Алкохолна болест

Алкохолната болест заслужава много по-голямо внимание. Острата алкохолна интоксикация се познава от всички и по-голяма част от хората имат правилно отношение към лицето, което се намира в състояние на опиване. Но проявите на алкохолната болест не се познават и поради тоза болните и техните близка се обръщат към лекар за помощ най-често тогава, когато болестният процес е напреднал и е приел необратим характер. С основание в много страни се приема, че поради ниската здравна култура на голяма част от населението и поради подценяването от страна на лекарите на това широко разпространено заболяване болните по изключение търсят медицинска помощ в началния стадий на болестта. Обикновено болните се обръщат за помощ твърде късно. С това се обясняват и незадоволителните резултати от лечението при една значителна част от алкохолно болните. Поради все по-широкото разпространение на алкохолната болест, от която страдат милиони хора в света, необходимо е да се познават основните й прояви. Алкохолната болест се развива на базата на системна и продължителна злоупотреба със спиртни напитки. Да се постави рязка граница между системната злоупотреба (битов алкохолизъм) и алкохолната болест е много трудно, но е възможно и необходимо. Преходът от битовия алкохолизъм към алкохолната болест трябва да се търси, от една страна, в редица симптоми, които показват, че болният е променил отношението си към употребата на алкохолни напитки, а, от друга страна — в болестно променената реактивност на организма към злоупотребата с алкохол. През първия стадий на околните прави впечатление, че човекът, който системно е злоупотребявал с алкохол и не се е срамувал да разказва за приетите количества напитки, започва да избягва да говори за тях. Ако някой от близките на този човек му спомене, че предната вечер е изпил голямо количество алкохол и въпреки това не е изглеждал пиян, той не посреща тези думи с предишната гордост, че може да пие. Напротив — срамува се, сърди се и не иска да се говори повече за неговите възможности да пие големи количества алкохолни напитки. Въпреки че се срамува от своето пиянство, той продължава да търси компании, а понякога и сам продължава да пие. На следния ден съжалява и обещава както на своите близки, така и пред себе си, че повече няма да пие. Той наистина има желание да не пие, обещанията му са искрени, но няма достатъчно воля, за да изпълни взетото решение. Тази душевна борба на мотиви и контрамотиви продължава няколко месеца и измъчва много болния. Той вече разбира своята слабост (но не и болест) и когато околните настояват да не пие, вътрешната тревога, вътрешното напрежение преминават в конфликт и агресия. Най-често болният се сърди на своята съпруга и мисли, че тя е причина всички негови приятели да знаят, че не е в състояние да прекрати пиянството си. Така най-напред се влошават отношенията в семейството, а по-късно и извън него. Обикновено болните в този етап от развитието на болестта загубват приятелите си и ограничават своите познанства предимно с хора, които също като тях злоупотребяват с алкохол. Сега вече на близките на болния прави впечатление и това, че той не подбира компаниите си и дружи с хора, с които има само един общ интерес — да се пие. По правило тези предвестници на алкохолната болест, които имат непосредствено отношение към психологията на пиенето, не се оценяват правилно от близките на болния и не се търси лекарска помощ. Малко по-късно (а понякога и в този съвсем начален етап от развитието на болестта) болният започва да употребява 5—6 пъти по-големи количества алкохолни напитки от тези, с конто се е напивал преди. Увеличената поносимост към приеманите напитки е важен начален симптом на болестта. Клиничните наблюдения показват, че поносимостта продължава да е увеличена дълго време (няколко години) и след развитието на болестта. Организмът на човека прави всичко възможно, за да се справя с все по-големите количества алкохол. Най-активно участие в обезвреждането и отстраняването на алкохола от организма взема черният дроб, който с помощта на ензима алкохолдехидрогеназа разгражда алкохола до ацеталдехид. С помощта на други ензими ацеталдехидът се разпада и отделя от организма като въглероден двуокис и вода. Големите количества алкохол, приети в този начален стадий на заболяването, са причина да се увеличи дейността на черния дроб, за да може да отдели по големи количества алкохолдехидрогеназа, абсолютно необходима за разграждането на попадналия в организма алкохол. Поради това черният дроб се увеличава и алкохолиците се оплакват от болки и тежест в чернодробната област. Друг важен начален симптом на заболяването е загубата на рефлекса за повръщане. Здравите хора, ако приемат по-големи количества алкохолни напитки, най-често получават позиви за повръщане. При преминаване на битовия алкохолизъм в алкохолна болест този рефлекс изчезва независимо от количеството напитки. Ако у човек, който системно е злоупотребявал с алкохол, рефлексът за повръщане изчезне (т. е. лицето престане да повръща и след приемането на много големи количества алкохол), това е съвсем сигурен симптом за преминаване на битовия алкохолизъм в алкохолна болест. Опитът показва, че една значителна част от хората, които системно злоупотребяват и при това с много големи количества алкохол, нямат повръщателен рефлекс дори и в началото на битовия алкохолизъм. Следователно не липсата на повръщателен рефлекс изобщо е проява на болестта. Загубата на рефлекса, които съществувал в началото на злоупотребата, е сигурен симтпом за началото на развиващото се заболяване. Друга много важна проява на алкохолната болест в нейния начален стадий е т. нар. загуба на контрол. Загубата на контрол се изразява в невъзможност на болния да спре започнатата консумация на алкохолни напитки. Поради това той приема огромни количества и често изпада в състояние на тежко алкохолно отравяне. Обикновено се запазва частичен спомен за преживяното по време на опиването. Загубата на контрол върху приеманите количества алкохолни напитки болните охарактеризирват съвсем ясно и точно: „Без една чашка мога, но с една само не мога". С развитието на заболяването по-късно болните загубват и т. нар. ситуативен контрол — не подбират мястото, където консумират алкохолни напитки — пият и в къщи, и в кръчмите, пият и с приятели, и с непознати. В началния стадий на заболяването желанието на болните да употребяват алкохолни напитки е много силно и в редица случаи доминира над всички други техни мисли и желания. В психиатричната практика е прието да се говори за влечение или зависимост от алкохола. С това определение се цели да се подчертае силата на желанието на болния да пие, т. е. той не може без алкохол. Тук трябва да се изтъкне, че в началото на заболяването алкохолните напитки се приемат за повишаване на настроението, за подобряване на социалните контакти или, най-общо казано, за създаване на психически комфорт. В този начален стадии от развитието на алкохолната болест се наблюдават и редица други симптоми, които с основание се наричат неврозоподобни. Такъв симптом е напр. загубата на апетита — болните могат да отидат на работа без да закусят, не обядват и не вечерят редовно (не изпитват глад). Поради нередовното хранене и много честата злоупотреба с алкохол тези болни обикновено се чувствуват отпаднали, нетрудоспособни. Загубва се и редовният сън. Най-често болните заспиват бързо, но сънят е неспокоен и те се събуждат много рано, неотпочинали. Така се създават допълнителни условия за повишена раздразнителност и конфликтност. Тези именно оплаквания дават основание да се говори за неврозоподобен стадий в развитието на алкохолната болест. Всички тези промени в отношението на злоупотребяващия към алкохолната консумация, психичната зависимост, загубата на контрол, увеличената поносимост и невротичните оплаквания са важни прояви на алкохолната болест, които могат да се наблюдават както в началния, така и в крайния стадий на заболяването. Различна е само степента на тяхната изразеност. Но те могат да се наблюдават у някои хора и преди появата и развитието на болестта, т. е. в стадия на битовия алкохолизъм. Така възниква въпросът — къде е преходът от злоупотребата към болестта? Кои са симптомите, позволяващи със сигурност да се приеме, че едно лице страда от алкохолна болест? Научните изследвания и клиничните наблюдения показват, че за алкохолна болест може да се говори само при онези хора, които развиват т. нар. абстинентен синдром. Абстинентният синдром е болестно състояние, което се явява след внезапно прекратяваме на злоупотребата с алкохолни напитки. Проявява се с общо неразположение, безсъние, подтиснато или гневно настроение, немотивирана раздразнителност, тревога, разстройства в дейността на сърдечносъдовата и храносмилателната система. Поради този тежък физически и психичен дискомфорт лицето, което е прекратило приемането на алкохол, се стреми бързо да си набави алкохолни напитки, за да премахне неприятните усещания. Следователно алкохолно болните не пият за удоволствие, а за да преодолеят абстинентните явления, които при някои от тях имат характер на криза. Така се създава и т. нар. порочен кръг. Прекратяване консумацията на алкохол причинява тежко нарушение на равновесието в дейността на всички органи и системи в организма, който поради системната злоупотреба с алкохол е адаптиран към наличието на големи количества алкохол в кръвта. Когато в организма липсва алкохол, болният има изключително силно желание да пие, за да се освободи от неприятните абстинентни явления. Така той не е в състояние без помощта на лекар да прекрати консумацията на алкохол. Необходимо е да се прави разлика между абстинентния синдром (който се среща само при алкохолно болните и някои други наркомании) и т. нар. махмурлук. Махмурлук се явява сутрин и у здрави хора, след като предната вечер са изпили големи количества алкохолни напитки. Но при тях психичният и физическият дискомфорт не са така силно изразени и, което е по-важно, приемането на нови количества алкохол влошава състоянието им, докато при алкохолно болните го подобрява. Обикновено болният сам активно търси сутрин напитки, докато тези, при които не се е развила алкохолна болест, по време на махмурлука не само не искат да пият, но не искат и да им се говори за пиене. Те изпитват отвращение към алкохола и искрено съжаляват, че предната вечер са злоупотребили с него. Има достатъчно основание да се приеме, че първият симптом, които показва, че навикът се е превърнал в болест, е употребата на алкохол сутрин „за оправяне". Най-често болните, за да преодолеят сутрешната си абстиненция, изпиват по 1—2 халби бира или 100-150 г концентриран алкохол. Ако не приемат такова количество алкохол, те са нетрудоспособни. Ранното откриване на сутрешната абстиненция от близкитена болния има изключително важно значение за ефективността на лечението. Ако болният веднага се насочи за лечение, може да се разчита на успех при много висок процент от случаите. За съжаление значението на сутрешната абстиненция за диагнозата на заболяването не се познава от много хора и поради това на нея не се обръща внимание, не се търси лекарска помощ. Това са основните симптоми на първия стадий на алкохолизма, който продължава от една до десет, а при някои болни и повече от десет години. Появата на абстинентен синдром показва, че алкохолизмът преминава в своя втори стадий. През втория стадий посочените прояви се засилват и настъпват органични увреждания на нервната система и някои вътрешни органи. Клиничната практика показва, че и през втория стадий на алкохолизма толерансът към приемания алкохол продължава да нараства и много по-често се наблюдават опивания, за които няма спомен. Променя се и типът на употребата на алкохолни напитки — преминава се към псевдозапойно пиянство. Основното в протичането на заболяването обаче е ясно изразеният абстинентен синдром и уврежданията на вътрешните органи и нервната система. Има достатъчно данни, които показват, че при системната злоупотреба с алкохол се увреждат в различна степен всички органи и системи на организма. Някои увреждания могат да се проявят още през първия стадий на алкохолизма, но като правило може да се приеме, че уврежданията на вътрешните органи и нервната система са характерни за втория и третия стадий на алкохолизма. През третия стадий на алкохолизма се наблюдава намаляване на поносимостта, поради което болните се опиват от по-малки количества алкохолни напитки. Загубата на контрол върху приеманото количество алкохол и липсата на спомен след опиването се срещат и през този стадий на заболяването. Абстинентните явления обаче са по-слабо изразени, тъй като са намалели възможностите на организма да реагира на такова сложно стресово състояние, каквото е абстиненцията. На преден план в клиничната картина на заболяването през третия стадий на алкохолизма се очертават уврежданията на вътрешните органи и нервната система.

Коментари за Алкохолна болест

 1. 1.

  интересно

 2. 2.

  4udesna statiq pomogna mi da osaznaq do kade se stiga s alkohola

 3. 3.

  viii dobre li steee

 4. 4.

  мой близък страда от алкохолна болест от много години. в този момент той е много зле-задръжните процеси са отпаднали нацяло-изпуска се по малка и голяма нужда/ходи с памперси/, не си спомня минали епизоди/от преди няколко дни/, двигателните способности са нарушени-некоординирана походка и хватателни способности, дезинтересираност, силно изразени личностови промени до пълна деградация на личността. между другото от 10 дни не е пил алкохол. Забравих да спомена, че от няколко години не пие нищо друго освен бира-до 10-ина на ден.

 5. 5.

  statiqta e mnogo hubava.naistina tova e golqm problem,no mnogo hora prenebregvat silata na alkohola.za galost i az vidqh do kakvo moge da dovede tova i to pri mlad chovek degradaciata e palna

 6. 6.

  ako moje da mi pomognete kak da ybedq sapryga si da se lekyva za6toto e mnogo bolen,no ne go osaznava i po nikakav na4in ne iska da se lekyva.Blagodarq vi

 7. 7.

  Kak se lekuva alkoholizma i ima li lekarstvo za spirane i iz4istvane na organizma ot alkohola?

 8. 8.

  Lechenieto e izklyuchitelno trudno az sam edin ot primerite za tova. Ima nyakolko vida lechenie: 1-to koeto e medicinskoto e detoksikaciya i sled tova psihog. Ednoto e za fizicheskoto izchistvane tremor abstinenciya kadeto sa vklyucheni vlivaniya na fiziologichno raztvori, injekcii diezepam. Hapcheta, kato tranxen i pochti vsichki varianti na benzodiazepimite, koeto e droga obache! Ima razni bilki koito sam probval i pomagat doniakade, ednata e Kudzo drugata e zamestitel na alkohola, koyato se pie po 5 pati na den s postepenno namalyavane extrakt ot oves, pak e alkohol no e razlichno! No ima edni moment che chovek tryabva da iska da se lekuva ne iska li rezultata e kratkotraen. Nay dobre e da se napravi edin Detox az preporacvam bolnica "sveti Ivan Rilski", a ne psihiatriata na stochna gara. Gotini hora s otnoshenie priatna obstanovka. Smeya da priznaya che sle sedmica tam izlyazoh s drugi misli i se varnah kam sebe si, vapreki che fakta che postapih tam me drazneshe mnogo v nachaloto. Ima ogromen efect ottogava si pozvolyavam no ne po 2 butilki koncentrat na den. Zashtoto znam kade e razlikata. Hodih i na psiholog i v grupa nyama efect ako ne go poiskash ili ne te ubedyat - blizki rodnini i priyateli. To e kato ada i raya. Ne sam lekar no mnogo se interesuvah i poobikolih i pirogov i 4-ti kilometar, i Isul efekta e bil v Rilsky, samo spodelyam ne reklamiram. No povtaryam chovek tryabva sam da si go reshi, ne nasilvayte i ne se karayte - govorete si. Uspeh Tova e ot men!

 9. 9.

  A lekarstvoto e Transmetil tova e za cherniyat drob nay dobroto no e dosta skapo blizo 40 lv. Pyramem, B-complex, Neurobex no to e sashtoto, vitamin c, ima edno milgama-m sashto mnogo dobro no pak e skapo kam 30-40 lv. Finlepsin. tova az sam pil. Pak kazvam che ne sam lekar. No za Transmetil - a sam ubeden za cherniya dron i Pyramem za glavata. ;)

 10. 10.

  Много интересна статия.Дано да послужи на хора които имат такъв проблем.Надявам се да я прочетат и те.Браво.

 11. 11.

  interesno e naistina zastoto mnogo hora imat nujda ot pomost ama dali ima nyakakvi hapceta za tova

 12. 12.

  imam blizik koyto strada ot tazi bolest i mnogo dobre znam kakvo oznacava tova i iskam da kaja na tiya hora koito piyat i vredyat pirvo na sebesi posle na hora koito mnogo gi obicat i dirjat na tyah daje na desata si v tozi moment te neznayat kakva bolka izpitvat te i tova nee edin den nie treperime ot strah kato toy pie zastoto sa pocvat kavgi drazgi visoko puskane na muzia i syala nost nyama spane i ne samo nie a i komsiite kajete mi kakvo da napravya

 13. 13.

  pite ci dokato wie sladko

 14. 14.

  Сложно е преодоляването на алкохолната зависимост,но си струва.Започнете нов пълноценен живот.Аз си намерих хобита,спорт,рисуване,нова среда.Намерете малко средства о отидете в някое затънтено место,все имате познати,които имат вила или къща в друг град.Не посещавайте стари кръчми и компании,където сте се напивали.След много време,ще можете и това,но ви трябва откъсване от обстановката и старата среда незабавно.Не започвайте отново,като лъжете себе си с малки количества алкохол.Въпрос на време е,те отново да се увеличат.И най-важното,не се срамувайте и самообвинявайте.Това води до връщане назад към порока,зависимоста.Слушайте л
  юбима музика,лечебна,релаксираща.Много помага,ходенето сред природата с часове,плуване,интересна книга.Пазете се от реклами за алкохол,филмите и те са пълни с такива.Яжте много зеленчуци и плодове.Пийте много вода.Избягвайте всякакви конфликти.И в крайна сметка,ако се подхлъзнете,започнете от начало.Успех!

 15. 15.

  Не се срамувайте,че сте сависими! Това е болест,като всяка друга.
  Живеем в много нетолерантно общество,в което всеки съди грешките на другите,а за своите е сляп.Най-големите ви обвинители,може би ще са вашите близки.Насочете ги да потърсят информация,ако ви обичат,държат на вас и искат да ви помогнат.Ако ли не,пък майната им! Направете го сами.Не за да им доказвате нещо,а заради самите себе си.Намерете сили в себе си!Зная,че ги имате.Бог ви ги е дал.Които от вас са вярващи,ще постигнат всичко в молитва,чиста,искрена и от сърце.Които са атеисти,нека уповават на себе си,на своя вътрешен инстинкт за самосъхранение.Все е останало нещо у вас,което обичате.Аз се лекувах в Германия,за алкохолизъм и депресия.Да,знам,ще кажете лесно е,в готина страна...Вярвайте,хич не е лесно,лежала съм и тук.Условията са по-гадни,но по-важно е да ви спасят.Че аз едва не хвръкнах от 10етаж,от апартамента в който живея,в гадния Доичланд.Щях да скоча след като синът ми ме нахока по тел.от България,не бях и пила.После се напих и щях да полетя от блока.Така,че пак ви припомням,не търсете кой знае какво разбиране!Достатъчно е,ако не ви обиждат.Ако пък ви обичат и подкрепят,страдат за вас и ви разбират...ДЕРЗАЙТЕ!Няма причина да останете в пагубния свят на алкохолизма.Успех

 16. 16.

  i az imam si6tiyat problem no ne znam kakvo da pravya. kak se lekuva tazi gadna bolest molya dayte sivet

 17. 17.

  аз бях зависима на хероин, оправих се(никога не съм се боцкала) после минах на амфетамини... и тях ги спрях февруари 2010г. Но от тогава насам си пия всеки ден... е вярно не се уливам и да залитам и да фъфля... но почти не е минал ден без алкохол.... незн какво да правя... след всички зависимости от които се отказах, мисля че имам шанс и това да оправя... как мислите??

 18. 18.

  I AZ IMAM SASHTIYA PROBLEM-GLEDAM PO AMERIKANSKITE FILMI CHE V GRUPITE NA ANONIMNITE ALKOHOLICI PARVATA STAPKA E DA SE IZPRAVISH I DA PRIZNAESH PRED SEBE SI I PRED DRUGITE I DA KAJESH NA GLAS-ZDRAVEITE,AZ SAM LUCIA I SAM ALKOHOLICHKA!!!-E-KAZVAM GO PRED VAS-MALKO ME E SRAM,NO...VSASHTNOST SAM DOSTA USPYAL I CELENASOCHEN CHOVEK,NO ISTINATA E CHE PIYQ-PO POLVIN BUTILKA KONCENTRAT NA DEN!VSIAKA VECHER PREDI DA ZASPYA SI KAZVAM CHE UTRE SHTE E NOV DEN I SHTE YA KARAM BEZ ALKOHOL!?NO UVI-MINE LI 12H-STAVAM NERVNA I SI SIPVAM PARVOTO....I TAKA DO VECHERTA.ZNAM CHE SI SASIPVAM ZDRAVETO NO MAI NE MOGA DA SE SPRAVYA SAMA-AKO NYAKOY MOJE DA MI POMOGNE SAS SAVET SHTE SAM BLAGODARNA.

 19. 19.

  Здравейте,

  Съгласявам се с предложените медикаменти, особено за трансметила. Диезепам и другите производни трябва да се приемат под особен контрол, защото лекуват абстиненцията, но могат да отключат други психози. Като резултат пак се връщаш към чашката....аз лично вярвам в продължителната дезоинтоксикация.... Методи много - билки, сиропи, чайове, плодове....
  Имайки опит, препоръчвам леки кардио занимания (бързо ходене, колело и др.), стига сърдечносъдовата система на пациента да е в кондиция. Това ще доведе до ускорено отделяне на ендорфини, ще оптимизира дезоинтоксикацията и най-вече ще отклони вниманието от пиенето и проблема.

 20. 20.

  Здравейте,
  Исках да Ви споделя няколко неща.
  "Големият проблем" е, че човек много трудно вижда, че има проблем. Най-често смята, че другите просто искат да се заяждат с него, а не че искат да му помогнат.
  Аз имах подобен проблем. Пиех. Много (8-9-10 големи напитки, най-често уйски). Не винаги в такива количества, но общо взето нищо по-малко от 300мл на ден. Всеки ден! В този период разполагах с малко повече финансови средства отколкото човек на моята възраст би успял да управлява разумно (бях на 24). Не ми се налагаше да работя много, а парите, които изкарвах не бяха никак лоши. Тези неща от своя страна значеха, че имам много свободно време, в коеот можех да правя каквото си поискам. Слава Богу, алкохолът не ме кара да ставам нито агресивен, нито раздразнителен, нито заядлив, НО това беше още по-голям проблем, защото така съм невидим за околните. Всеки около мен ми казваше " ..ама ти нито се беше напил, нито нищо. Бомба си си.." С няколко думи аз нямаше от къде да разбера проблема си. Родителите ми правиха сериозни забележки, но 1 - аз живеех с приятелката си в друг град и 2 - пред тях, все пак не прекалявах. Пред приятелката ми също не прекалявах, но въпреки това, тя смяташе, че пия много.
  В този момент много пътувах - учих на 2 места едновременно - София и Варна и постоянно бях в движение. Когато останех в някой от двата града и излизах с колегите, едва ли не ми пляскаха и възхищаваха, че изпивам толкова алкохол безпроблемно и в крайна сметка визуално ми няма нищо. Съществуваше и друг проблем - липсата на тежък махморлук. Никакво гадене, повръщане, главоболие..НИЩО! Нито падах, нито залитах. Само накрая малко фъфлех (нормално), но в много редки случаи. Не можех да се ОТВРАТЯ от пиенето. Казвах си - " това е защото не пих менте или алкохол убиец". 4 години преди това (към 19-20г) спях да пия каквито и да било алкохолни напитки (дори бира) за 1г и 7м. Чувствах се прекрасно, забавлявах се искрено и не на последно място, отслабнах с 12кг. Никога не съм бил дебел, но бях преди това по-едър. посещавах дискотеки и барове без да близна нито грам! ... Защо започнах пак? Не знам! Истината е, че не знам.
  След това започна страшното - пиех много и изобщо не ми правеше впечатление - всичко беше "life is life" . С повод, без повод - пиех си и си мислех, че всичко е в рамките на нормалното. В един хубав миг, обаче, започнах да не мога да спя. Чувствах се като дете на изпит - много гъделичкане в стомаха, забързан пулс, липса на въздух... Изтръпваха ми ръцете, не можех да се концентрирам, беше ме страх,че ще ми стане нещо.. Ходих на лекар - Невролог и Кардиолог. Кардиологът ми каза, че нямам проблеми със сърцето, но начина ми наживот бувално ми е смлял периферната нервна система. Всичко можело да бъде като преди, само коренно да променя живота си. Цитирам: " Нервната ти система е като нов Мерцедес, но на 300 000км - просто изтощена"
  Тогава вдигах кръвно, ако изпиех дори 1 кафе (преди се наливах с кафета) , започвах да треперя..УЖАС! Заблудата, обаче, дойде от това, че като изпиех 30мл уйски и всичко беше ОК - проблем - решен.
  Послушах лекаря и за известно време спрях да пия. Временно. Видях, че контролът не е труден и си казах " Johnny,....WTF" Нали веднъж се живее - като не пречиш на никого, какво толкова?.. В следствие, приятелката ми ме напусна, не бях адекватен в работата си. Не можех да спя - цял ден " клюмах" ... Тогава разбрах, че май имам проблем. Проблем, който още не съм решил напълно, НО се старая..Проблем, който си признах пред мен (най-трудната част). Нататък е много по-лесно. И отстрани изгелждате много по-добре + толеранса на хората към Вас е много по-голям. Замислете се. Успех!

 21. 21.

  yspeh na vsi4ki po patia na trezvenosta.

 22. 22.

  tova mie nai golyamoto jelanie toi vece dane pie zastoto mie omriznalo taka dago gledam ne iskam dase razdelym sis nego zasoto go obicam samoako nykoga spre da pie taka ste zakolya kurban dano alah mu pokaji praviyat pit

 23. 23.

  Ne se zablujdavaite. Vsichko e do volyata na choveka.Ot 18 gd piya alkohol sega sam na 55 gd ot 6 gd ne vkusvam dori bira,chuvstvam se kato na 30gd.Ako iskate da sprete pieneto prosto kazvate STIGA DOTUK S ALKOHOLA,ipochvate da broite dnite 1,2,3,4,5,10,1ms,6ms 1gd itaka leka poleka ste poche da vi iteresuvat mnogo po vajni neshta ,ot pieneto na ALKOHOL.V momenta ne navijdam piyan covek.

 24. 24.

  Не предполагах, че ще намеря толкова много коментари по подобна тема.
  Днес се реших да опиша болката си. Баща ми страда от алкохолна зависимост. Преди я имаше и много ни тормозеше цялото семейство. Принципно той от много малко количество алкохол се напиваше, от една чаша или две-три бири. Неговото пиянство е много тежко и е придружено преди всичко с агресивно поведение, като цялата агресия беше насочена предимно към майка ми. Като малък бях изправен пред това да опазя, както себе си и майка си да не ни бие, така и баща си от самия него. Много ми е било трудно и преживях ужасно детство и всичко вървеше така, докато какво му стана и изведнъж спря да пие за около пет години. Просто това беше невероятно, беше трезвен и беше бащата, който никога не съм познавал. После като почина майка ми той се закълна на ковчега й, че няма да пие. Мина година и половина и пак започна и този път с по-голям интензитет. Пиянстването му продължава по цели седмици и изтрезнява по два или три дена. После има липси на спомени, има белези по главата. Забравих да уточня, че от година е без работа, а и не е пенсионер. Има по 100 лева вдовишка пенсия, но не се е пенсионирал все още и не може да си намери работа. Аз го издържам и му купувам храна, плащам всичките сметки, наем, ток, вода, телевизия и успоредно с това уча и тази година се дипломирам. Много ми е трудно и така сме вече година с него. От негова страна няма признателност. Преди ден или два ми беше казал ти какво си направил за мен, а аз си помислих, че ако не беше моята отверженост щеше да е умрял от глад до сега. И спрях да му купувам храна, не се храня в къщата и съм решил в най-скоро време да се изнасям и да се махна от него. Той в отговор започна пак да пие и така. Изправен съм пред голяма дилема, дали да последвам моралния дълг и да се помъча да му помогна или да го оставя завинаги и нека сам успее да се справи. Забравих да уточня, че той си има къща в малко село, а аз там не мога да живея заради работата ми. Той спокойно може да се премести там и да си живее скромен живот. Аз от своя страна откакто се помня все съм работил. Още като можех да работя от около 12 годишна възраст съм работил на полето от сутрин до вечер, после като се дипломирах и имах образование една камара пари съм изсипал за да се погасяват сметките хиляди левове и няма признателност, защото можеше да се отделя още тогава и да не помогна на семейството си.
  Сега съм решил да му дам съвет до година да се пенсионира и в най-добрия случай да му купувам хляб и някаква евтина храна колкото да не е гладен. Но няма да се навия да се ръся с пари, както преди. След като се изнеса от къщата ще престана да му плащам сметките и да му купувам храна.
  Мислел съм да предприема лечение за него но вече е твърде късно. Той има остър гастрит и според мен е от прекомерния алкохол, като пие малко почва да буйства и става агресивен дори нищо да не му правиш или говориш, а ако е много пиян ще припадне и не го знаеш жив ли е умрял ли е. Преди две седмици обиколи България в пияно състояние и сега се жалва че няма пари, похарчил си е пенсията. Реве на баба ми, че не сме му помагали, а то не е така. Обижда ни мене и брат ми. Преди две седмици беше разбил вратата защото не можал да открие ключовете си. Беше опрал мобилния си телефон в гащите. Започна да се насира по един или два пъти на ден в гащите като се напие. Да уточня, че е на 64 години.
  Все се моля на Господ да се разреши този проблем и да мога да водя спокоен начин на живот.
  Благодаря Ви за разбирането.

 25. 25.

  боже господи.

 26. 26.

  Ето моята голяма мъка (подобна тук не срещнах)-майка съм на алкохолик-на 33 г. с тежка форма на алкохолна болест, която му причинява полиневропатия с болки в краката,освен безсъние,безапетитие и пр. От известно време призна пред себе си и при нас проблема си и се лекува, но без особен успех - за 1 м. два пъти влиза в болница за детокс, но след първия път веднага пак започна да пие.Ходихме на психиатри и психолози, но засега няма резултат.Предлагат му да влезе в защитено жилище без достъп на алкохол, но не иска...Не знам какво да правя...Приятелката му няколко пъти иска да го напусне, но той й клазва че ако това стане ще се самоубие и това я спира.
  Дайте ми съвет как мога да му помогна.

 27. 27.

  и аз си имам един такъв мъж който пие от 20 г.и не го издържам вече колко пъти съм се опитвала да му помогна.няма оправия......

 28. 28.

  За да спреш да пиеш трябва да разбереш няколко прости нещица. Първо да проумееш, че си алкохолик, второ да си дадеш сметка, че ако не искаш да умреш като куче, трябва да спреш ТОТАЛНО!!! алкохола и трето да отидеш на специализиран лекар-психиатър и да спазваш стриктно указанията му. Ще добавя и един съвет от мене. Борбата със алкохолизма е самотно занимание и е по-добре човека който се бори с тази болест да бъде оставен на спокойствие, сам със себе си. Ще добавя, че алкохолизма е неизлечима, за сега болест и единственото решение на проблема е НИКАКЪВ!!! алкохол, по никакъв повод. На желаещите да се преборят с алкохола им пожелавам успех а на близките на алкохолици търпение и късмет

Подобни статии

Алкохолни увреждания на нервната система - Хронична алкохолна енцефалопатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Хронична алкохолна енцефалопатия

Наблюдава се най-ясно в третия стадий на алкохолизма, но започва своето развитие още през първия стадий. През първия стадий хроничната алкох...

Други алкохолни увреждания

Други алкохолни увреждания

Алкохолни увреждания на дихателната система. Проявяват се с клиничната картина на трахеобронхит и емфизем на белите дробове. Болните се опла...

Жлъчнокаменна болест (научна версия)

Жлъчнокаменна болест (научна версия)

Жлъчнокаменна болест : Под това название се разбира заболяване на обмяната на веществата в организма Под това название се разбира забол...

Шеста болест (Екзантема Сувитум)

Шеста болест (Екзантема Сувитум)

Причинена от вирус шарка, която засяга главно кърмачета и малки деца до 2-годишна възраст. Инкубационният период е от 7 до 17 дни. Преди...

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна полиневропатия

Алкохолни увреждания на нервната система - Алкохолна полиневропатия

Алкохолна полиневропатия. Това е едно от най-честите увреждания на периферната нервна система. В основата на клиничните прояви на това забол...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

21.05.2008

Обновено
Обновено

21.05.2008

Прочетено
Прочетено

20022

Нередност Докладвай за нередност
5 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия