А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

алевкемия

алевкемична левкоза - левкемия без увеличение на количест­вото на левкоцитите в периферната кръв, но с наличие на незрели левкоцити в нея.
на латински език: aleukaemia.
на английски език: aleuk(a)emic leuk(a)emia.

Публикувай статия