Детските ясли

Яслите също помагат на родителите при отглеждането и възпитанието на децата до 3-годишна възраст, в тях работят специално подготвени педагози, лекари и медицински сестри, които полагат грижи не само за отглеждането, но и за възпитанието иа децата. През последните години тяхната работа все повече и повече се подобрява, но все пак те невинаги могат да дадат равноценно възпитание на най-малките деца, които не така лесно понасят раздялата с майката. И поради това седмичните детски ясли, в които детето се откъсва от майката за дълго време, не се препоръчват и към тях трябва да се прибягва в особени случаи. За предпочитане са дневните ясли, при които детето се откъсва от семейството за 7-8 часа и вечер отново се връща у дома. Ясленото възпитание е поставено пред редица трудности, които трябва да се преодоляват. Първата трудност е приспособяването (адаптирането) на детето към внезапната промяна в обстановката. Детето трябва безболезнено да се пригоди към двойния режим на възпитание; през деня в яслите, а вечер и в празнични дни в семейството. Както родителите, така и педагозите от яслите трябва да търсят най-добрия начин за предотвратяване на негативното отношение на детето към постъпването в яслите. В едни случаи децата бързо привикват, в други това става за 1-2 седмици, а при малък брой деца може дори да се стигне до редица нервни прояви (стряскане по време на сън, намалена жизнерадост, чувство за изоставеност). Когато при постъпване в яслите детето се приеме с радостна усмивка и му се даде да почувства, че и в новия дом е уважавано, обичано и закриляно, то по-лесно привиква към яслената обстановка. Отначало най-често то се привързва към една сестра или възпитателка, а по-късно и към останалите членове на колектива. Друга трудност, която трябва да се преодолее, е съгласуването, единната целенасоченост и приемственост на режима в двете звена. Важно задължение на родителите е да поддържат редовна връзка с лекаря и сестрите в яслите. Да се осведомяват за здравословното състояние и поведение на детето, а също така да дават обратна информация за поведението на детето, когато то се връща в семейството. Родителите често се оплакват, че децата в яслите по-често боледуват от грипоподобни заболявания, които те погрешно свързват с „простудяване". В първите месеци от постъпването на децата такива боледувания са наистина по-чести, но това не са простудни заболявания, а най-често обичайни вирусни инфекции на гърлото и горните дихателни пътища. Въпреки всички предпазни мерки в детските колективи тези вирусни инфекции, които се предават от дете на дете, не могат да бъдат напълно избегнати.
Погрешно е широко разпространеното мнение, че закалителните процедури в яслите довеждат до често простудяване на децата. Това не отговаря на истината. По-вероятно е, че закаляването в семейството не се провежда или се провежда несъгласувано с това в яслите. Утешителното обаче е, че след няколко месечно пребиваване в яслите децата по-рядко боледуват от възпаление на гърлото.
Едно от неоспоримите предимства на яслените заведения е, че в тях възпитанието е по-добре организирано и по-добре се провежда. Тук децата по-бързо придобиват колективни чувства, по-лесно развиват сръчност и стремеж за самообслужване, придобиват по-трайни здравно-хигиенни и естетични навици и почти никога не се стига до разглезване.

Подобни статии

Гнойни, гъбични и паразитни болести на кожата

Гнойни, гъбични и паразитни болести на кожата

В тази група влизат едни от най-разпространените сред хората кожни болести. Под гнойни заболявания на кожата или пиодермии се разбират всичк...

Възпитателната роля на игрите и играчките

Възпитателната роля на игрите и играчките

Игрите и играчките са мощни възпитателни средства. Чрез тях се развива не само двигателната активност и сръчност на децата. Те помагат за оп...

Ентеробиоза (Оксиуриаза, причинено от осрици глистно заболяване)

Ентеробиоза (Оксиуриаза, причинено от осрици глистно заболяване)

Това е най-честото глистно заболяване у децата. Причинява се от дребните глисти — острици, които са дълги около 1 см, имат белезникав цвят и...

Агресивни деца

Агресивни деца

Колкото и парадоксално да звучи, агресивността у децата не е така рядко явление. В едни случаи детето изпитва своеобразно удоволствие да си ...

Баба и дядо

Баба и дядо

За ролята на баба и дядо като възпитатели се водят дискусии. Много от младите съпружески двойки оспорват годността на бабите да гледат и въз...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2009

Обновено
Обновено

31.05.2009

Прочетено
Прочетено

3170

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия