Растителнозащитни мероприятия през ноември.

С настъпване на относителния покой на овощните растения отслабва и вредната дейност на неприятелите и причинителите на болестите по тях. Едни по-рано, други но-късно, те преминават в неактивно състояние. С малки изключения обаче всички остават в овощните насаждения - в почвата, по окапалите листа и растенията. Това дава възможност борбата с тях да се води и през есенно-зимния период.

а. В разсадниците

- Едновременно с окачествяването на подложките (семенни и клонови), предназначени за засаждане в маточник и питомник първа година, се прави и растителнозащитен преглед. Заразените от бактериален рак и черна златка подложки за костилкови видове се бракуват и изгарят.

 

Сандъче за залагане на отровни примамки против мишки

Фиг. 16. Сандъче за залагане на отровни примамки против мишки

 Унищожават се и силно заразените от брашнеста мана ябълкови подложки, а на слабозаразените се отстранява връхната част до здрава тъкан.

- За предпазване на стратифицираните овощни семена, на резниците (калемите) и извадените овощни дръвчета от мишки се залагат отровни примамки, приготвени от едро смлян слънчоглед или варена царевица, смесени с цинков фосфид (30 g цинков фосфид на 1 kg царевица или слънчоглед). За примамки може да се използва и сурова пшеница, но за да полепне цинковият фосфид, на 100 kg зърно се прибавя 1-1,5 1 растително масло. Институтът за химическа промишленост произвежда и отровни примамки, които се поставят между корените на дръвчетата по време на съхраняването им и в специални сандъчета в помещенията, където се съхраняват семената и резниците (фиг. 16).

б. В овощните насаждения

- Изкореняват се трънките - гостоприемници на сливовата плодова оса, махалебките - на костилкоплодовата листна оса, лоницерата на черешовата муха, изсъхналите от аполлексия кайсиеви, черешови и сливови дървета, заразените от опасни вирусни болести, нападнатите силно от корояди и др. (фиг. 17).

- Стъблата на младите дръвчета се обвиват с амбалажна хартия, велпапе, полиетиленово платно или други материали за опазване от зайци. Обвиването предпазва дръвчетата и от силни зимни мразове.

- Преди листопада ябълковите и крушовите дървета, нападнати силно от струпясване, и черешовите - от цилиндроспориоза, се напръскват обилно с разтвор от 5 % карбамид. Карбамидът представлява благоприятна среда за развитие на унищожават мицела на струпясването и  цилиндроспориозата в листата. Това налага да се пръскат и окапалите листа.

 

Гумена дървесина

Фнг. 17. Гумена дървесина

 

- Окапалите листа в ореховите насаждения се събират и изгарят, за да се унищожи зимуващата в тях зараза от антракноза и бактериоза. Унищожаването на заразата може да се постигне и чрез обилно напръскване на окапалите листа с 1,5-2 % разтвор от селинон, нитрозан или друг динитроортокрезолов препарат.

- За борба с кафявото и черното гниене (фиг. 18), загиването на завързите на дюлята, с бадемовия семеяд, лрасковения клонков молец, златозадката и бялата овощна пеперуда мумифицираните плодове и гъсеничните гнезда се събират и унищожават (фиг. 19).

- За унищожаване на зимуващите гъсеници на ябълковия, сливовия и ореховия плодов червей, крушовия пъпкопробивач, кръгломиниращия молец, корестата завивачка, ябълковата стъкленка, крушовите бълхи, гологовия акар и яйчните купчинки на гъбатворката, спрете кора на овощните дървета се остъргва, събира се и се изгаря (фиг. 20).

 

Черно гниене по ябълка

Фиг. 18. Черно гниене по ябълка: 1 - заразена клонка; 2 - заразен лист; 3 - заразен плод

 

Златозадка

Фиг. 19. Златозадка:

1 - мъжка пеперуда; 2 - женска пеперуда; 3 - повредени листа. 4 - зимно гъсенично гнездо

 

Остъргването се извършва с тъп нож без да са засяга ликовата част на кората, а отпадъците се събират в платнище платно, постлано около дървото (фиг. 21).

- Събират се окапали ябълкови и крушови листа, заразени от струпясване, сливови-от червени листни петна, дюлеви - от кафяви петна, черешови - от цилиндроспориоза и бадемови - от оранжеви листни петна н се запазват до пролетта на следващата година за наблюдения върху развитието на причинителите на тези болести. Събраните листа се разстилат върху почвата в овощни го насаждения и се покриват с вършини, леем или други материали.

 

Гъботворка

Фиг. 20. Гъботворка: I - пеперуда (женска); 2 - яйчна купчина; 3 - гъсеница и повредени листа

 

- Със същата цел се събират 1000-2000 плода с ларви на бадемовия семеяд и се поставят във висящи кафези в овощната градина.

- Изрязват се и се изгарят заразените от брашнеста мана леторасти по ябълкяцв и прасковата, заразените от струпясване, черно гниене и кафяви листни петна леторасти по крушата, нападнатите от сачмянка леторасти по костилковите и бадема, заразените от кафяво гниене по семковите и костилковите овощни видове, леторастите на бадема, нападнати от церкоспорода, оранжеви листни петна и струпясване, на ореха от антракноза и бактериоза, на леската от лешников сечко, яйчните пръстенчета на пръстенотворката и яйчните щитчета на ябълковия молец (фиг. 22).

- Почвата в овощните насаждения се изорава дълбоко, за да се унищожат ябълковата оса, змиевидно миниращият молец, ларвите на майския бръмбар (фиг. 23), ябълковият цветопробивач, крушовата дървеница, вишневата листна оса, черешовата муха, костилкоплодовата листна оса, сливовата плодова оса, бадемовият семеяд, бадемовата листна оса, ореховият плодов червей, лешниковият и кестеновият хоботник.

 

Остъргване и събиране на старата кора

Фиг. 21 . Остъргване и събиране на старата кора: вдясно - триъгълна желязна стъргалка

 

Пръстенотворка

Фиг. 22. Пръстенотворка:1 - пеперуда; 2 - яйчно пръстенче; 3 - гъсеница и повреден лист

 Чрез дълбоката есенна оран се унищожават и причинителите на болестите, които зимуват в окапалите листа, като струпясване по ябълката и крушата бели листни петна по крушата, кафяви листни. петна по дюлята и крушата, черно гниене по семковите овощни видове, загиване на завързите на дюлята, червени листни петна по сливата, церкоспороза, оранжеви листни петна и струпясване по бадема, антракноза и бактериоза по ореха. Заораните дълбоко листа изгниват, а заедно с тях загиват и причинителите на болести.

 

Майски бръмбар

Фиг. 23. Майски бръмбар;

1- бръмбар и повреден лист; 2 - ларви и повреди по корени; 3 - какавида; 4 - яйчна купчина

- По време на листопада или веднага след окапване на листата прасковените, кайсиевите, черешовите, вишневите и бадемовите насаждения се напръскват с 2 % бордолезов разтвор (2 kg сви камък и 3 kg негасена вар за 100 1 вода) за борба със сачмянката и инфекциозната апоплексия. Това пръскане е от голямо значение, защото предотвратява заразявани ята на клоните от сачмянка при местата, където са били закрепени дръжките на листата преди опада нето им.

- Стъблата и дебелите клони на овощните дървета се намазват с 20 % варна каша и малко глина за предпазване от зимните мразове, за унищожаване на не на миризливия дървесинояд и дървесницата и за отблъсква.


- Прави се преглед на посадъчния материал за бактериален рак, черна златка, априлски и майски бръмбър, калифорнийска и черничева щитоносна въшка, струпясване по крушата, източен плодов червей (кайсиев и прасковен) и др.

 

Кора, намазана с варна каша, отразява слънчевите лъчи

Фиг. 24 Кора, намазана с варна каша, отразява слънчевите лъчи (1) и кора с тънен цвят поглъща слънчевите лъчи (2)

 

Бактериален рак

Фиг. 25. Бактериален рак

 

- Изготвя се план за разположение на сортовете в градините по срокове на цъфтеж и узряване на плодовете и чувствителност на опасни болести и неприятели. Силно чувствителните сортове (ябълковите - на брашнеста мана, сливовите - на червени листни петна и др.) се засаждат отделно от слабо чувствителните. По този начин се създават условия за провеждане на сортова растителна защита.
- Преди засаждането корените на овощните дървета се потапят в каша от глина и 1 % меден оксихлорид 8а предпазване от бактериален рак и други болести, причинителите на които се намират в почвата.
- Насажденията, силно заразени от калифорнийска щитоносна въшка, се пръскат с 3 % ЕМ-80 или 1,5 % ДНОК препарати (динозол 50 или нитрозан).
- Изрязват се лакомци, коренови издънки и леторасти с плътни колонии от кръвна въшка, заразени от паразита Афелинус мали. Връзват се на снопчета и се запазват под навес до пролетта, когато се пренасят в ябълковите насаждения за унищожаване на неприятеля по биологичен начин.
- Изготвя се план за борба с болестите и неприятелите в овощните насаждения през следващата година.
- Прави се разчет за препаратите и материалите, необходими за провеждане на борбата с болестите и неприятелите през следващата година.


б. В ягодовите насаждения


- Изорава се почвата за унищожаване на възрастните от ягодовото стъблохоботниче и ягодовите хоботници.
- Прави се преглед на посадъчния материал за ягодов акар. За засаждане се използва свободен от акара материал.
- За борба с плевелите ягодовите насаждения се пръскат с 600-1000 g/dka теноран, разтворен в 60-80 1 вода.


в. В малиновите насаждения


- Изрязват се и се унищожават заразените от антракноза,дидимела и нападнати от малинова галица или агрилус издънки (фиг. 26),
- Изорава се почвата в междуредията на насажденията, за да се унищожат възрастните на малиновия бръмбар и ларвите на малиновата галица и причинителите на ръждата, антракнозата и листните петна, които зимуват в окапалите листа.

 

Дидимела по малината

Фиг. 26. Дидимела по малината

 

Малиново комарче

Фиг. 27. Малиново комарче: 1 - възрастно насекомо; 2 - ларви под кората издънки.

 

- Установява се плътността на малиновия бръмбар чрез разкопки с размери 50/50/50 cm.
- Прави се преглед на посадъчния материал за бактериален рак, дидимел, кониотириум, антракноза, малиново комарче и малинова галица (фиг, 27). Силно заразените растения се бракуват и унищожават.

г. В касисовите насаждения

- Изрязват се и се изгарят леторастите, нападнати от американската брашнеста мана и стъкленката (фиг. 28).

 

Касисова стъкленка

Фиг. 28. Касисова стъкленка

- Изорава се почвата за унищожаване на касисовата галица, която зимува като ларва в пашкул върху почвената повърхност.
- Прави се преглед на посадъчния материал за нападение от стъкленка и касисов акар. Нападнатите растения се бракуват и унищожават.

Подобни статии

Мероприятия в овощната градина през март.

Мероприятия в овощната градина през март.

Март Март е месецът на календарната пролет. Той е характерен с по-голяма продължителност на деня (11,57 h), по-продължително слънчево греен...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през септември

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през септември

Септември Септември е месец на постепенен преход от летните към есенно-зимните условия.В резултат от нахлуване на по-студен въздух от север...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през октомври

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през октомври

Октомври През октомври намалява продължителността на слънчевото греене и се увеличава броят на облачните, мъгливите и дъждовните дни. Темпе...

Период на относителен покой на овощните растения (ноември - февруари).

Период на относителен покой на овощните растения (ноември - февруари).

Периодът на вегетация и периодът на относителен покой са двата най-характерни етапа в жизнената дейност на овощните растения от умерената кл...

Агротехнически мероприятия през ноември.

Агротехнически мероприятия през ноември.

Броят на слънчевите дни през ноември значително намалява, понижават се почвената и въздушната температура, падат първите слани, появяват се ...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

30.07.2010

Обновено
Обновено

30.07.2010

Прочетено
Прочетено

5819

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия