Менструални разтройства

Отклоненията от нормалния характер на менструацията могат да засегнат всяка една от основните й характеристики — интервал, ритъм, времетраене, количество, качество и отражение върху общото състояние. Нерядко могат да се наблюдават и нарушения едновременно в няколко от елементите, които я характеризират.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННА МЕНСТРУАЦИЯ

При нормални условия първата менструация у момичетата се появява между 10- и 14-годишна възраст (най-често между 11— 12-годишна възраст). Всяка поява на менструацията преди десетата година се означава като преждевременна. В редица случаи преждевременната менструация е само индивидуална особеност, проява на по-ранно полово съзряване, но може да бъде и признак на заболяване (толкова по-вероятно се касае за заболяване, колкото по-рано се е появила менструацията). Поради това при всяка менструация, появила се преди 10-годишна възраст, следва да се потърси консултация в кабинета по детско-юношеска гинекология или в гинекологичните кабинети при женските консултации.

ЗАКЪСНЯЛА МЕНСТРУАЦИЯ

За закъсняла поява на първата менструация трябва да се счита липсата на менструация до края на 15-годишна възраст Закъснялата менструация може да бъде физиологична-израз на закъснял пубертет, но може да бъде и патологична,обусловена от аномалии и заболяване на поло-вия апарат или от общи заболявания. Физиологично закъснение в появата на менструация се на-блюдава по-често при слаби, мършави, физически неукрепнали девойки, както и при неестествено пълни. При липса на менструация между 13- и 15-годишна възраст трябва да се обърне внимание на общото състояние на девойката и при нужда да се укрепи организмът с подходяща диета (богата на белтъчини и витамини), спорт, туризъм, закаляващи процедури (слънце, въздух, вода) и психотерапия за отстраняване на чувството за малоценност, ако такова съществува. При липса на менструация след 15-годишна възраст се налага консултация с гинеколог и съответно гинекологично и ен-докринологично изследване и лечение. Използуването на хор-монално лечение без предварително компетентно изследване и предписание от специалист може да бъде безполезно и дори вредно.

ЛИПСА НА МЕНСТРУАЦИЯ

Липсата на менструация не е самостоятелно заболяване, а симптом на гинекологично или общо заболяване. Изразява се в не-явяване въобще или трайно прекратяване на менструацията Различават се: Физиологична липса на менструация. Наблюдава се през детската възраст, след 45-годишна възраст и по време на бременност и кърмене. Патологична липса на м е н с т р у а ц и я. Това е липсата на менструация или трайното прекратяване на менструацията в годините на половата зрелост, която се дължи на гинекологични или общи заболявания. Причините за липсата на менструация могат да бъдат твърде многобройни и разнооб-разни. Тяхното изясняване често пъти е много трудно и изис-ква последователно изследване на три нива — участъков гинеколог, специалист по гинекологична ендокринология и накрая изследване в болнична обстановка. За да бъде ефективно, лечението трябва да бъде причинно, т.е. да се лекува причината. Поради това не съществува лечебен метод или лекарство, което да може да възстановя мен-струацията при всички случаи. Това налага да не се използ-ват лекарствени вещества или народни средства без предварителна консултация със специалист гинеколог.

БОЛЕЗНЕНА МЕНСТРУАЦИЯ

Ненормално болезнената менструация е често срещана анома-лия. Освен интензивната болка в кръста и малкия таз често се наблюдават и други съпътствуващи невро-вегетативни смущения, свойствени на нормалната менструация, по изразени в по-силна степен. Понякога болката при менструация може да бъде толкова силна, че да направи жената нетрудоспособна. Менструацията може да бъде ненормално болезнена още от първата си поява или да стане болезнена вторично, след като дълго време е била нормална, неболезнена. Причините за болезнената менструация могат да бъдат различни, но, общо взето, се групират в три основни разновидности: Психогенно обусловена болезнена менструация — твърде честа форма, пораждането на която не винаги е лесно да се изясни. Функционално обусловена болезнена менструация — от нарушение па контрактилността на матката, хормонални разстройства и др. Органично обусловена болезнена менструация — при аномалии в анатомичната структура на матката: недоразвита матка, еднорога или двурога матка, стеснение на каналчето на маточната шийка след аборт, при мио-ми на матката и др. Болката може да бъде с присвиващ хракатер, постоянна или с прекъсване, остра или тъпа. Може да предшествува или да съпътствува менструацията. Обикновено е най-силна през първия ден или непосредствено преди идването на менструацията. Често се придружава от главоболие (понякога с мигренен характер), гадене, повръщане, безсъние, нервна превъзбуденост, нарушена физическа и психична работоспособност. Трайното излекуване на болезнената менструация изисква уточняване и отстраняване на причината, а това налага системно гинекологично изследване. Вземането на обезболяващи лекарствени средства (с които често се злоупотребява и привиква) може само временно да успокои болката, но не и да доведе до трайно излекуване. В ня-кои случаи се налага и хирургично лечение. За временно успокояване на болката без лекарска консултация могат да се използуват само обикновени обезболяващи средства — аналгин, седалгин,. долиспан и др. — по 1 таблетка 3—4 пъти дневно. Поставянето на грейка на корема или кръста не бива да се прилага, тъй като може да предизвика обилни и опасни кръвотечения.

ОБИЛНА МЕНСТРУАЦИЯ

Ненормално обилната менструация може да бъде от два типа В едни случаи менструацията с обилна, но менструалната кръв запазва менструалния си характер и е без или със дребни съ-сиреци. В други случаи кръвта загубва менструалния си характер, има ярко червен цвят и по-големи съсиреци. Ако при постоянно обилна менструация (особено от втория тип) не се потърси своевременно лекарска помощ, може да се стигне до тежка анемия и (макар и по-рядко) до застрашаващи живота кръвотечения. Обилните менструации се наблюдават по-често в началото на появата на менструацията (в пубертетната възраст) и по време на критичната възраст на жената. Причините за обилната менструация могат да бъдат: нарушена хормонална активност на яйчниците, органични заболявания на матката (миоми, възпаления, полипи, недоразвитост и пр.) или общи заболявания (хипертонична болест, сърдечни или кръвни заболявания и др.). И в тези случаи е необходимо преди всичко изясняване на причината и съобразно с нея съответно лечениие. Гинекологичният преглед по повод на обилна менструация може да открие неподозирано дотогава заболяване. От казаното става ясно, че не съществува определено лекарство, с което да се лекуват всички форми на обилната менструация. Само когато липсва възможност за незабавна консултация с гинеколог, като временно симптоматично средство може да се използуват известните лекарства за намаляване количеството на менструацията: метилергобревин или метергин — по 20 капки 3 пъти на ден заедно с таблетките калциум С — по 2 таблетки 3 пъти на ден.

ОСКЪДНА МЕНСТРУАЦИЯ

Характеризира се с оскъдно количество кръв, като понякога се проявява само с кръвенисто зацапване. Често менструациите са и по-редки, и болезнени. Менструацията може да бъде по-оскъдна през първата година от появяването и към края на критичната възраст преди окончателното й прекратяване. През годините на половата зрелост обаче оскъдна менструация (макар и да не смущава сериозно жената) налага задълбочено гинекологично изследване и изясняване на причините — атрофия на маточната лигавица след аборти, нарушена хормонална дейност на яйчниците, над-бъбречните жлези или хипофизната жлеза и др. Оскъдната менструация често се съпътствува от безплодие, по-силно окосмяване или окосмяване от мъжки тип и пр. Лечение се предприема само след изясняване на причината и по предписание на гинеколог.

НЕНОРМАЛНО РЕДКИ И ЧЕСТИ МЕНСТРУАЦИИ

За ненормално рядка м е н с тр у а ц и я се говори, когато менструалните интервали са по-дълги от 31 ден при нормално количество на менструалната кръв. Ненормално редките менструации са често и по-оскъдни. Тази менструална аномалия може да бъде първична или да се развие вторично след напълно нормални менструации. Редките менструации могат да преминат в трайно преждевременно прекратяване на менструацията. За ненормално честа менструация се говори, когато менстралният интервал е по-малък от 21 ден при нормално количество на менструална кръв. По-честите менстру-ации са понякога и по-обилни. Причините за тези менструални аномалии са най-често нарушения във функциите на сложната невро-хормонална система, която обуславя нормалната менструация. За изясняване на причините и уточняване на лечението е необходимо задълбочено гинекологично и ендокринологично изследване. Всеки опит за самолечение е неразумен и би могъл да предизвика неприятни усложнения.

НЕПРАВИЛНИ МАТОЧНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ

Това са най-често оскъдни или умерени кръвотечения, които нямат връзка с менструацията, появяват се в различно време на менструалния интервал, явяват се без видима причина, след полово сношение или след гинекологично изследване през влагалището. Наблюдават се често през критичната възраст на жената, поради което се свързват с нея. Понеже обикновено (особено в началото на появата им) са оскъдни и непостоянни, често жените не им обръщат сериозно внимание и късно се обръщат към лекаря. Причините за неправилните (ациклични) кръвотечения са изключително разнообразни — функционални хормонални разстройства, аборт при ранни срокове на бременност, неподозирана бременност, извънматочна бременност, общи заболявания (хипертонична болест, атеросклероза, кръвни и сърдечни заболявания и др.), възпалителни и туморни заболявания на матката и нейните придатъци. Ето защо всяко неправилно кръвотечение от гениталиите, колкото и оскъдно да е то, налага неотложна консултация с гинеколог, който разполага с необходимите средства за изясняване причината на кръвотечението, за да определи правилното лечение. Понякога неправилните кръвотечения налагат по-специални изследвания: цитологично и колпоскопично (познати на жените от профилактичните прегледи), пробен кюретаж или вземане на материал за хистологично изследване, за да се изключи или диагностицира в най-ранния стадий ракът на маточната шипка и маточното тяло. Много сериозно внимание и неотложна консултация с гине-колог изискват и т. нар. контактни кръвотечения — кръвотечения при полово сношение, влагалищно изследване и пр. Лечение на неправилните кръвотечения от гениталиите може да се предприеме само след пълно изясняване на диагнозата. Самолечението с капки или инжекции за спиране на кръвотечението, преди да е изяснена неговата причина, е противопоказано и опасно. То може да забави ранната диагноза и своевременното правилно лечение.

Коментари за Менструални разтройства

 1. 1.

  zdraveyte na 15god sam ot 7 meseca namam cikal molya da mi kajete neshto za tova

 2. 2.

  бързо бягаи на гиниколог,може да стане опасно ,ако не отидеш .успех

 3. 3.

  Zdraveite na 22 godini sum i iskam da popitam dali na nqkoi mu se e slu4valo sled polov kontakt da mu prote4e leko kruv daje nee to4no kruv ami kato roszovo te4enie ...slu4va mi se za 2-ri put.1-viq put kato se slu4i otidoh na lekar i mi kazaha 4e ni6to mi nqmalo sega pak mi se slu4va..6te se ide na lekar to se znae no iskam da popitam va6eto mnenie kakvo e

 4. 4.

  трябва веднага пак да отидете на лекар. случи ми се и на мен и диагнозата не беше никак розова, няма да казвам, за да не плаша, но отидете на лекар

 5. 5.

  nerazbiram nishto va4e 3 den ne mi idva ! Oplashena sum, imam diagnoza-"ovarii dekstra" na desniq qi4nik, operiraha me predi 4 god. Sega su na 20g. vodq polov jivot. Kakvo mi e ?

 6. 6.

  zdraveite na 41 godini sam i ot 2 mesea niamam cikal malko sam palna no nadali e samo tova biah na lekar i kazaha da otslabna citologiata be6e dobra neznam kakvo da pravia

 7. 7.

  Do sega ne sam se oplakvala ot cikala si.minalata sedmica doide i mi svurshi taka kakto trqbva, no predi dva dena pak mi doide s slabo techenie i golemi kurvavi susireci.kakvo moje da oznachava tova

 8. 8.

  здравейте,на 16 години съм и от около 5-6 месеца ми закъснява по 5-6 дена всеки месец,този месец вече с 3 и още не ми е дошло... Предният месец ми дойде 2 пъти,а през последните 17 дни почти всеки ден имам непостоянна болка в областта на яйчниците,типична за ПМС,но само в 2-3 дни,не през цялото време... Какъв може да е проблемът?
  (да уточня,че преди това 2-3 години си ми беше доста редовен)

 9. 9.

  zdraveite ot dva meseca ne mi e spiralo a predi tova ne mi be6e idvalo pone 6-7- meseca strax me e da ida na lekar a neznam dali e mnogo opasno iskam da vi pomolq za savet i da pitam na nqkoi slu4valo li mu se e normalno li e primerno tolkova vreme kato ne e idvalo posle da te4e tolkova a ina4e si te4e normalno daje bix kazala 4e po normalno

 10. 10.

  kakva e pri4inata predi menstryacia da imam kafenikavo te4enie ako nqkoi znae da mi kaje molq.

 11. 11.

  ami tazi kraf se e sabirala mnogo vreme i zatova ti e teklo 2 sedmici ni otidi na lekar

 12. 12.

  ot 2-3 meseca nasam imam promqna vav cikala si vav 1-2 dena cikala mi e obilen i po nqkoga pridrujen sas sasiraci i vav ostanalite dni namalqva.kakvo da pravq

 13. 13.

  zdraveite az sam s diagnoza ovarialna hiper androgenia ve4e 2 mesec niamam menstruatzia i ne znam triabva li da se operiram hodih na ginekolog i toi mi kaza 4e lipsata na menstruatzia e ot hormonite a za iai4nitzite i duma na kaza molia za savet

 14. 14.

  Здравейте, аз съм на 20 години и преди 6 месеца имах мисед :( Полсе всичко беше нормлано, даже ми дойде по-рано от казаното от гинеколога.Но след 3 месеца.....и вече в продължение на 3 месеца цикалът ми е кафяв и много оскъден (трае нормано както до сега е било 3-4 дни, но тече само когато ходя до w.c.Моля ако някой има някаква информация да пише....

 15. 15.

  [Здравейте, аз съм на 20 години и преди 6 месеца имах мисед :( Полсе всичко беше нормлано, даже ми дойде по-рано от казаното от гинеколога.Но след 3 месеца.....и вече в продължение на 3 месеца цикалът ми е кафяв и много оскъден (трае нормано както до сега е било 3-4 дни, но тече само когато ходя до w.c.Моля ако някой има някаква информация да пише.... ]  мила имам същият проблем моляте кажи ако си разбрала нещо за проблема ни

 16. 16.

  zdraveite tozi mesec mi doide na 27 a trqbva6e da mi doide na 3 mart tragna mi s golemi sasireci parviqt den a sega gledam 4e sasirecite gi nqma i mi e namalql cikala dnes mi e vtori den neznam kakvo da mislq ve4e

 17. 17.

  sled polov akt na 7-miqt den mi doide i se minaxa ne pove4e ot14 dena i mi doide pak tova normalno li e za 1 mesec da mi idva 2-ri put ?

 18. 18.

  ne ti e doshlo 2 pati za 1 mesec...prosto ne ti idva prez 28 dni a prez 25 .. nishto strashno ne e :)

 19. 19.

  a na jasmina moga da i kaja da otide na doktor ,zashtoto na edna priqtelka ne i doide 7 meseca i ima kista na leviq qichnik ..

 20. 20.

  hi.imam da6teria na 13 godini.vaprosat mi e sledniat. doide i predi 13 mesetsa i ot togava ni6to molia za savet

 21. 21.

  postqnno mi zakasnqva xodix na lekar no nqma efekt kakvo da pravq

 22. 22.

  Здравейте! Почти на 15 съм. (не водя полов живот :) ) Преди две години ми дойде първият цикъл и една година беше нередовен, но се оправи. Миналата и в началото на тази година се оправи (даже последните 2 месеца идваше на 28 дни), но сега този месец ми закъснява вече с 9 дена. Моля кажете ми какво ми е! От ранната възраст ли е илиот нерви? Или от нещо друго?

 23. 23.

  as sam na 43 godini vinagi cikala mi e redoven no ne na 28 dni a 22 23 den mi idva normalno li e

 24. 24.

  imam dasteria na 22 godini ne e vodila polov jivot no ima problem cikala ne idva vseki mesec vinagi zakasniava 3-2 meseca xodixme na lekar izpi sa i protiviza4ata4ni no rezyltata e sastia kakvo da napravim

 25. 25.

  ve4e 2 meseca mi idva v ramkite na 20 dni toest po 2 pati v meseca mnogo sam raztrevojena kakvo da pravq

 26. 26.

  Здравейте.Много съм притеснена на какво може да се дължи това.То че лекар трябва се знае,но до тогава поне да чуя това онова.Миналия месец ми дойде нормално 3 дни някаде преди датата от предния цикъл както си е всеки път.Но продалжи много дълго време обикновенно е по 4-5- дни сега беше 10.Но проблема не е като цяло в това.Сега пак ми дойде 2 седмици преди очакваната дата.Това е 2 пъти за месеца.Много съм стресирана на какво може да се дължи това.

 27. 27.

  zdraveite.stra6no sam razstroena... na 20 godini sam i ot 8 godini imam cikal.toi vinagi e bil straxotno boleznen i v period ot 7-8 dena.nikogoga ne mi e zakasnqvalo.vinagi mi e idvalo na vreme,no ve4e vtori mesec mi idva po dva pati v meseca.septemvri mi doide na 7 i mi svar6i na 13,sled tova mi doide na 27 i mi svar6i na 3 oktomvri.posle mi doide na 26 i mi svar6i na 1 noemvri i sega mi doide na 8 noemvri.....molq vi za savet kakvo stava i dali nqkoi ima sa6tite problemi kato men za6toto se use6tam 4e otka4am.pomognete mi

 28. 28.

  zdrna 15 s1m ot 2 godini imam cikal ne e mn redoven vinagi mi zakasnqva s nqkolko dni nai mn mesec a tozi p1t ni zakasnqva s 2 meseca posledno mi doide na 25 septemvri a sega e 23 noemvri mn me e strah molq vi daite s1vet mn s1m pritesnena

 29. 29.

  zdraveite.az sam na 30 god.do sega vinagi sam imala redoven cikal,no tozi mesec za parvi pat prodalgitelnostta be samo 2 dni,pri normalno mi svar6va za okolo 5-7 dni.imali li ste takav problem?

 30. 30.

  моля кажете какво означава 8-9 дена преди цикъла ми капва капка ту розова кръв ту кафява вече 3 дена.а иначе цикъла е редовен

 31. 31.

  може ли цикала да закаснее с 5/6 дена поради инжексии и лекарства които бях приемала ?

 32. 32.

  Mili dami,az sam na 41 godini i mi predpisaxa sxema za podarjane na normalen cikal,zahtoto mi idvahe ne redovno.V sahtoto vreme priemam i lekarstva s koito se lekyvam ot vazpalenie na mle4nite si jlezi,4ydia se niama li nehto po -efikastno ot tezi xormonalni sxemi koito ni predpisvat?Ot priema im napalnoax s okolo 8kg.a az sam dama koiato darja mnogo kakto na zdraveto si taka i na vanhnosta si,i na vas vi go pojelavam tova.No eto doide momenta v koito da izbiram mejdy zdraveto i kilogramite-mnogo mi e trydno!!Badete zdravi i vinagi ysmixnati-samo taka hte spe4elim simpatiite na vsi4ki okolo nas!

 33. 33.

  na 46 godini sam,ot 2 godini imah dosta obilen cikal no redoven a sega ot 3 meseca nqmam ve4e cikal malko sam pretesnena kakvo 6te me posatetvate?

 34. 34.

  Здравейте.....
  Аз съм на 25 г. имам детенце на 3годинки. След раждането на детето ми се обърка тотално цикъла. Искам да попитам. Значи, има ли опасност ако не ми идва да речем 4-5 месеца..... може ли да ми се натрови кръвта например/от това ме е страх мноооооого/. Иначе съм ходила на гинеколог поне 50 пъти за този проблем, идва ми нормално 3-4 месеца, после спира 1-2-3 месеца докато не пия оргаментрил естествено, там три дни по 3 хапченца.... и така..... :( след оргаментрила ми идва само веднъж и пак спира...... тоест аз за последно пих оргаментрил декември, дойде ми на 18-ти и до момента нямам още цикъл, сега на 8-ми пак ще съм на гинеколог по този повод, но искам и да уточня, че всичко при изследванията ми за цитонамазка е добре с яйчниците също, нямам кисти и такива работи, поне лекаря ми го е казвал това не един и два пъти...... НО ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА ТАЗИ ЛИПСА НА ЦИКЪЛ. На някой случвало ли се е...... Благодаря ви предварително, ще се радвам да ми дадете съвет.......

 35. 35.

  na 23.02. napravih pojelanie abort (chrez vsmukvane) 5 dena sled tova ima6e leka kurvene vse edno sum v cikul.sega sme 9 .03 i na men mi doide otnovo .. kato tozi put kruvote4enieto e po obilno tova normalno li e

 36. 36.

  Здравейте, на 17 години сам и вече няколко пъти съм в менструация през 10 дена и то ужасно обилна и болезнена. Ходила сам на лекар ,но казват че нищо ми няма това разбирасе ме самнява . Ще се радвам ако ми дадете някакъв съвет :) благодаря предварително...

 37. 37.

  защо никой не отговаря на питанията тук?

 38. 38.

  offfffffffff

 39. 39.

  zdraveite ! v chujbina sam rodih predi sedem meseca ,sled edin mesec midoide menstrualniq cikal qnuari mesec genekolojkata mi predloji injekciq za predpazvane oz bremenost tai kato karmih ,postavi mi q i do dnes sam s postoqnen cikal bez da spira hodih pak pri neq i tq mi kaza 4e bilo normalno no spored men ne e.kam kogo moga da se obarna i kakvo da pravq tova kravo te4enie da spre ve4e 4 mececa sam taka

 40. 40.

  nip]p]

 41. 41.

  zdraveite;isam da znam zawto se polo4ava taka sas cikala mi vseki mesec mi idva redovno no samo po dva dena .normalno li e tova ako niakoi ima kato moiat problem neka da piwi blagodaria.

 42. 42.

  zdraveite, ot dve meseca imam si redovna menstruaciq,no e mnogo bleda kravta mi , i mi vurvi za tri 4 dni , pritesnqvam se da ne sum bremena. ;(

 43. 43.

  zdraveite minaliq mesec ne mi doide cik ala,a sega mi te4e ve4e 25 dniot 2 dno me boli korema nisko dolu menstruaciqta e silna ponqkoga e qrko 4ervena posle stava mnogo tamna s ogromni sasireci.vazmojno li e da e ne6to seriozno na 24 godini sam molq vi pomognete mi.

 44. 44.

  Zdravejte minali mesec mi doide na 5 i poproncip mi idva na 27-29 dena i trqbvashe da mi e doshlo do sega vodq polov jivot-vzimam predpazni merki (prezrvaivi ) oba4e ve4e seriozno zapo4nah da se pritesnqvam ... ima li za kakvo...?

 45. 45.

  Doide mi predi okolo edna godina . az s1m na 14 i se 4u. lagodarq predvbq dali e normalno da e pove4e ot 5 dena

 46. 46.

  Zdraveite!!Minaliq mesec mi doide na 24.08.i mi be6e normalno,No v4era na 4.09,mi dode otnovo.predi 2va mes.pak mi doide po rano,no s 15,16.ot denq v koito trqbva6e!Kakvo se slichva nqkoi moje li da mi kaje???

 47. 47.

  na 25 god sam.predi da mi doide cikalat tozi mesec vzemax antibiotici za edna infekciq.sled kato mi doide 1 i 2 den be6e normalna 3-4-5 po4ti ni6to i sega mi se na 6-ti den mi se poqvi nqkakvo kafenikavo techenie(savsem slabo).kakvo moje da e?

 48. 48.

  zdraveite az sam na 27 ve4e 3 mesec mi idva na datata no mi varvi 3 do 4 dena oskadno ponqkoda bledo rozova krav ponqkoga smenq v kafqvo tozi mesec mi doide malko po rano i parviq den be6e normalno no na vtoriq den mi sprq pravih edin kup testove za bremenost sa6to i ginekolo6kata mi no nesam bremena nalojeni sa mi isledvaniq no dokato 4akam iskam vse pak da se uspokoq po nqkav na4in ili da o4akvam pone ne6to neznam kakvo da mislq molq da spodelite ako ste imali podobni problemi

 49. 49.

  На 44г сам. цикала винаги ми е бил нормален не е закаснявал през всичките години. Но преди 6мес.не ми дойде и пропусна един месец, а сега когато трябваше ми закасня 10 дни...мислех че няма да ми дойде а се появи слабо кръвотечение и по силно и слабо но се притеснявам това цикал ли е или навлизам вече в критическата?

 50. 50.

  zdraveite na 14 sam vseki mesec mi idva po razlo4no vreme ponqkoga i dva pati na mesec vazmojno li e da imam nqkakav problem ?

 51. 51.

  Zraveite as s1m na 36g imam problem na men cikal1t mi e prez 15dni .Ne s1m usigorena i nz kakvo da pravq.

 52. 52.

  emi tanya ti sa se nasrala moyto momice hahahah

 53. 53.

  na 12 godini sam i imam obilen menzis...kajete mi kakvo da pravq?

 54. 54.

  Здравейте! Преди 2 г. и 7 мес. родих със секцио. През първата година цикълът ми беше в нормите, но след тази 1 г. цикълът ми траеше до 13-14 дена - 7 дена много леко премърсяване, 5-7 дена блезнена и силна менструация. След посещение при специалист (който разбрах че не разбира от гинекологични проблеми) ми предписа противозачатъчни, които така й не ми помогнаха - менструацията стана още по-силна. Временно (явно с времето) нещата се понормализираха - цикълът ми трае до 8-9 дена. Този месец ми се появиха пак продължителните премърсявания (като имах на моменти и кафяво течение).
  Искам да ми обясните защо става така, нормално ли е, трябва ли да се притеснявам, трябва ли отново да посетя гинеколог? (при последният преглед ме прегледаха с 4D видеозон и ми казаха че всичко ми е наред).

 55. 55.

  az sam na 12 godini minaliat mesec mi doide na 7 noemvri i i tozi mesec mi doide na 7 normalno no na 22 tozi mesec pak ni doide normalno li e da ni doide 2 pati v meseca mnogo sam pratesnena sa6to normalno li e da ti e poveche ot 5 dni. molq kajete kakvo da pravq mn me e stah z6to mi iva 2 pati v meseca

 56. 56.

  To nikoi ne otgovarq bahti tupiq sait !

 57. 57.

  Zdraveite,nqkoi moje li da mi kaje imam li osnovanie da se pritesnqvam za6toto mi doide na 23 svur6i mi na 29 i sled 3 dena polu4ih kurvene koeto produljava ve4e 4 dena ne e tumno kato cikula mi,a rozovo.Pieh protivoza4atu4ni no v listovkata ne pi6e za podobni nejelani reakcii.

 58. 58.

  na 23 godini sam i iskam nqkoi da mi kaje dali e normalno da mi idva na 18-20 dena!ponqkoga mi se e slu4valo i na15 den!govorih i s li4niq mi lekar,kazami 4e enormalko na 25-28 do 30 dena!pove4e ot 1 godina sam taka!ne mi se hodi ginekolkog za6toto me razkarvi posledniq pat i nqmam namerenie da hodq pri kakavtoi dae!molq nqkoiq ot vas ako znae ne6to pove4e da mi pomogne!

 59. 59.

  Абе може ли да сте толкова зле и то жени на по 30 и кусур.. много ясно че да ти дойде на 21- 28 ден се счита за нормално(не че ви интересува на мен ми идва на 23тия ден ;) гинеколожката каза че си е нормално).Кръвотечението продължава от 3 до 7 дни.Към по-малките - да,нормално е да има огромна разлика от много месеци между първия и втория цикъл,.Към Петя, бях с киста в яйчника когато като теб ми идваше по 2 пъти в месеца.Спрете да питате в интернет за някакви неща,които от мързел просто не сте прочели някъде другаде.Но има и други,които направо ме изумяват с немарливост към здравето и все още,въпреки големите проблеми,които имат,да не са отишли на гинеколог.
  п.с. а съм на 17 :) сега какво имат да кажат дезинформираните лелки? Явно факта че в училище профила ми е био-химия ме прави по-информирана от вас или?

 60. 60.

  Поздравления за gothic_candy! За първи път влизам тук и се изумявам от въпросите на тези наистина зрели жени.Аз съм на 36г.и нямам проблеми с цикъла поне за сега,но и да имах незнам дали това е подходящото място за решаването им.Да вметна също,че глямата ми дъщеря има и съм потърсила мнението на специалист в тази област и съм спокойна.В повечето случаи най-вероятно няма място за паника,но все пак ходете на прегледи и само да попитам младите момичета:Вие нямате ли майки или баби или въобще някой по голям ваш близък,когото да попитате какво да правите, а искате мненията на хора,които въобще не познавате?????????

 61. 61.

  zdraveite na 20 godini sam i ot dva meseca kato mi doide menstruaciqta i neiska da izliza,a se sabira vav vaginata mi.... kato se dvija cqlden ni6to neizliza na prevrazkata, a kato si paxna prasta za da vidq kvo stava i prasta mi celiq se izcapva sas krav... nan kakvo se dalji tova,mojete li da mi otg

 62. 62.

  zdraveite az sam na 39 god stoq i 4eta razni zapitvaniq no naistina nikoi ne otgovarq na vaprosite nali za tova sa tiq saitove da se komentira ako ima problem da se dade savet estestvenno e 4e trqva da se hodi na lekar no si ima i hora i hora nqkoi kato men naprimer az imam strah ne tolkova ot lekarq kolkoto ot samata diagnoza naprimer
  sega i az imam problem s cikala si ot 2 meseca mi zakasnqva pravih si test za bremennost i mi pokaza 4e e otricatelen dadoh orina za izsledvane i sega imam 4as za ginekolog na 17 fevruari taka ili ina4e 6te razbera kakvo stava s men no molq vi otgovoterte na vaprosa mi kakvi mogat da badat pri4inite za tova zakasnenie ako nqma bremenost to trqbva spored men da e na hormonalna osnova edinstvennoto koeto me pritesnqva e dali ne e nqkoe rakovo obrazovanie BLAGODARQ PREDVARITELNO

 63. 63.

  всичко е възможно,защото това е човешки организъм и всичко наоколо ни влияе пряко или косвено.Затова не се впрягайте толкова ако ви закъснява,просто си купете един тест ,и ако след 10 -ина дни още го няма потърсете лекар.А колкото до отклоненията и различни атипични кървенета,задължително е--- на доктор!

 64. 64.

  zdraweite, az sum na 16, wodila sum polow jiwot... Tozi mesec, trqbwa da mi doide cikala na 17, a ot 13 mi teche kafqwo... nqkoi ako znae neshto da pishe, blagodarq predwaritelno :)

 65. 65.

  az sam na 43 god i imam problem c meNZISA TOVA SE POLU4I OT KATO NAVARHIX 40 GOD KAKVO DA PRAVQ VSEKI MES PRAVQ TEST ZA BREMENOST

 66. 66.

  zdr az imam problem sas cikala vseki mesec mi edna sedmica predi da doide cokala mi varvi mn malko rozovo i slet tova si varvi normalno 5 dni spored vas normalno li 4 po 12 dni a sam na 20

 67. 67.

  Дъщеря ми е на 16 г. Цикъла до преди 3 месеца и беше редовен, но през януари и дойде цикъла, след 10 дни пак започна да кърви но много слабо. Февруари дойде цикъла, през март с 3-4 дни закъснение и 15 дни след това пак със слабо кървене, като преди това имаше болки ниско в корема. Доста съм разтревожена.

 68. 68.

  dy6terq mi e na 12 godini i i zakysnqva dosta tq mi kazva 4e ne e bremenna no az ne sym sigurna i ako ne e.. normalno li e da i zakysnqva??

 69. 69.

  За мен най-доброто средство за дългосрочно справяне с болезнената менструация е НЕОМЕНОР! Особено при млади момичета. Аз съм пример за това- пих Неоменор и вече от половин година нямам болки по време на цикъл!

 70. 70.

  na 39 gogini sam i imam cikal prez 2-3 meseca i neznam za6to e taka

 71. 71.

  Zdraveite,kazvam se kristina i sam na 13 dr mesec stavam na 14 i vse o6te nqmam menstrualen cikal ,da se trevoja li ??? :((

 72. 72.

  Здравейте!На 28 години съм и имам един проблем,знам че трябва да отида на лекар,но също знам че те не обръщат голямо внимание на пациентите си,за тях всичко е нормално!!!За това се обръщам към вас за съвет!Ето го и моя проблем. На 11.05 ми беше менструацията,на 15.о5 почнах да пия противозачатъчни.Знам че се пият от първия на менструацията,но вече ми беше дошло като имах преглед при гинеколог и ме посъветва да ги почна,но да се пазим първите 2 седмици с мъжа ми.И аз на следващия ден почнах да ги консумирам.И така след 2 седмици на 4.06 ми дойде отново цикъла,но си дадох сметка че е от хапчетата и не обърнах голямо внимание на това.На 15.06 отново за трети път ми дойде притесних се и реших да спра да пия противозачатъчни.И днес 23.06 за пореден път съм в цикъл и не знам какво да правя?!Ще отида на лекар ОК и ако ми кажат,че е нормално,тогава...посъветвайте ме моля ви!Има ли някоя от вас със същия проблем!И само да отбележа,че имам миома 1см,не ми е правила проблеми до сега,но може и от нея да са ми тези чести прокървявания!

 73. 73.

  zdraveite na vsi4ki na 22 godini sum i iskam da vi popitam ot minaliq mesecne mi e idvalo i vse o6te ne mi ee aaa ve4e sme kraq na iuni ne znam za6to mi zakusnqva.imali vuzmojnost da sum bremenna molq bi6ete

 74. 74.

  az p1k imam postoqnno bqlo te4enie ,a tozi mesec mi doidev rozovo ni6to ne razbiram!!! hodih na genekolog v italiq i mikazaha,4e nqma ot kakvo da se pritesnqvam 4e vsi4ko mi e na red E DA ,NO SPORED MEN NI6TO NE MI E NARED VE4E GODINA PRAVQ OPITI DA ZABREMENEQ I NI6TO NE STAVA !!!!!!! MOLQ POMOGNETE

 75. 75.

  zdr.na 23 god Problemat pri men e che imam ne redoven cikal i ne s 3-4 dni a s 3-4 meseca...ot 16 godishna hodq po lekari i ne mogad da obqsnqt na kakvo se dalji lipsata ...Fars. Nakrq edin vdigna race i kaza ,,neznam kakvo vi e'' sashtiqt,tozi lekar,predi,tova go otdade na niskoto mi teglo,ispisvahami razni lekarstva,zapochnah zdravoslovno hranene i estestveno povishi kilogramite ...i veche neznaqt, kakvo mie i. Tova me pobarkva...ako nqkoi e imal shatiq problem neka spodeli ....

 76. 76.

  zdraveite, na 46 godini sam ot 25 dni ima techenie pyrvite sedmice beshe rozovo a sega e mnogo obilno, bqh na lekar i mi kazaha chetrqba da me chistqt, molq daite mi syvet

 77. 77.

  Здравеите дъщеря ми е на 11 г . на 07. 08. и доиде за първи път вече 5ден много обилно кърви със засиреци дали е нормално притеснявам се моля ви пишете ми

 78. 78.

  zdraveite az sam na 39 godini na 21 se razbolqx ot anoreksia v dosta tejak stadii 9 godini nqmax cikal predi tova vsichko si mi beshe normalno sled kato se vastanovix na 30 godini cikala mi se podnovi vseki mesec no ponqkoga po rano i e oskaden ot dve godini vodq redoven polov jivot sas priqtelq mi bez predpazni merki s cel da zabremeneq no ne se poluchava imax i edin period kogato sled polov kontakt imax kafiavo techenie v povecheto sluchai dori i sled spirane na menstruaciata dni sled neq gardite mi sa napregnati ogolemeni i bolqt znam che trqbva da otida na lekar logochno e prosto vi molq za vasheto mnenie za koeto predvaritelno vi blagodarq

 79. 79.

  zna4i men mi doide na 09.09.2012 goodd
  i mi be6e 5 dni sega mi e 4udno koga shte dode
  goga da sisloja prevryzka ako znaete kajetee

 80. 80.

  Zdraweite ne sum zapoznata na 18 godina sum..nqkolko dni sled poloviq akt mi doide i tozi mesec ne sum pravila nishto no ne mi idva vuzmojno li e da sum zabremenqla .. molq vi pomognete mi

 81. 81.

  tozi mesec mi doide samo edin den na vtoriq mi spira6e a sled tova zapo4na kafenikovo te4enie kakvo ozna4ava tova

 82. 82.

  Момичета,престанете да пишете тук и тръгвайте по лекари !

 83. 83.

  Zdr na 24 g sum ot 2 meseca imam neprekusnato kruvotechenie,hodih na ginekolog,dade mi kruvospirashti hapcheta ,no ot tqh nqmashe efekt,sled tova me nakara da izpiq oshye edna takava opakovka zaedno s protivozachatuchni hapcheta po 1 na den kakto se piqt,i do sega veche sedmica gi piq i ne mi spira,ne yechenogo kato pri normalen cikul,no e postoqnno,prez denq e kagenikavp,a vecher e qrko rozovo.V chujbona sum i edin pregled mi e skup,kamo li da se naloji neshto pkato opetaciq ili kurtaj.Nqkoi moje li da mi kaje,kak e vuzmojno da piq protivozachatuchni i da ne mi spira?Doktora mi dade i nqlalvo prahvheya hormonalni,i vitamini.Ako nqkoi moje i znae za kakvo stava vupros no
  lq pishete

 84. 84.

  ami az sam na 43 god avgyst mesec mi doide 2 pati na 18 i 28
  i sega pak mi doide na 11 09 nezm na kakvo se dalji tova

 85. 85.

  i e normalen cikala mi

 86. 86.

  zdraveite menzisut mi zakusnqva s 10dni koeto e pritesnitelno za6toto az sam kato 6veicarski 4asovnik pravih test no ne sum bremenna a i drugoto koeto e v momenta sum s bqlo te4enie vuzmojno li e tva qvlenie da e popre4ilo na menzisa mi blagodarqvi predvaritelno za otgovorite

 87. 87.

  Zdr

 88. 88.

  Na 20 god sam ot 3 god nqmam redoven cikal I Sam s diagnoza polikistozni qycnicii ot dve god vse mi izpisvat protivozaca6ni hapceta no te mi pomagat vremeno smisal kato gi piq mi idva redovno kat gi spra pak pocvali da zakasnqva s 15-20 dena posledniqt pat mi zakasnq s 20 dena posle Edna sedmica mi doyde ne6to kafenikavo postoqno me capa6e a posle pocna normalno sega vece 7 den I nqma namereniq da spira spored vas ot kakvo moje da e

 89. 89.

  a

 90. 90.

  zdr na 18 sum i ot 1 mesec nemi idva predi tova imah malak problem imah te4enie koeto be6e kafqvo i ne znaeh za 6to to mina i sega mi sprq cikala iskam da vi pitam slu4valo li vise i kakbo trqba da se na pravi

 91. 91.

  na 18 sum ot 6 meseca i polovina ne mi e idval cikala vodq polov jivot rqdko otskoto pochanaha da me bolqt zurnata dnes mi stana mokro na ednoto i si stisnah gurdata izleze bql sekret .Na 16 godini napraveh abort kakvo moje da stava s men nishto drugo mi nqma samo tova

 92. 92.

  sushto taka i purvite 3 meseca mi te4e6e vseki den po malko kafqva sekret ot dolu sega imam postoqnno bqlo techenie nqkoi put e po mnogo drug put po malko

 93. 93.

  marina

 94. 94.

  Na 29 god sum idva mi redovno v na4eloto na mesez svur6i mi na 9 septemvri i v4era imah polov kontakt s moia priatel i ot togava imam mn leko kurvene kakto predi da mi doide niakoi ako znae ili e imal takiva situazii i e hodil na lekar da pi6e molia upla6ena sum tova se slu4va za pruv put

 95. 95.

  Na 29 god sum idva mi redovno v na4eloto na mesez svur6i mi na 9 septemvri i v4era imah polov kontakt s moia priatel i ot togava imam mn leko kurvene kakto predi da mi doide niakoi ako znae ili e imal takiva situazii i e hodil na lekar da pi6e molia upla6ena sum tova se slu4va za pruv put

 96. 96.

  Na 29 god sum idva mi redovno v na4eloto na mesez svur6i mi na 9 septemvri i v4era imah polov kontakt s moia priatel i ot togava imam mn leko kurvene kakto predi da mi doide niakoi ako znae ili e imal takiva situazii i e hodil na lekar da pi6e molia upla6ena sum tova se slu4va za pruv put

 97. 97.

  Zdraveite dushterq mi e na 12 godini 1 cikul e bil na 11god. mart mesec 2013god. 2014god. mart zapochnaha problemite 3 meseca bqhme s kruvoizliv pochti prez celiq mesec obilno kurvene spirashe za po 10 dena i pak produljavashe da kurvi bqhme na lekar ormametril pihme go 2 meseca i sega ot 2 meseca sme bez cikul mnogo vi molq za vashiqt suvet

 98. 98.

  az s1m s1s s16tiq broblem

 99. 99.

  az sam na 26 i mi idva redivno no za parvi pat sled kato mi mina cikala imam slabo karvene kakvo ozna4ava tova ne me boli ni6to i se 4ustvam dobre

 100. 100.

  zdraveite,az sum na 23gd. i iskam da popitam zashto mi zakasnqva po 2do3meseca i to kato mi doidde mi capa kakva e prichinata

 101. 101.

  zdraveite,imam edno zapitvane dano na nqkoi da mu se e sluchvalo za da mi kaje.Predi 7 meseca rodih.Predi 2 meseca imah leko zacapvane i hodih na lekar kaza mi che imam leko vaspalenie i mi ispisa antibiotik.Sega nqmam boli kakto predi no imam veche 4 pati tozi mesec leko zacapvane a si pravih test ne sam bremena na nqkoi sluchvalo li mu se ima li za kakvo da se pretesnqvam doktora mi e v otpusk i skoro nqma da si doide a ne mi se hodi na drug ako nqkoi znae molq da mi pishe

 102. 102.

  Zdraveite na 19 sam doidemi za parvi pat na 13 no oshte ot togava mi idva prez 15 dena tova normalno li e ??

 103. 103.

  Zdraveite doide mi minalata godina uni mesec i vseki pat mi idva prez 14 dni mama se pritesnqva iska da me vodi na lekar no men me e strah molq vi daite mi savet

 104. 104.

  Az sum na 23 smqtam da se uspokoq mladite devoiko i roditelotw im 4e ako nevrustnata vi du6terq polu4i cikal koito da e dulug 1 sedmica do 2 ne se pla6ete normalno e ot gledna to4ka na tova 4e organizma i se razviva i purvite 1 do 3 godini e vuzmojno.
  otnosno ZAKASNQVA6TIQ cikal pak pri tazi vuzrastova grupa na mal4ogan4eta e vajno ako do tretiq mesec ne i e do6lo togava da hodu na lejar. Az redovno bqh ot tiq det me propuska6e. Ima mnogo fakti koito mogat da go duljat - hormonalniq disbalans e nai vuzmojen no ima i drugi bolesti koito ne sa za podminavane.
  OTNOSBO NQKOI KAT PITA BREMENA LI SUM. abe hora 6to za vupros nie ot kade da znaem. Otivai v aptekata i si kopuvaite test i za po nagore prezarvativite kakto i protivoza4ata4nite ne sa na 100%. Imate li samneniq test i posle na doktor.
  Otnosno Kafqvata kruv pak ne se pla6ete no zavisi pak 6to za problemi imate poprincip no tq kakto i rozavata ne sa stra6ni. PO NAGORE 4ETAH mi bormalno li e sled kato imam polov akt imam da imam rozava kruv. Mi mili dami vutmojno e i az sum edna ot tqh. Ako neiskate da q imate kastriraite parniora ama ne se pla6ete ako ne se sumnqvate za bolest.
  Za sled rodili maiki Nqkolko mese4niq cikal. 9 meseca ne ste imali hormonite vi sa obezumeli normaelno e az sum 4uvala za 2 meseca sled tova no 4etah za slu4eq na edna dama s 4 mese4en do sega koeto mi govori 4e hormonite i sa disbalansirani i nemogat da se opravqt koeto 6te re4e ako ne otkriqt ni6to da vnimava ot anemiq. Sled kato spre s kurmeneto i tova produljava otiva pak pri lekara si i mu vika spqh s kurmeneto iskam protivoza4ata4ni ta da mi se regolira perioda

 105. 105.

  MIHAELA
  Du6ko kaji mi prez 14 dena ti idva silen slab li e. Ima6 go ot edna godina neprekusnato li e na 14 dena ili prosto ot 1 do 4 meseca. Ne trqbva se strahuva6 ot genekologa purco toi te gleda na vidiozona tui kato nqma6 poloc akt za6toto si malka ama lo6oto e 4e ne e tolkova qsno.ima6 öi bolki. Dai mi podrobna inf i dai na mama da 4ete. No ne ti obe6tavam 4e nqma da te pratime na lekar. Zavisi ot tova koeto 6te mi napi6e6

 106. 106.

  Za rodikata prdi 7 meseca. Ne se pritesnqvai na men mi se e slu4valo i ne sum rajdala. To4no v momenta sum 17 dena sled cikala i mi se slu4i. Kato malka predi i sled cikala se hva6tah ot ujas maika mi voka6e neznam neznam. Az minalata godina nqmah kasmet i preturmqh nqkolko operacii. I edna ot tqh be6e 6okoladova kista na qi4nika . Piq protivoza4ata4ni i kak ne se znae sega imam kista na drugiq 4akame do 9 toest 2 meseca ot otkrivaneto i ako o6te e tam operaciq xD ama eto na. Kafqvata krzv e kato normalna no ostanala po dulgo smisul az sega q izhvurlqm pri men tva mi e redovniq nomer ot nervi da prokurvq i minaliq mesec cikala mi be6e kratuk i toq prokarvih kafqva. Nqma da se u4udq ako mi doide i po rano xD

 107. 107.

  здравейте на 19 години съм миналата година по това време ми се наложи да направя аборт поради причини които няма да изяснявам, но сега януари почнах отново да водя полов живпт разбира се с предпазни средства, но без противозачатъчни защото ми казаха че е опасно след аборта. Въпросът ми е от какво може да не ми идва от 2 месеца сигурна съм че няма как да съм бременна защото съм сигурна в партниьора си. Аз купувам презервативите ако се чудите от къде съм толкова сигурна. Възможно ли е от стрес и други подобни фактори да не ми идва. Към малките момичета които сега за пръв път им идва да ви закъснява е нормално да ви подрани също. Цикъла идва както по горе са казали м(у 21 -28 понякога дори 30 дни няма страшно. Имате майки които може да питате за тези неща. А по възрастните дами вместо по тези форуми обърнете се към генеколог

 108. 108.

  На 13 и половина съм . Вчера ми дойдрдойде цикъла . Не се притеснявах за това изобщо . Но ме болеше и се свивах . Не казах на майка си вчера, защото нямаше как . Бях на село и така... Днес и казах . Днес цикъла ми е обилен и ме боли пак по същия начин . А на 18.07.2015г заминаваме на море . Майка ми , ми каза , че може да сложа тампон , но не знам дали от това няма да ме боли :( . Много ме е страх , особено като ще ходим на море ... Моля , дайте съвети... Благодаря !

 109. 109.

  дойде *

 110. 110.

  Здравейте аз съм на 15 години цикалат ми един месец идваше един медец не идваше а сега пръв път два месеца стана не идва и аз за това притеснявам моля нещо да кажете за това ?

 111. 111.

  zdr az sam na 28 g rodih predi 3 meseca no ve4e 2 meseca nqmam cikal za6to

 112. 112.

  Zdraveite.. iskam da popitam dali e normalno sled kato sam sprqla da piq protivozachatachni dali e normalno da prodaljava da me capa parvo zapochva rozavo i sled tova kafqvo no ne darji mnogo vreme 2 dni ...???

 113. 113.

  Zdraveite moje li nqkoi da mi kaje zasto tozi mesec mi doide za vtori put.Purvo mi doide na 10ti noemvri a vtoriq put na 25ti noemvri.Gurdite me bolqt vsichko e Kato VSE edno mi idva normalno.Molq otgovorete mi ako nqkoi se e sblaskval s tozi problem mnogo sum pritesnena.

 114. 114.

  Zdraveite tozi mesec imah te4enie ,koeto prodalji 1 den,be6e bledo rozovo i mn slabo,sled 3 dni mi doide cikala kakto trqbvashe po data

 115. 115.

  moliq daite savet doidemi cikala no e kafenikav pt 3dni sam taka dnes e 4 den i ne stiga tova ami i povrashtam za parvi pat mi se sluhva neznam kakvo da misliq predi tova vinagi vsihko e bilo nared moliq niqkoi da kaje kakvo e tova pishte moliq vi.

 116. 116.

  zashto na 10 dekemvri mi doide kakto trqbva po datata i na 31 pak mi doide i sega chakam i ne mi idva.....chuvstvam se oplahena che moje da sa bremedna neznam koga pak trqbva da mi doide kato mi doshlo dva pati v mesca.. molq wi dait i savet

 117. 117.

  Zdraveite do Sega mnogo puti mi e zakasnqvalo no za po edin dva Dena a Sega veche 4den bapravih SI test za bremennost I mi da a otricatelen molqvi daite mi suvet

 118. 118.

  Zdraveite az sam na 17 godini i vseki mesec mi se vdiga datata na cikala behe na 22 posle na 10 posle na 4 sia 1 dabe sam bremena pomoh blagodarq prevaritelno

 119. 119.

  Zdraweote na 22 sym I posledno mi doide na 6 april i do den dneskashen ne mi doide cikalyt naprawih si 3 pyti test I mi pokazva otricatelen obilno mi idva bqloto techenie korema I gyrdite me bolqt I vse edno sa se otpusnali(gyrdite) da si imame na predvid Che do sega si jiveeh v Avstria I za 2 meseca bqh v Bg sled tova v Germaniq I posle pak v Avstriq moje li da e ot klimata.. I mejdu drugoto ot 2,3 meseca imam stres Nervi I naprejenie molq vi ako nqkoi moje da mi pomogne da pishe Blagodrq

 120. 120.

  Здравейте!На 14 съм и цъкъла ми дойде февруари месец беше кафяв и ми течеше много малко,след това ми дойде април месец пак малко ми течеше и запоследен път ми дойде юни месец.Това нормално ли е според вас.Спазвах 2 диети бяха много строги и сега съм на 90-дневната.Дали е от диетите или от нещо друго,моля кажете ми,защото вече се притеснявам доста.

 121. 121.

  Zdr veyte za tozi mesec mi doyde malko 4dena sevsem malko ne kato predi imam polov jivot dalı sim bremenna ili ot stres mojili takovo neshto bilimi otgovorili

 122. 122.

  zdraveite na 42 godinisam doidemi na14 i sled edna sedmica pak mi doide kakvo da napravia

 123. 123.

  Zdraveite na 15 sum od 2 meseca mi zakasnq a sega mi doide, no ne teche v normalniq si cvqt a teche kafenikavo... :( kakuf e problema koláčů kajete mi speshno e strahuvam se da ne sum břemena :( zashtoto predi 3 meseca imah polov kontakt s proqtelq mi .. :(

 124. 124.

  Molqvi ako znae nqkoi kakva e prichinata da mi jaké speshno Ee mnogo se trevoja :'(

 125. 125.

  Здр мили дами имам нужда от савстрийския януари месец имах два пати цикал сега този месец не идва още направих тест отрицателен е според мен нещо обезпокояващо ли е или месец февруари е от 28 дена и се сменят датите на цикала

 126. 126.

  Здравейте азсъм Анелия и съм на 22г искам от вас един савет не сам ходила още на лекар закасня ми цикала и след два три дена почна да ме цапа само кафяниково и след една седмица ми дойде най нормално а ми мина и почна само да ме цапа кръв какво означава това нормално ли е

 127. 127.

  Zdr nemi idva menzisa ot 8meseca i neznam kakvo da pravy mnogo me strah danemi stane nesto spored vas kakvo da napravy

 128. 128.

  Zdraveite imam edin vapros minaliq mesec mi doide na 10.06. 2017 no kato bqh v cikal pravih seka sega veche sme 13.07.2017 dali sam bremenna ne znam vie kakvo mislite

 129. 129.

  Zdraveyte viprosa mi tozi mesec mi doyde cikila mina sedmica pak mi capa ne e normalen cikil a capane pravih test nesim bremena polzvah protivozacatacni sled cikila I gi sprqh moje li ot tova da e molq vi informirayte

 130. 130.

  Днес ми дойде цикъла но не е нормален обилно червено болиме корема и ми е лошо на какво се дължи

 131. 131.

  Здравейте! нормално ли е втори цикал с интервал 10 дена. да се плаша ли?

 132. 132.

  Здравейте!! Моят цикъл винаги е бил редовен и със нормално кървене,което е било до 5дни.сега за първи път ми закъснява и ми протече кафява кръв едва ,на 28ден от последният ми цикъл.Вече втори ден съм със това кафяво зацапване,а е изключена бременност нямам полов контак.Въпросът ми е,на какво се дължи тази рязка яромяна,на 29г съм..

 133. 133.

  Zdraveite napravih abort predi dva meseca I polovina blizo tri meseca I vse oshte Mi teche Krav v prodaljenie na tri meseca iskam da popitam Dali tova e normalno

Подобни статии

Туберкулоза на белите дробове (научна версия)

Туберкулоза на белите дробове (научна версия)

Туберкулозата е инфекциозно заболяване с предимно засягане на белите дробове, което се причинява от туберкулозния бактерии. През последните ...

Половото развитие през време на пубертета

Половото развитие през време на пубертета

Половото развитие у момчетата, с което се характеризира настъпването на пубертета, включва окосмяване около половите органи, развитие на скр...

Нормална менструация

Нормална менструация

Менструацията е една от най-типичните прояви на гениталния апарат на полово зрялата жена, а менструалните разстройства - най-честият симптом...

Как половото общуване може да допринесе за доброто здраве

Как половото общуване може да допринесе за доброто здраве

Сексът, или половото общуване, както съня, е вещо твърде индивидуално. Онова, което изпълва с доволство даден човек, може да бъде анатема за...

Миома – симптоми, видове и лечение на маточни тумори

Миома – симптоми, видове и лечение на маточни тумори

Миомата представлява образуване на тумор в мускулната тъкан на матката /утерус/. Често образуванието се наблюдава и в шийката на маткат...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

18.05.2008

Обновено
Обновено

18.05.2008

Прочетено
Прочетено

122645

Нередност Докладвай за нередност
17 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия