Кодекс на труда в България

Кодекс на труда в България
В последващия текст са систематизирани основните правила при назначване на хора в България. Основни насоки се взимат от Кодекса на труда, който се използва за всички трудови отношения/трудови условия.

Трудов договор

Всички отговорности на работодателя и работника е задължително да са описани в ТД, който трябва да обхваща следната информация:

 • мястото на работа;
 • описание и цели на работата;
 • дата на договора, дата на започване и час;
 • продължителност на ТД;
 • платени годишни отпуски;
 • период за предизвестие;
 • основно възнаграждения;
 • работно време.

Минималната възраст, на която трябва да бъде служителят за да може да подпише ТД е 16 години. Договаряне на допълнителни условия се реализира с допълнителни споразумения.

Минимална работна заплата

Тя е фиксирана и се определя с наредба на Министерски съвет и на стойност €158 (310 лв.) месечно (за 2013 г.). Съществува минимална заплата определена с колективен трудов договор, но тя не може да е по-ниска от минималната определена от държавата.

Период на изпитване и временен трудов договор

Когато започваме работа има вероятност да са предвидени шест месеца тестов период, който ще важи само ако такъв е заложен в ТД. През тези шест месеца ТД може да бъде прекъснат без предварително уведомяване и причина от всяка една от страните по договора.

Временен трудов договор е възможно да бъде сключен за срок максимум от 3 години, съгласно КТ и когато:

 • се завършва определена работа/проект;
 • се замества отсъстващ служител;
 • за определено назначение;
 • става въпрос за сезонна работа.

Условията по срочния трудов договор могат да се променят само с допълнително споразумение. Същото важи и ако служителят продължи работа след като му изтече трудовия договор.

Работни часове

Нормалното дневно работно време в България е 8 часа и 7 часа за нормално нощно работно време, като за 8 часов работен ден се полага 1 час обедна почивка. За 1 работна седмица се събират до 40 часа или 35 часа за нощна смяна (от 22:00 до 06:00 ч.). Максималните работни часове за една седмица не трябва да надхвърлят 48 часа за дневна смяна и 44 часа за нощна смяна. Един работен ден не трябва да е повече от 10 часа.
Извънредната работа не е позволена (чл. 143, т. 2 от Кодекс на труда) освен при извършване на работа във връзка с отбрана на държавата, при превенция или преодоляване на щети. Извънредното работно време не може да е повече от 6 часа ( 4 часа за нощна смяна) на седмица или 30 (20) часа на месец, 150 часа годишно. При два поредни дни са позволени не повече от 3 часа извънредна работа (2 часа за нощна смяна). При необходимост от извънредна работа тя трябва да бъде заплатена. Това заплащане е в размер:

 • 50% за извънредна работа през работните дни;
 • 75% при извънредна работа през почивен ден (Неделя);
 • 100% при работа на национален празник.

За допълнителна информация: Кодекс на труда

Категории

Разни

Подобни статии

Същност на ДДС

Същност на ДДС

ЗДДС (Закон за данък добавена стойност) се приема и гласува за първи път в 153 брой на държавен вестник от 12 декември 1998 година. Той е не...

Как да си прекратим трудовия договор без нежелани последствия

Как да си прекратим трудовия договор без нежелани последствия

Много хора се интересуват от това какви са казусите, при които може да се прекрати или промени един трудов договор. Често се случва работниц...

Агротехнически мероприятия през ноември.

Агротехнически мероприятия през ноември.

Броят на слънчевите дни през ноември значително намалява, понижават се почвената и въздушната температура, падат първите слани, появяват се ...

Всичко за Работа в Лондон

Всичко за Работа в Лондон

Много хора идват в Лондон искайки да се възползват от това, което градът предлага. Той предоставя много възможности за работа, но е известно...

Работа в UK

Работа в UK

Не е чудно, че без работа, всички ние се чувстване непълноценни. Особено тъжна е ситуацията на хора, които искат да работят но няма как пора...

Олга Попова

Олга Попова

1 публикации

Публикувано
Публикувано

17.04.2013

Обновено
Обновено

17.04.2013

Прочетено
Прочетено

2816

Нередност Докладвай за нередност
2 харесват, 1 не харесват
Публикувай статия