Изчисляване на бримки и редове при започване на плетиво

Изчисляване на бримки и редове при започване на плетиво

Бримки и редовеГоляма трудност се среща при установяване броя на бримките както при започва¬нето, така и при по-нататъшното определяне на широчината на дрехата и ръкава.
Най-често бримките се определят по усет (на око), но това е съвсем неправилно и несигурно.
Опитът показва, че определянето на размера в бримки и редове по даден модел е също така не винаги точно. И в двата случая неточността се дължи на нееднаквото плетене — хлабаво или стегнато, на различ¬ните дебелини на преждите и т. н.
Ето защо, за да се получи точно по мярка плетиво, необходимо е предварително да се изготви кройка и да се работи по нея. За да се изчисли нужният брой бримки, трябва да се изплете един квадрат примерно от 20 бримки и 20 реда, да се изглади добре, след което по един съвсем прост начин се пре­смята броят на бримките, необходими за за­почване на дадено плетиво. Самото изчисля­ване на бримките става по следния начин.

Бримки и редове 1Изрязваме един квадрат от обикновен кар­тон и в средата му друг, по-малък квадрат с 5 см ширина и 5 см дължина, чиито стра­ни разграфяваме в сантиметри (фиг. 1-68). При липса на такъв квадрат можем да си послу­жим и с обикновен сантиметър, който се по­ставя върху изплетения квадрат най-напред хоризонтално (фиг. 1-69). С помощта на една карфичка се отбелязва разстоянието и се из­брояват бримките, които се съдържат в един сантиметър. След това сантиметърът се по­ставя вертикално и пак с помощта на кар­фичка се установява колко реда се съдържат в един сантиметър.

Като се измерва ширината и дължината на една такава мостра, може лесно да се из­числи броят на бримките и на редовете, който е необходим, за да се получат желаните мерки.

Категории

Хоби, Плетиво

Подобни статии

Плетене с две игли

Плетене с две игли

Иглите са от първостепенно значение при плетенето. От тяхното качество зависи до голяма степен плетивото да бъде гладко, чисто и равномерно....

Плетене с къса кука

Плетене с къса кука

Изплитане на синджир. Всяко плетиво на кука се започва върху синджир, който служи за основа на плетката. В зависимост от плетката синджирът ...

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за  лозите

Зелени резитби, връзване и подпорни системи за лозите

Филизене | Прищипване | Кършене | Колтучено | Колцуване | Прореждане | Подпорни системи Необходимо ли е да се филизят лозите Премахванет...

Как се извършват беритбата, сортирането и съхраняването на овощните плодове

Как се извършват беритбата, сортирането и съхраняването на овощните плодове

Какво значение има моментът на беритбата за качеството на овощните плодове? От момента на беритбата зависи до известна степен качеството на...

Как се отглежда ягодата

Как се отглежда ягодата

В кои райони може да се отглежда ягодата? Ягодата може да се отглежда в цяла България, стига да се подберат подходящи места. Тя не е взиска...

mitaka

mitaka

86 публикации

Публикувано
Публикувано

30.05.2012

Обновено
Обновено

30.05.2012

Прочетено
Прочетено

19830

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия