Ускоряване в развитието

Не може да не прави впечатление, че днес нашите деца се развиват физически и полово много по-рано и са по-едри от връстниците си преди 50-80 години. Това явление, известно в науката като акцелерация (избързване, ускорение), се наблюдава вече цяло столетие и затова се нарича още тенденция на века. Акцелерацията е най-силно изразена през време на пубертета, но тя се наблюдава и в най-ранната детска възраст.
Избързването във физическото и в половото развитие се дължи на много фактори: подобряване на медицинското обслужване и битовите условия, нарастване на културата, влияние на физическите занимания и спорта, някои наследствени фактори, дължащи се на бракове между хора, живеещи в отдалечени една от друга области, промяна в типа на семейството (преход към семейства с малко деца). Към тези фактори трябва да се прибавят още правилното и пълноценно хранене, положителните емоционални въздействия (телевизия, кино, театър, литература).
От редица учени е установено, че акцелерацията се съчетава с промени в целия жизнен цикъл на човека. В Централна Европа например се наблюдава явна тенденция към по-късно загасване на яйчниковата функция и по-късно настъпване на менопаузата (климактериума, критическата възраст) у жените.
Твърде интересен е въпросът, дали акцелерацията във физическото и половото развитие се съпровожда и от избързване в умственото развитие на децата. Много изследователи наблюдават ускоряване и на умственото развитие, но в значително по-ниска степен и невинаги хармонично. Днешните деца са по-широко информирани от радиото, телевизията, киното, литературата, те боравят с много повече понятия, отколкото техните връстници преди 20 или 30 години, но в умственото си развитие те са избързали само с няколко месеца. Това трябва да се знае и да се има предвид при изискванията, които поставяме пред нашите деца.

Подобни статии

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през май

Май През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.Средн...

Физическо развитие през пубертетната възраст

Физическо развитие през пубертетната възраст

Растежът е биологично свойство на живия организъм. Той представлява увеличение на масата и повърхността, причинено от развитието на тъканите...

Гнойни, гъбични и паразитни болести на кожата

Гнойни, гъбични и паразитни болести на кожата

В тази група влизат едни от най-разпространените сред хората кожни болести. Под гнойни заболявания на кожата или пиодермии се разбират всичк...

Програма за отслабване - бързо и лесно!

Програма за отслабване - бързо и лесно!

Строгите диети, предназначени за редуциране количеството на вашите телесни мазнини, трябва да се прилагат не повече от няколко дни. Преди на...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2009

Обновено
Обновено

31.05.2009

Прочетено
Прочетено

2321

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия