Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна епилепсия

Заболяването има някои особености, коитю трябва да се познават: 1. Припадъците възникват във връзка с прекратяване при-ема на алкохол — най-често през третото-четвъртото денонощие от периода на въздържание. 2. След припадъка не се наблюдава психомоторна възбуда или хаотично помрачаване на съзнанието. Болните не се оплакват и от слабост. Много често обаче при тях се наблюдава безсъние и поява на зрителни халюцинации непосредствено преди 3. По време на припадъка преобладава тоничният гърч Ос-вен това за конвулсивните състояния при алкохолизма е характерно, че те намаляват и отзвучават напълно при прекратяване на злоупотребата с алкохол, а промяната на личността няма характера на епилептичната промяна на личността. Конвулсивните състояния при алкохолизма не изискват специално лечение. По време на самия припадък вниманието на околните трябва да бъде насочено към опазването па болния от нараняване.

Подобни статии

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна полиневропатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна полиневропатия

Алкохолна полиневропатия. Това е едно от най-честите увреждания на периферната нервна система. В основата на клиничните прояви на това забол...

Алкохолни увреждания на нервната система - Остра алкохолна енцефалопатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Остра алкохолна енцефалопатия

Това заболяване е едно от най-тежките увреждания на нервната система при хроничната алкохолна интоксикация. Заболяването започва с предвестн...

Алкохолна болест

Алкохолна болест

Алкохолната болест заслужава много по-голямо внимание. Острата алкохолна интоксикация се познава от всички и по-голяма част от хората имат п...

Алкохолни увреждания на нервната система - Хронична алкохолна енцефалопатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Хронична алкохолна енцефалопатия

Наблюдава се най-ясно в третия стадий на алкохолизма, но започва своето развитие още през първия стадий. През първия стадий хроничната алкох...

Травми на централната нервна система

Травми на централната нервна система

Травмите на централната нервна система понастоящем са сериозен проблем. Те нарастват твърде много поради изоставането в културата с боравене...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

21.05.2008

Обновено
Обновено

21.05.2008

Прочетено
Прочетено

6996

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия