Резитба и беритба на овощните растения

В промишленото плодопроизводство, а и в личното стопанство резитбата е средство за бързо въздействие върху хода на протичащите в растителния организъм процеси. Положителните резултати от правилно проведената, както и отрицателните резултати от неправилно извършената резитба се проявяват бързо, още в същата година и имат последействие две или три години.
За да не се допускат грешки при провеждането на резитбата, трябва да се има пред вид следното:
1. Пълна яснота при определяне целите на резитбата. В зависимост от възрастовия период и биологичното състояние на дърветата се определят видът и начинът на резитба — за формиране, просветляване, производство, подмладяване, задържане на растежа и др.
2. Познаване на различните видове резитбени операции и силата на тяхното въздействие върху дървото през различните възрастови периоди и фенофази на развитие. Прореждането и съкращаването са основни, а наклоняването, пензирането пречните и надлъжни нарези. колцуването и др. — помощни резитбени операции.
3. За поддържане на редовно плододаваие различните овощни видове и сортове изискват различна резитба.
4. Правилна преценка на биологичното състояние на дърветата непосредствено преди извършването на резитбата. Преценяват се силата на растеж, степента на залагане на плодните пъпки, повредите от ниски зимни температури и др. Добре е в преценката да се включат и проявите на жизнената дейност на дърветата година или две назад — количество реколтирани плодове, растеж, нападение от болести и неприятели по плодовете и листата и др.
Всичко това показва, че резитбата е мероприятие сложно и отговорно, за извършването на което се изисква специалистите да притежават добра подготовка.


БЕРИТБА

Прибирането на плодовете е едно от най-важните мероприятия от грижите за овощните насаждения. Твърде често поради подценяването му се нанасят значителни щети. Например само от ненавременната беритба 30—40 % от плодовете на ябълките опадват и голяма част от тях изгниват, а останалите са с воинско качество. Освен това късно прибраните плодове се съхраняват по-кратко време и с по-големи загуби.
Беритбата е една от най-трудоемните практики в овощарството. При ябълката 50,3 % от годишния разход на труд за отглеждане на 1 dka насаждение се падат на беритбата, при прасковата — 51,5 % и при сливата — 50,6 %. За някои овощни видове, като череши, вишни, орехи и др., разходът на труд надхвърля 60 %. Опитите за механизирано прибиране на плодовете за преработка от някои костилкови и ягодоплодни култури показват, че този процес може да бъде напълно механизиран, с което ще се направи значителна икономия на труд. Вече се използват произвежданите у нас плодоприбиращи машини Балкан 3.
Ябълковите и крушовите плодове, както и плодовете от остананалите овощни видове, предназначени за консумация в прясно състояние, за сега все още се прибират ръчно. При тях се използват съоръженията за рационализиране на беритбата. Това са различни модели съдове за ръчна беритба, платформи и стълби, каси-палети за насипване и транспортиране на плодовете и др.
За подготовка на обраните плодове за пазара и за по-продължително съхраняване се използват специални машини и съоръжения, които сортират плодовете. Тези машини имат голяма производителност и заместват значителна работна сила.
Най-късно един месец преди започване на беритбата стопанските ръководители трябва да знаят какъв е очакваният общ добив по видове, групи сортове и срокове на узряване и да съставят -график за прибирането, необходимата техника, амбалаж и работна сила.
Беритбената зрелост на костилковите плодове съвпада с консумативната, но в случаите, когато ще се транспортират на по-големи разстояния или ще се съхраняват за по-дълъг период, те се берат 2—3 дни преди пълното узряване. Плодовете на прасковата, предназначени за експорт, се берат в техническа зрелост, когато добият характерния за сорта вкус, аромат, окраска и консистенция. В тази зрелост започва леко омекване на месото към върха на плода. Прасковени плодове, обрани предивременно, не дозряват и не развиват добре вкусовите си качества. При предивременно обиране на плодовете стопанствата понасят значителни загуби и от теглото на плодовете, тъй като в началото на зреенето те бързо наедряват. Загубите понякога достигат 25—30 %. Поради това беритбата на прасковените плодове трябва да се извършва не еднократно, а на няколко пъти.
Беритбата на ябълковите и крушовите сортове се провежда при настъпването на беритбената им зрелост.
Плодовете за хладилно съхраняване трябва да бъдат извозени, темперирани и внесени в камерите най-късно 2—3 h след беритбата. Първото сортиране се прави обикновено още при беритбата. Всяко закъсняване с внасянето на плодовете намалява тяхната съхраняема способност и увеличава загубите вследствие на повреди от физиологични и гъбни заболявания. Съхраняват се плодове само от екстра и първо качество.
Плодовете, предназначени за експорт, веднага след беритбата в пунктовете за подготовка се сортират, калибрират и опаковат съгласно изискванията на съответните стандарти. С транспортирането на такива плодове не бива да се закъснява, тъй като стопанствата понасят значителни щети.
Беритбата на ягодовите плодове създава особено голямо напрежение, тъй като трябва да се извършва през 1—2 дни. В зависимост от предназначението плодовете cе берат в различна зрелост — за местна консумация и за преработка — в пълна зрелост, а за експорт — малко недозрели, когато връхната едва трета ма плодовете се зачерви. След всяка беритба насажденията се напояват.
Плодовете на касиса както и на ягодата, се берат в различна зрелост в зависимост от предназначението им. Обикновено малко от тях се консумират в прясно състояние поради специфичния аромат на плодовете. Създадена е машина, с която беритбата може да се механизира.
Малините се берат в хубаво време през 1—2 дни в началото и през 3 4 дни към края на беритбата. Плодовете са много нежни поради което трябва да се използва подходящ амбалаж и бързо да се транспортират и реализират по предназначение. В противен случай много бързо се развалят.

Категории

Дом, Домакинство

Подобни статии

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юни.

Юни Атмосферните процеси през юни не се различават съществено от протичащите през май, поради което и времето през двата месеца е почти едн...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юли

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през юли

Юли Юли е слънчев и сух летен месец. Продължителността на слънчевото греене в планините е 240-270 h, а в равнините достига 320-340 h.Средна...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през февруари

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през февруари

Средната месечна температура за Северна България и високите полета е между 1 и 0 °С, а за Южна и Черноморието - между 1 и 3 °С. Февруари е м...

Как се отглежда ябълката

Как се отглежда ябълката

В кои райони на страната може да се отглежда ябълката? Ябълката е разпространена повсеместно в нашата страна. Тя заема главно пор чията на ...

Обработка, торене и напояване на лозата

Обработка, торене и напояване на лозата

Кога и как да се загрибват лозите Лозите се загрибват късно през есента, обикновено след листопада, с цел да се предпазят от измръзване пре...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

27.07.2010

Прочетено
Прочетено

3660

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия