А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Фруктозамин

Трайната хипергликемия води до неензимно свързване на глюкозата със серумни белтъци (албумин, хемоглобина на еритроцитите, фибриноген, колаген, фактори на съсирването, някои ензими и др.)
Неензимното гликиране на аминогрупите на циркулиращите белтъци протича подобно на хемоглобина: образуване на алдимин (лабилна Шифова база), превръщане по Amadori до образуване на ста­билен кетоамин (фруктозамин).
Всички гликирани серумни протеини се означават с общото название фруктозамин. Мониторирането на фруктозамина показва средното ниво на глюкозата за предходен пе­риод от 2 до 3 седмици, тъй като продължителността на живота на серумните протеини е 14-21 дни.
Показания за изследване: при новооткрити диабетици, при промяна в терапи­ята на диабетно болни, при нестабилен диабет, при бременност, при критични състояния за обмяната на веществата при диабет­но болни (инфекция, травми, оперативна намеса), за амбулаторен контрол при диабет от тип 1.
Биологичен материал: кръв.
Референтни граници: 220-285 µmol/l, средно около 240 µmol/l
Диабетът е компенсиран при стойности до 350 µmol/l, а над 350 µmol/l - декомпенсиран.
Фалшиво ниски стойности могат да се наблюдават при понижени серумни белтъци или при повишена загуба на белтъци.

Публикувай статия