Епилепсия при детето

При всяка поява на гърч у детето родителите изпитват панически страх и си мислят дали този гърч не е проява на епилепсия. В повечето случаи гърчовите прояви у децата не са от епилептично естество.
Причините за епилепсията са разнообразни. В едни случаи се отнася за вродени (рядко за наследствени), а в други за придобити по време и след раждането на детето увреждания на нервната система.
Епилептичните гърчове външно наподобяват другите чести гърчови прояви у децата (фебрилни гърчове, афективно-емоционални спазми, гърчове при рахит и др.), така че и за опитния лекар не е лесно да постави диагнозата, ако не получи подробни сведения от родителите. Характерно за епилептичните гърчове е, че обикновено те настъпват неочаквано, при добро видимо здраве на детето и се повтарят през различни интервали (от минути до няколко месеца). Най-често, но невинаги те се появяват без външен повод. Продължителността на отделния гърч се колебае от няколко секунди до няколко часа. Преди появата на гърча и след неговото преминаване може да са налице мляскане, святкане пред очите, възбуденост или сънливост и др.
В едни случаи епилептичният гърч се изявява с внезапна загуба на съзнание, непроизволни свивания и разпускания на ръцете и краката, стискане на челюстите, необичайни гримаси на лицето, шумно, хъркащо дишане. По време на гърча детето може да получи неволево изпускане по малка или по голяма нужда. На силно стиснатите устни понякога може да се появи пяна, но това не е винаги сигурен признак на епилепсия. След преминаването на гърча най-често детето изпада в сънливо състояние, но може да проявява и двигателно безпокойство. За проявите по време на гърча нищо не си спомня.
В други случаи епилептичният пристъп се изявява с необичайни усещания (тежест в гърдите, чувство за задушаване, мляскане, гадене и др.) и странни несъзнателни двигателни прояви (треперене, бягане в кръг, безцелно лутане и др.). Тези прояви се съпровождат често с плач, ярост, моторна възбуда, замъглено съзнание и др.
В трети случаи епилептичният пристъп се повтаря често и се изявява с краткотрайно прекъсване на съзнателната дейност, съпроводено с мигане, мляскане, разнообразни гримаси на лицето и леки несъзнателни движения на крайниците (приклякване, залитане и др.). Най-често през време на тези траещи секунди пристъпи детето не пада на пода и след преминаването им идва в съзнание и продължава своята дейност.
В четвърти случаи при деца от 6 до 18 месеца могат да се появят особени и многократно повтарящи се през денонощието потрепвания и стряскания. В тези случаи гърчовете се проявяват под формата на светкавични потрепвания на цялото тяло, кимателни движения на главата, движения на крайниците.

Какво трябва да знаят родителите?

1. Гърчовите прояви при епилепсията са крайно разнообразни и родителите не бива да си позволяват сами да поставят диагнозата, защото много други болестни състояния могат да се изявят с гърчове. Това може да направи само вашият лекар, който най-добре познава особеностите на детето, а вие трябва да му помогнете.
2. Трябва да се научите добре да наблюдавате гърчовите прояви на детето и да ги съобщите на лекаря. Запазете спокойствие и не се опитвайте да спрете насилствено гърча или да изтегляте езика напред. Не правете опити за предизвикване на повръщане. Всички тези манипулации могат да влошат състоянието на детето.
3. Поставете детето в странично легнало положение, с разхлабени около врата дрехи и отстранете всички околни предмети, които представляват опасност за нараняване или изгаряне.
4. Не поставяйте нищо твърдо между зъбите на детето (лъжица, шпатула).

5. Не се опитвайте да давате нищо за пиене, защото течностите могат да попаднат в дихателните пътища и да предизвикат задушаване.

 

Какви съвети можем да дадем на родителите за възпитанието, хигиенния режим и лекуването на тяхното болно дете?

1. Наследеното от далечното минало схващане, че епилепсията е нелечима болест, е погрешно. В повечето случаи тя успешно се лекува, но за това е необходимо продължително време (няколко години). Детето не трябва да се изолира от семейната и другарската среда, а при успешно лекуване и излекуване то може да посещава дори нормално училище, когато неговото умствено развитие е нормално.
В хранителния режим е желателно да се избягва употребата на много захар и захарни изделия и абсолютно се забранява употребата на алкохол, тютюн, кафе.
Възпитанието към ред, дисциплина и труд е важно задължение на родителите.
За предотвратяване на възможни злополуки добре е децата да избягват катеренето по високи и опасни за падане места,

карането на велосипед, мотоциклет, автомобил, а също така къпането в море и необезопасени басейни.

 

Подобни статии

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Психично развитие и психо-социални проблеми на пубертета

Промените, които настъпват във функциите на нервната система, ссобеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така ...

Забрана за кърмене

Забрана за кърмене

В миналото имаше по-често такива случаи. Сега те са изключително редки. На майката се забранява да кърми своята рожба например при туберкуло...

Епилепсия

Епилепсия

Водеща клинична изява на епилепсията са характерните припадъци и промените на личността при някои нейни форми. При значително малък проце...

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна епилепсия

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна епилепсия

Заболяването има някои особености, коитю трябва да се познават: 1. Припадъците възникват във връзка с прекратяване при-ема на алкохол — н...

Детето има повишена температура

Детето има повишена температура

Повишената температура у детето хвърля в тревога родителите и те искат от лекаря бързо да я снижи. Това обаче невинаги е възможно и не винаг...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.06.2009

Обновено
Обновено

08.06.2009

Прочетено
Прочетено

8726

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия