А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

аборт

пре­късване на бременността преди жизнеспособността на плода, т.е. преди 20 г.с. (под 500 g). Преди тази граница е била до края на 28 г.с. (под 1000 g).
на латински език: abortus.
на английски език: abortion, miscarriage, abort.

заплашващ аборт - има при­знаци на преждевременно изхвърляне на плода: оскъдно вагинално кръвотечение, слаби болки ниско в корема и кръста.
на латински език: a. imminens.
на английски език: threatened abortion.

започващ аборт – шийката се скъсява, вътрешният отвор на цервикалния канал се разширява и пропуска върха на пръста, кръвотечението и болките ниско в корема и кръста са по-изразени.
на латински език: a. incipiens.
на английски език: incipient abortion.

изкуствен аборт – бива: аборт по желание (до 12 г.с.); аборт по медицински показания до 20 г.с. и след този срок по изключение при застрашаващи живота на жената състояния и генетични увреждания на плода; криминален аборт - извършен извън болнично заведе­ние.
на латински език: a. artificialis.
на английски език: induced abortion, artificial abortion.

непълен аборт – непълно изхвърляне на всички плодни части от маточната кухина.
на латински език: a.incompletus.
на английски език: incomplete abortion.

пълен аборт - плодът е изхвърлен напълно заедно с об­вивките му.
на латински език: a. completus.
на английски език: complete abortion.

спонтанен аборт – бива: ранен (напр. заплашващ, започващ, непълен, пълен аборт); късен – аборт тип раждане, аборт тип цервикална недостатъчност; задържан аборт – плодът е загинал, но се задържа изхвърлянето му; хабитуален аборт; септичен аборт – аборт, усложнен с възпалителен процес.
на латински език: a. spontaneous.
на английски език: spontaneous abortion, natural abortion.

хабитуален аборт – представлява спонтанен аборт, обикновено по­втарящ се през същия период от време при всяка бременност. За хабитуален аборт се говори при наличие на повече от три последователни аборта.
на латински език: a. habitualis.
на английски език: habitual abortion.

Публикувай статия