Инвестиционен анализ - статични методи

Инвестиционен анализ - статични методи
Няколко са най-ефективните подходи за оценка, а именно - Сравнение на разходите, Сравнение на рентабилността и Изчисление на срока на откупуване на инвестициите.

Сравнение на разходите

Най-лесният метод за оценка е сравнението на разходите, съответстващи на две конкуриращи се инвестиционни алтернативи. Изчисляват се разходите, които се очаква да възникнат в рамките на определен период, например година. От икономическа гледна точка, най-удачен е изборът на инвестицията, носеща по-ниски разходи. Разбира се, на практика трябва да се вземат предвиди и други критерии, като качество, ефективност и срок на годност на инвестиционните активи. В случай че качествените и количествените показатели са еднакво важни, то сравнението на разходите би било особено ефикасен метод за вземането на решение.

Сравнение на разходите при годни за употреба стари активи

В предприятията често се случва една машина да бъде годна за използване и след планирания полезен живот (амортизационен период). Евентуално може да се наложи основен ремонт, който в общия случай все пак е по-изгоден от закупуването на нова машина. От друга страна може да се очаква, че текущите разходи по една нова машина са по-ниски от тези на старата. Освен това трябва да се вземе предвид, че понякога продажбата на старата машина в настоящия момент може да донесе по-високи приходи, отколкото тези от даването на машината за скрап в момента, когато тя вече стане неизползваема. Тази разлика може да бъде отчетена като загуба от обезценка на старата машина. По отношение на закупената нова машина трябва да се вземе предвид съответната годишна амортизация за периода на планирания полезен живот.

Сравнение на рентабилността


При този подход излишъкът/печалбата (разликата между приходите и разходите) се разглежда спрямо инвестирания капитал. Резултатът обикновено се представя като процентно съотношение. Решение се взема в полза на варианта с най-висок резултат, т.е. най-висока рентабилност.

Изчисление на срока на откупуване на инвестициите


При този подход се изчислява продължителността на периода, за който ще се възвърне инвестицията. Резултатът е съответно сборът от необходимите периоди време. При колебание между две инвестиционни алтернативи се избира тази, която се „възвръща" или „откупува" за по-кратко време, т.е. чиято печалба или икономия на разходи генерира сумата на инвестирания капитал по-бързо.
Изчислението на срока на откупуване на инвестициите от важно за определянето на това, дали една инвестиция може да се амортизира в рамките на полезния живот на инвестицията. Ако моментът на възвръщане/ откупуване се очаква да настъпи след полезния живот на инвестицията, то, поне от математическа гледна точка, инвестицията не е желателна

Категории

Разни

Подобни статии

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какво трябва да се знае във връзка с торенето на овощните растения

Какви хранителни елементи са необходими за овощните растения? Безусловно необходими за овощните растения са следните хранителни елементи, в...

Соя - Растението чудо (източник на белтъчини)

Соя - Растението чудо (източник на белтъчини)

Соята е подходяща за всички хора, които искат да се хранят здравословно, това важи в повишена степен за спортистите, хората подложени на сил...

Физиотерапията от решаващо значение в спорта

Физиотерапията от решаващо значение в спорта

Нараняванията са често срещани по време на участия в организирани спортове, състезания, тренировъчни упражнения и фитнес програми. Най-че...

Как се диагностицират болките в гърба?

Как се диагностицират болките в гърба?

  Медицинските специалисти твърдят, че масово при пациентите след главоболието болките в гърба са най-често срещани. Над 80 на сто от хор...

Още нещо за меда

Още нещо за меда

Какви са лечебните дози мед за възрастни и деца? Медът оказва лечебно действие, ако се приема в подходящи ежедневни дози. Той е най-полезен...

Agency Career

Agency Career

1 публикации

Публикувано
Публикувано

10.07.2013

Обновено
Обновено

10.07.2013

Прочетено
Прочетено

1253

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия