А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Натрий

Натрият има основно значение за поддържане на осмоларитета на екстрацелуларната течност. Той обуславя възникването на акционния потенциал, транспорта на някои органични вещества през клетъчните мембрани, алкално-киселинното равновесие на кръвта, активността на някои ензими и др. Една трета от него е свързана с кристална­та структура на костите, а останалите две трети са в непрекъснат обмен между телесните пространства. 98% от извънкостния натрий е в извънклетъчната течност и само 2-3% - в клетките, т.е. натрият е основният катион на извънклетъчната течност. При дневен приема на 5-15g. готварска сол се приемат 2-6g. натрий.
Отделянето на натрия се осъществява от бъбреците, стомашно-чревния тракт и кожата (потта).
В регулацията на натриевата обмяна значение имат следните механизми:
- скорост на гломерулната филтрация;
- действие на алдостерона (ренин-ангиотензин-алдостерон);
- действие на натриуретичния хормон.

Показания за изследване: контрол при инфузионно лечение; нарушения на водно-електролитното равновесие; полиурия; полидипсия; нарушения на алкално-киселинното състояние; хипертония; бъбречна недостатъчност; тубулни увреждания; ендокринни заболя­вания, засягащи продукцията на алдостсрон.
Подготовка на пациента: изследването на екскрецията на натрия чрез урината изисква дневен прием на натрий в рамките на нормата : 2-6g. т.е. 5 до 15g. готварска сол.
Биологичен материал: серум, урина събрана в продължение на 24 h., ликвор, пот.
Референтни граници:
Серум:
новородени 130-155 mmol/l
кърмачета, деца и възрастни 136-151 mmol/l

Урина: 120-220 mmol/24 h
Ликвор 138-153 mmol/l
Пот около 50 mmol/l
Клирънс на натрий 0,017 ml/s

Хипонатриемия: серумен натрий под 135 mmol/l.
Най-честите причини за намаляване на натрия в организма са:
1. Извънбъбречни загуби на натрий. Загубата на натрий от организма надвишава тази на водата (хипонатриемия с хипотонична дехидратация). Количеството на извънклетъчната течност е намалено, а на вътреклетъчната - уве­личено.
- през гастроинтестиналния тракт (профузни диарии, повръщане, фистули - панкреасни, жлъчни, тънкочревни);
- през кожата (обилно потене при екстремни физически натоварвания, муковисцидоза, обширни изгаряния с излив на лимфа).
2. Загуба на вода и натрий през бъбреците, като загубата на натрия надвишава тази на водата (хипонатриемия с хипотонична дехидратация).Количеството на извънклетъчната течност е намалено, а на вътреклетъчната - увеличено.
- лечение с диуретици, внасяне на манитол, декстран, глюкоза;
- бъбречна тубулна ацидоза;
- кетонурия;
- метаболитна алкалоза;
- губещи натрий нефропатии;
- непълна обструкция на пикочните пътища;
- хипергликемия при захарен диабет;
- хипофункция на надбъбречната кора;
- хипоалдостеронизъм.
3. Бъбречна задръжка на вода и натрий, като задръжката на вода надвишава тази на натрия (хипонатриемия с хипотонична хиперхидратация). Увеличено е количеството на извънклетъчната и на Вътреклетъчната течност.
- остра и хронична бъбречна недостатъчност.
4. Извънбъбречна задръжка на вода и натрий, като задръжката на вода надвишава тази на натрия (хипонатриемия с хипотонична хиперхидратация). Увеличен е обемът и на междуклетъчната и на вътреклетъчната течност. Образуват се отоци.
- вродена сърдечна недостатъчност;
- декомпенсирана цироза на черния дроб;
- нефрозен синдром.
5. Изолирана задръжка на вода (хипотонична хиперхидратация). Увеличен е обемът на извънклетъчната и на вътреклетъчната течност.
- повишена секреция на антидиуретичния хормон;
- прием на лекарства;
- есенциална хипонатриемия.

Клинични прояви на хипонатриемия: сух език,хипотония, тахикардия, адинамия, хемоконцентрация, метаболитна ацидоза, крампи на мускулите на подбедрицата, повишаване на вътремозъчното налягане проявяващо се с главоболие, оток на папилите, замъгляване на съзнанието.
Лечението на хипонатриемията зависи от тежестта й и включва перорален прием на сол, инфузия на натриев хлорид и др.

Хипернатриемия: серумен натрий над 152 mmol/l.
Най-честите причини са:
1. Загуба на вода и натрий, като водните загуби надвишават тези на натрия {хипернатриемия с хипертонична дехидратация). Количеството както на извънклетъчната, така и на вътреклетъчната течност е намалено.
- загуба на водя през гагтроинтестиналния тракт при диарии (у деца) или повръщане;
- загуба на вода през белите дробове (хиперпное) или кожата при обилни изпотявания (втрисане, тежки физически усилия).
2. Повишен прием или задръжка на натрий.
- повишен прием на натрий;
- първично повишение на минералкортикоидната активност -хиперглюкокортицизъм (синдром и болест на Cushing) хипералдостеронизъм (синдром на Соnn);
- вторично повишена минералкортикоидна активност.
3. Първично намалена гломерулна филтрация.
- остър гломерулонефрит;
- остра бъбречна недостатъчност;
- хронична бъбречна недостатъчност - олигуричен стадий.
Хипернатриемията се проявява с: хиперволемия, хипертония, повишено централно венозно налягане, мускулни потрепвания, хиперрефлексия.

Публикувай статия