Табло АВР означава „автоматично включване на резервата”

Първоначално да изясним какво е това табло АВР. Табло АВР означава табло, осигуряващо Автоматично Включване на Резервата или автоматично включване на резервното захранване. Става дума за електрически инсталации, които трябва да осигуряват безпрепятствена постоянна работа на електрически съоръжения в болници, летища, мини, фабрики с непрекъснат цикъл на работа, бензиностанции, навсякъде, където отпадането за ел. захранването би създало опасност за живота на хора, големи производствени аварии или загуба на материали и данни. Това става, като на използваната електрическа мрежа се изгражда мост към друга, независима от първата мрежа или се подключва резервен генератор на електрически ток. Именно връзката между двете мрежи или генератора става с табло АВР.
АВР-а е система от прекъсвачи и електронен компонент, който следи за състоянието на мрежата по предварително зададени данни и при нужда възстановява захранването чрез прехвърляне към резервния източник при аварийно или погрешно изключване на работното захранване.
Ако към дадената мрежа няма заводски изградено табло АВР, то такова се проектира и изгражда индивидуално за всяка мрежа. Възможно е да има пълно и непълно резервиране. При пълното резервиране се захранва целия обект. При непълното резервиране се захранват само важните компоненти и се изключват някои по-неотговорни потребители. Това може да стане ръчно или автоматично, като се зададе в програмата на табло АВР. Например, при отпадане на напрежението на една бензиностанция в нея остават да работят колонките за гориво, касовата зона и алармената инсталация, всичко останало ненужно – кафемашини, осветление по складове не се захранва от таблото АВР. В една болница очевидно операционната зала трябва да работи с пълно оборудване.
При възстановяване на работното напрежение таблото АВР трябва да сработи по обратния ред и да изключи резервното захранване, като не допусне претоварване на схемата или изключване на машини и апаратура.
За да е сигурна и безопасна работата използваните генератори на ток трябва да са пригодени за команди, включване и изключване от табло АВР. Генераторите се проверяват периодично от оторизирани лица за готовност за работа, заредени са с гориво (бензин или дизелово гориво) и обикновено осигуряват достатъчно време за самостоятелна работа до отстраняване причината за прекъсване на тока.

Таблото АВР притежава системи за мониторинг, включващи ампермер, волтмер, светодиодна индикация на състоянието и микропроцесор, който да контролира работата на всички системи на устройството. То може да се използва като регулатор на напрежението, да следи мрежовото напрежение и когато падне под 80% от номиналната мощност да включва допълнителни устройства .
Таблото АВР трябва да притежава блокировка, която да предотвратява превключване и едновременно подаване на електроенергия от двата източника, да осигурява автоматичен старт и стоп при отпадане и възстановяване на напрежението.
Схемните решения и физическото изпълнение на таблото АВР са толкова разнообразни, колкото и обектите , към които се прилагат.

Табло АВР-

https://www.dts-ups.com/avr-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE_25

Категории

Разни

Подобни статии

Изберете правилната врата за гаража

Изберете правилната врата за гаража

Ръчни срещу автоматични вратиУправлението на автоматичните гаражни врати е много по-лесно от това на ръчните. Автоматичните са лесни за изпо...

Отоплителни съоръжения

Отоплителни съоръжения

Най-често употребяваните отоплителни съоръжения за жи-лищни помещения са печките за дърва и въглища, отоплителните нафтови печки, кахлените ...

Проблеми на кърмаческата възраст - Плач през първите седмици

Проблеми на кърмаческата възраст - Плач през първите седмици

Какво означава плачът. При първо дете това е обикновено важен въпрос. С увеличаване възрастта на детето плачът е много по-малък проблем, защ...

Приучаване на детето да ходи по малка нужда в гърне

Приучаване на детето да ходи по малка нужда в гърне

Готовност на детето към приучването му. В известен смисъл приучването към уриниране в гърне е по-трудно или поне се постига по-бавно, отколк...

Централни индустриални вакуумни системи – ръководство

Централни индустриални вакуумни системи – ръководство

  Централните индустриални вакуумни системи стават все по-популярни в последните години. Благодарение на тяхната ненадмината ефективност,...

Румяна Иванова

Румяна Иванова

77 публикации

Публикувано
Публикувано

07.06.2013

Обновено
Обновено

07.06.2013

Прочетено
Прочетено

12985

Нередност Докладвай за нередност
3 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия