнете да използвате един нов електрически уред, най-напред проучете приложеното към него упътване.

• Пазете електрическите уреди от влага. Куплунгите на удължителните шнурове са особено чувствителни към нея.
• Всички подвижни електроуреди, като ютии, наг-реватели за вода, електрически възглавнички, елек-трически дюшечета и др., след използването им трябва веднага да се изключат от контактите.
• Кабелите и шнуровете трябва да се пазят от пречупване, протриване или навлажняване.
Съединители или удължители не бива нито да се завързват, нито да се заковават за стената или пода. Те не трябва да се поставят и под килимите или прага.
• Включените в електрическата мрежа уреди не трябва да се докосват с влажни ръце поради опасност от поразяване с електрически ток.
• Електрическите печки «слънца» и други отоплителни електроуреди, свързани с проводник (шнур или кабел), нямат място в банята. Там могат да се използват само специални нагревателни електрически уреди, инсталирани от специалист електротехник.
• Когато се къпете във ваната, в никакъв случай не пипайте включен в електрическата мрежа електроуред, дори и самобръсначка! Това може да свърши зле.
• Никога не пипайте чешмата, радиаторите на централното отопление или тръбите, ако в този момент държите в ръцете си уред, включен в електрическата мрежа. Това е опасно за живота ви.

Не пипайте метални предмети, ако държите в ръцете си включен в електрическата мрежа уред

Фиг. Не пипайте метални предмети, ако държите в ръцете си включен в електрическата мрежа уред

Коментари за Поддържане на електрическата инсталация

  1. 1.

    Тази статия предлага безнадеждно остаряла информация. Явно авторът се занимава само с писане на статии, но не и с електромонтажна работа.

Подобни статии

Поддържане на водопроводната инсталация

Поддържане на водопроводната инсталация

Големите ремонти и по-сложните поправки на водопроводната инсталация се извършват от специалисти-водопроводчнци. По-малките поправки обаче, ...

Как да се подготвите за подмяна на електрическата инсталация в дома си?

Как да се подготвите за подмяна на електрическата инсталация в дома си?

Има два начина да подмените електроинсталации Всъщност има два начина да подмените електроинсталации и единият от тях е да го направите сами...

Отоплителни съоръжения

Отоплителни съоръжения

Най-често употребяваните отоплителни съоръжения за жи-лищни помещения са печките за дърва и въглища, отоплителните нафтови печки, кахлените ...

Поставяне на тапети

Поставяне на тапети

Тапетите придават на жилището уют и топлина, изолират студа и шума. Повредите по тях се поправят лесно. Облепените с тапети по-малки помещен...

Всичко за покупката на недвижими имоти

Всичко за покупката на недвижими имоти

Намерете отговорите на сложните въпроси! Дали това е точното време за закупуването на недвижими имоти от Imotifree.bg? Предимствата да...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.03.2009

Обновено
Обновено

10.03.2009

Прочетено
Прочетено

6918

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия