Как да се хидроизолира мазето

Как да се хидроизолира мазето
За да се предотврати навлизането на вода в помещенията под партерните етажи, складовете и мазетата, хидроизолацията би трябвало да се извърши, като се използват следните методи.

Вътрешен воден дренаж

Това е техниката, чрез която се смекчава негативният ефект на водата. Процесът също така се нарича система за хидроизолация. Може да бъде прилагана при хидроизолиране на изби, мазета и приземни помещения. Системите за хидроизолация на мазето се прилагат под формата на вътрешни дренажни системи. Повечето от тези системи са патентовани от Building Officials and Code Administrators (B.O.C.A). Основната функция на тези системи е да пресушат подземната вода покрай основите на съответното помещение. Целта е водата да се отведе чрез PVC тръби или "френски дренаж". Водата може да се отведе към канал, ако условията го позволяват или чрез помпена система, която ефективно да отведе водата от мазето.

Външна хидроизолация

В споменатия по-горе вътрешен воден дренаж, водата, която вече е в мазето се отвежда, незавидимо по какъв метод. Докато при външната хидроизолация, навлизането на вода в основните стени и в зоната на помещението се предотвратява и не се позволява. Тази техника спира процеса на мухлясване или напукване. Преди години, методите на хидроизолация не бяха толкова ефективни и се свеждаха до защита на помещението от влага, най-вече с продукти на базата на асфалт, които бяха използвани като хидроизолиращи материали. Днес за качествената и майсторски поставена хидроизолация се използват полимерни продукти като 'Tremco's Paraseal membrane'. Полимерните продукти са по-трайни от асфалтовите и имат по-добри изолационни свойства.

Освен споменатите по-горе решения, човек би трябвало да помисли и за някои прости мерки - например да проветрява редовно помещението, за да намалее влагата. Увеличаването на влагата често е белязано от наличието на газ радон. За да открие този газ, човек може да използва активни дървени въглени, но най-точни сведения дава специализирана техника за измерване. Ако следвате вече споменатите техники и процедури, това ще ви помогне при хидроизолирането на мазето.

Радонът е проблем както в жилищни, така и в обществени сгради, т.к. газът е без цвят и мирис, но е изключително отровен. Предпоставка е за заболяване от рак на белия дроб е излагането на газа.

Добре направената хидроизолация възпрепятства нахлуването на газа от почвата през цепнатини и дупки. Един от най-добрите начини за ефективна хидроизолация е хидроизолация от "Вълков".

Коментари за Как да се хидроизолира мазето

  1. 1.

    Позвал съм материал на Вълков, наистина е нещо добро изсъхне ли се гумира направо покрива

  2. 2.

    На http://renovirai.com се предлагат услуги свързани с хирдоизолация на вече изградени конструкции. Повечето опити от хора, които не са специалисти в тази област, водят до загуба на време и пари. Резултата в крайна сметка почти винаги е незадоволителен.

Подобни статии

Мазето – традиционно място за съхраняване на хранителни продукти

Мазето – традиционно място за съхраняване на хранителни продукти

Ако разполагате със сухо и проветриво мазе и температурата в него се движи в границите между 3 и 10 °С, то може да се използва за съхран...

Съхраняване на плодове и зеленчуци

Съхраняване на плодове и зеленчуци

Кореноплодни зеленчуци. В някой по-тъмен ъгъл на мазето се поставя сандък със ситен пясък, в който могат да се съхраня-ват моркови, целина,...

Как да спасите мазето си от съседите

Как да спасите мазето си от съседите

Да почистим мазетата си пролетно! Вече сте чули за този призив и вероятно сте положили усилия, за да се включите в кампанията. Резултатите о...

Как се извършват беритбата, сортирането и съхраняването на овощните плодове

Как се извършват беритбата, сортирането и съхраняването на овощните плодове

Какво значение има моментът на беритбата за качеството на овощните плодове? От момента на беритбата зависи до известна степен качеството на...

Начини за консервиране на месо и риба

Начини за консервиране на месо и риба

Месото и рибата могат да се консервират чрез осоляване, пушене, варене, сушене, замразяване и стерилизиране. Осоляване  Прилагат се два на...

Georgi Brezin

Georgi Brezin

97 публикации

Публикувано
Публикувано

23.11.2012

Обновено
Обновено

26.11.2012

Прочетено
Прочетено

5362

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия