А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Вродено еквиноварусно ходило

На латински език: Pes equinovarus congenitus.
На английски език: Clubfoot, Talipes equinovarus, Talipes.

Определение: Вроденото еквино-варусно ходило представлява вродена деформация, при която ходилото е изкривено надолу и навътре. Това е най-честият тип на криви крачета. Среща се по-често при момчета. В 50 % заболяването е двустранно.

Етиология: Етиологията на деформацията не е напълно изяснена. Предполагаеми причини са:
- вътрематочно притискане на ходилото поради липса на околоплодни води;
- задръжка в развитието на талуса (скочната кост);
- прекаран вътрематочно детски паралич.
Най-вероятната причина е ненормално развити елементи на ходилото.

Патоанатомия: Флексорните мускули на ходилото са скъсени и задебелени, а екстензорните мускули са изтънени и удължени. Има сублуксация в Шопартовата става в посока на метатарзоаддуктус. Петната кост (калканеус) е извита навътре спрямо подбедрицата. Скочната кост (талус) е извита навътре (във варус).

Клиника: Деформацията се характеризира с три основни компонента:
- аддукция – извиване на предната част на ходилото навътре;
- супинация – повдигане на вътрешния ръб на ходилото и снижаване на външния му ръб;
- еквинус – висок стоеж на петичката.
В зависимост от степента на изразеност на отделните компоненти на деформацията се различават три клинични групи:
І група: трите елемента на деформацията са слабо изразени. Чрез мануална корекция напълно се коригират метатарзо-аддуктусът и варусът, а по-трудно еквинусът. Към тази група спадат 20-25 % от болните.
ІІ група: елементите на деформацията са по-силно изразени и видими. Чрез мануална корекция частично се коригират метатарзо-аддуктусът и варусът, а еквинусът не се коригира. Към тази група спадат 70-75 % от болните.
ІІІ група: трите елемента на деформацията са много силно изразени. Мануалната корекция е неуспешна.
След прохождането на детето елементите на деформацията се задълбочават. Походката е нестабилна. То стъпва по външния ръб на ходилото, в една точка на нивото на Шопартовата става.

Диагноза: Поставя се лесно, тъй като деформацията се вижда още при раждането. Чрез фасова и профилна рентгенографии се доказват елементите на деформацията.

Лечение: Лечението започва веднага след раждането. При деца от първа клинична група се провежда редресираща лечебна гимнастика. Постигнатият ефект се задържа чрез пластмасови ортези. При деца от втора и трета клинична група се провежда етапна редресация – деформацията се корегира мануално, а постигнатия ефект се задържа чрез гипсови ботушчета. Те се сменят през 6-7 дни.
На шест месечна възраст децата се изследват рентгенологично. Ако и трите елемена на деформацията са корегирани, се продължава с консервативно лечение. Провежда се лечебна физкултура, а през нощта се поставят ортези. След като детето проходи, то носи ортопедични обувки, като до 7-8 годишна възраст се наблюдава от ортопед.
Ако на шест месечна възраст се установи при рентгенологичното изследване, че само еквинизмът не е корегиран се извършва оперативно лечение – удължаване на Ахилесовото сухожилие. Ако и трите елемента на деформацията не са корегирани се провежда обширна операция.
Деформацията често рецидивира, поради което децата трябва да се наблюдават от ортопед.

Публикувай статия