Период на относителен покой на овощните растения (ноември - февруари).

Периодът на вегетация и периодът на относителен покой са двата най-характерни етапа в жизнената дейност на овощните растения от умерената климатична зона.
Преминаването на растенията от периода на активна вегетация към периода на относителен покой е своеобразен биологичен процес, който им позволява да понесат неблагоприятните метеорологични условия през зимата, запазвайки жизнеспособността си за следващата година.
В периода на относителен покой преминават феnофазата на дълбок (естествен) покой, през който се задоволяват изискванията на пъпките към сгуд и феnофазата на принудителен покой, през която пъпките имат физиологична готовност към прорастване и цъфтеж, но остават в покой поради неблагоприятните метеорологични условия.
Фенофазата на дълбокия покой съвпада по време с месеците декември и януари, а на принудителния покой — с февруари и март.
При нашите климатични условия закаляването на овощните растения протича през ноември и предшествува периода на дълбок покой. Продължителността му е приблизително 3—4 седмици след листопада.
Продължителността на дълбокия покой зависи от наследствените особености на овощните видове и сортове, които имат различни изисквания към студ. Ябълката, крушата, сливата, джанката, черешата, прасковата и кайсията завършват дълбокия си покой след 45—60 студени денонощия, а бадемът, вишнята, райската ябълка и др. — след 15—20.
Краят на феиофазата на дълбокия покой се установява по развитието на пъпките на клонки или цели растения, внесени в топли помещения.
Принудителният покой на растенията се нарушава или преустановява след кратко или по-продължително затопляне на времето и създаване на благоприятни условия за вегетативна дейност. Най-възбудими са лешникът, дрянът и бадемът.
През периода на относителен покой се провеждат редица агротехнически и растителнозащитни мероприятия.

Подобни статии

Мероприятия в овощната градина през март.

Мероприятия в овощната градина през март.

Март Март е месецът на календарната пролет. Той е характерен с по-голяма продължителност на деня (11,57 h), по-продължително слънчево греен...

Какво трябва да знае любителят  овощар за размножаването на овощните растения

Какво трябва да знае любителят овощар за размножаването на овощните растения

От какви части се състои присаденото дърво? Присаденото дърво се състои от две части: подложка й присадник (фиг. 1). Под ложката е растение...

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през февруари

Агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина през февруари

Средната месечна температура за Северна България и високите полета е между 1 и 0 °С, а за Южна и Черноморието - между 1 и 3 °С. Февруари е м...

Как се отглежда ябълката

Как се отглежда ябълката

В кои райони на страната може да се отглежда ябълката? Ябълката е разпространена повсеместно в нашата страна. Тя заема главно пор чията на ...

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Кратки сведения за устройството и развитието на лозовото растение

Какво растение е лозата Лозата е многогодишно растение и в зависимост от грижите, които се полагат за нея, може да живее 40-60 и повече год...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

27.07.2010

Обновено
Обновено

27.07.2010

Прочетено
Прочетено

1864

Нередност Докладвай за нередност
0 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия