А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

адренолитици

симпатиколитици, симпатолитици - вещества, които потискат ефектите на възбудения симпатикус или на въведени екзогенни адреномиметици. Биват: адреноблокери (блокират адренергичните рецептори и не позволяват на норадреналина или други симпатомиметици да осъществяват ефекта си; биват α1-, α2-, β1-, β2- адреноблокери) и пресинаптични симпатолитици (вещества, които блокират синтеза и освобождаването на норадреналин).
на латински език: adrenolytica.
на английски език: adrenolytics, adrenergic blocking agents.

Публикувай статия