А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

ГТТ

Перорален глюкозотолерантен тест (ГТТ)

ГТТ е основен тест за установяване на нарушен глюкозен толеранс и за диагнозата захарен диабет.
Показания за изследване: 1. Лица над 45-годишна възраст, показвали вече нарушен глюкозен толеранс или с регистрирани хипергликемии в миналото, при стрес, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт. 2. При лица с гранично увеличена концентрация на глюкозата в кръвта след изследване на гладно или постпрандиално. 3. При лица с риск от захарен диабет – с високостепенно затлъстяване, патология на бременността, при родственици на диабетици. 4.При пациенти с неизяснена ретинопатия, нефропатия или невропатия. 5. Оценка на постпрандиалната хипогликемия (обикновено удължена до 5-6 h в тези случаи), което изисква изследването на кръвната захар да продължи до 5 h. 6. Скрининг за гестационен диабет при бременни.
Не е необходимо провеждане на пероралния глкюкозотолерантен тест при:1. концентрация на глюкозата над 7,0 mmol/l във взета на гладно кръв; 2. повишена глюкозна концентрация над 11,1 mmol/l в кръв взета два часа след нахранване (постпрандиален тест). При такива случаи натоварването с глюкоза дори може да бъде опасно за пациенти с начална кетоацидоза; 3. синдром на малабсорбция; 4. пациенти, оперирани по Билрот-II 5. болни с изразена сърдечносъдова слабост; 6. пациенти прекарали скорошна операция, трав­ма или друго заболяване, тъй като се намалява индивидуално глюкозния толеранс.
Подготовка на пациента: подготовка на пациента включва спаз­ването на следните изисквания:
1. Една седмица преди провеждане на теста трябва да се прекрати приема на: перорални контрацептиви, естрогени, тиазидни диуретици, кортизол, α-метилдопа, слабителни медикаменти, транквилизатори, барбитурати, салицилати, фенилбутазон и др.
2. При жени мензисът да е приключил най-малко преди 3 дни.
3. Пациентът да не е фебрилен.
4. Пациентът да не е с хипокалиемия или хиломагнезиемия.
5. Три дни преди теста да не се ограничават въглехидратите, тъй като това води до намален толеранс към глюкозата. Диетата тряб­ва да включва 200-250 g въглехидрати дневно. Много богата на въглехидрати диета преди теста води до ниска въглехидратна крива (повишен толеранс към глюкозата).
6. По време на теста пациентът трябва да пази физически и емоционаален покой, да не пуши, да не приема допълнително храна.
Биологичен материал: Капилярна кръв (серум или плазма). Венозната кръв не е подходяща, тъй като е възможно получаване на по-ниски стойности в сравнение с капилярната (2,0-3,0mmol/l).
Провеждане:
- тестът се провежда винаги сутрин на гладно, след 10-12 часа нощен покой и гладуване;
- провежда се в седнало положение (в легнало - се забавя изпразването на стомаха);
- пациентът получава 75 g глюкоза (при деца - 1,75 g на 1 kg телесна маса), разтворена в 300 ml вода. За по-лесно приемане се капlат няколко капки лимонов сок. Изпива се в продължение на 5 min;
- проследява се нивото на кръвната захар преди приема на глюкоза и на 1-я и 2-я час след приема на глюкоза.
Референтни граници:
ОГТТ, кръвна захарНормален mmol/lНарушен mmol/lПатологичен mmol/lна гладнодо 5,555,6-7,0над 7,060 minдо 8,9до 10,9над 11,0120 minдо 7,87,8-11,1над 11,1
Най-голямо диагносточно значение имат кръвнозахарните стойности на гладно и 2h след обременяването.
Намален или патологично нарушен ГТТ се установява при:
- захарен диабет;
- язва на дванадесетопръстника;
- хронични чернодробни заболявания;
- хипотиреоидизъм;
- хипокалиемия и хипомагнезиемия.
Лекарствена интерференция: Пероралните контрацептиви водят до намален ГТТ. Други медикаменти "нормализират" ГТТ: инхибитори на моноаминооксидазата, бигбанидинови препарати, резерпин и др. При инсулином, карцином и хиперплазия на панкреаса, стойностите в кръвта остават ниски ("плоска крива след натоварване с глюкоза").


Перорален глюкозотолерантен тест при бременни
Показания за изследване:
при съмнение за гестационен диабет - след установяване на глюкозурия (особено в първата половина на бременността), при фамилна обремененост и при наднормено тегло.
Провеждане: Провежда се между 24 и 28 гестационна седмица. Сутринта между 7 и 8 часа се взема кръв за изследване на глюкозата на гладно. При стойност над 6,7 mmol/l тестът не се провежда. При по-ниска стойност от 6,7 mmol/l пациентката изпива 50 g глюкоза, разтворена в 300 ml вода с няколко капки лимонов сок. След това се взема кръв за изследване на глюкозата на 60-та и 120-та min.
Референтни граници:
на гладно – до 5,55 mmol/l
на 60 min – до 8,88 mmol/l
на 120 min –до 7,22 mmol/l
Гестационен диабет се приема, когато най-малко две от стойностите са извън референтната област. Ако глюкозният толеранс не е променен, но съмненията за диабет остават, ГТТ се повтаря през седмия месец на бременността.

Публикувай статия