Болести на нервната система в детска възраст

Нервната система у децата се намира в период на усилен растеж и развитие, което я прави лесно ранима от неблагоприятните външни въздействия. Колкото в по-ранна възраст действат вредните фактори, толкова по-значителни са болестните изменения. В едни случаи проявите от страна на нервната система са израз на директно увреждане на самата нервна система от инфекции, паразити, вродени аномалии, наследствени болести, травми, отравяния и други. В други случаи проявите от страна на нервната система (гърчове, нарушения в умственото развитие, замъгленост на съзнанието) са резултат от увреждания на други органи.
Налага се да се обърне внимание на родителите, които изпитват особен страх от появата на психично заболяване у децата. Те погрешно смятат, че тази група заболявания са нелечими и най-често късно се обръщат към лекар, а търсят помощта на врачки, билкари и знахари. Това особено отношение към психичните заболявания е изследвано от далечното минало, когато лекарите психиатри са се занимавали само с лекуването на лица с крайно тежки психични заболявания. Сега психиатрите и специално детските психиатри се занимават с откриването и лекуването на сравнително често срещаните леки и начални форми на отклонения и нарушения в психиката на детето, в неговото умствено развитие и в неговото поведение в дома и в училището.Лекарите психиатри се подпомагат и от специалисти детски психолози, които определят степента на интелигентност у детето, конкретните причини за затрудненото умствено и емоционално развитие и спомагат за тяхното отстраняване.
Така че родителите не трябва да забравят, че съществуват детски психиатри и психолози, чиито съвети навреме трябва да се търсят при появата и на малки отклонения в поведението, умствените и емоционалните прояви на детето. Тези прояви родителите първи и най-добре могат да забележат и да подпомогнат лекаря в тяхното разпознаване и лекуване. Ранното разпознаване е най-сигурната основа за резултатно лечение.

Подобни статии

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

Дегенеративни наследствени болести на нервната система

В тази голяма и сборна група влизат болести на централната и периферната нервна система, обединени от общи признаци — наследственост в много...

Болести на нервната система

Болести на нервната система

В биологично отношение нервната система представлява най-високо и най-сложно организираната форма на материята. Тя изпълнява изключително ва...

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдови заболявания на централната нервна система

Съдовите заболявания на централната нервна система са едни от най-разпространените понастоящем. Широкото разпространение на хипертоничната б...

Болести на дихателната система

Болести на дихателната система

Болестите на дихателната система през последните години нарастват застрашително. В някои страни те вече се изравняват, а даже и надхвърлят п...

Неврози в детската възраст

Неврози в детската възраст

Най-често те се дължат на неправилно и травматизиращо детската психика възпитание и отглеждане или пък са резултат на прекарани тежки заболя...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

08.06.2009

Обновено
Обновено

08.06.2009

Прочетено
Прочетено

2497

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия