Първи стъпки в половото възпитание

Всички родители желаят децата им да бъдат добре възпитани, и то още от ранната възраст. Възпитанието обаче има много страни. Една от най-деликатните е половото възпитание. На много от родителите им се струва, че това възпитание не влиза в техните задължения, че детето е още много малко, за да разбере сложните въпроси на половия живот. Такова разбиране е погрешно и неоправдано, защото детето отрано ще има възможност от улицата и другарчетата си да узнае много неща по половия въпрос, т.е. да получи своето първо полово възпитание в извратена, нездрава и вулгарна форма. Това улично полово възпитание поражда тревога у малкото дете и внася елементи на недоверие и неискреност към родителите, които крият от него истината.
Половото възпитание е част от общото възпитание на децата и то постепенно и внимателно трябва да започне още в предучилищната възраст. Това възпитание погрешно се подценява и от родителите. А въпросите, свързани с половото възпитание, имат огромно значение за бъдещия живот на подрастващите, за създаването на здраво и щастливо семейство.
Стремежът на детето да опознае околния свят и строежа на собственото тяло е огромен. Детското любопитство е безгранично и то не може да бъде унищожено с лаконичните отговори на родителите: «Ти си още малък, тези въпроси не са за теб», «Тези въпроси са срамни и ти не можеш да ги разбереш», «Като тръгнеш на училище, учителите ти ще ти разяснят тези въпроси».
Родителите забравят, че първите стъпки в половото възпи-тание са тяхно задължение, което не може да се отлага за по-късно и да се предоставя на училището.
Кога да започне половото възпитание? Това трябва да стане в предучилищната и ранната училищна възраст и особено в периода от 6 до 10 години, когато децата най-често поставят пред родителите трудни за отговор въпроси. Тези детски въпроси възникват при различни поводи, нерядко изненадват родителите и ги поставят в неудобно положение. Едни деца поставят тези въпроси по-рано, други по-късно. Ако детето на съответната възраст закъснява със задаването на въпроси, то вероятно е получило информация от друг източник и тогава не трябва много да се чака. Прекомерно ранната информация също не е полезна. Отговорите на родителите трябва да бъдат ясни, правдиви и съобразени с възрастта на детето, но винаги в атмосфера на взаимно доверие между родители и деца. Тази информация трябва да се дава по един и същ начин и от майката, и от бащата. Родителите, разбира се, следва да внимават да не се уврежда естествената детска невинност и непосредственост. Грешка правят родителите, които заключват вратата на банята, когато къпят и събличат децата. В представата на децата в такива случаи отрано се насажда мисълта, че разголеното тяло е нещо срамно, неприлично и потайно.

За родителите е също важно да бъдат осведомени за елементарното устройство не само на външните, но и на вътрешните полови органи и за техните функции, свързани със създаването на потомство.
Ето някои от най-честите въпроси, които децата поставят пред родителите и с нетърпение чакат отговор.
Как децата проникват вътре в корема на майката? Какво са били те преди това?
Когато тези въпроси се поставят в по-ранната детска възраст, отговорът е лесен. Внимателно майката трябва да обясни, че малките деца не се намират готови в корема на майката, но и те растат и се развиват. Децата се създават от бащата н майката, когато те горещо желаят да имат дете, което много обичат.
В корема на майката бебето пораства подобно на израстваше на пилето в едно яйце. При човека началото на новия живот започва също от една оплодена яйцеклетка.
Отначало детето в корема на майката е много малко, по-малко от едно просено зрънце. След това то постепенно пораства колкото малко орехче, след това колкото малка кукла и чак след 9 месеца то вече е толкова голямо, че когато се роди, е способно да суче, да диша и дори да плаче. Майката го ражда, кърми, милва, обича го и му пее песнички, когато трябва да заспи.
Бременността на майката или на нейна близка приятелка е много нагледен и удобен пример, който може да се използва за половото възпитание на детето.
В майка сега расте твоето братче или сестриче. Постави си ръчичката на моя корем и ти ще усетиш как малкото още неро-дено бебче се движи и от време на време дори рита.
Такъв нагледен пример оставя дълбоко впечатление в съзнанието на детето, което чувства, че това бъдещо братче или сестриче живее в тялото на майката и ще донесе радост в семейството. Децата в подобни случаи проявяват трогателно уважение и грижи към своята майка. Тези интимни разговори с детето ще оставят трайни следи в неговата памет, като по-късно при настъпване на пубертета децата ще могат още по-правилно и етично да осмислят сложния процес на оплождането и зачатието.
Въпросът за различията в половите органи на момчетата и момичетата постепенно събужда интерес у децата. В първите години от живота на детето половите различия между момчета и момичета не се осъзнават отчетливо и децата ги приемат като нещо обикновено и второстепенно. Постепенно тези различия започват все повече да се подчертават чрез разликите в облеклото, прическите и други външни прояви. У момичетата често се наблюдава и известна завист към по-практичното телесно устройство на момчетата.

Едва в по-късната детска възраст половите органи се осъзнават като особени и отделни органи. По време, когато децата постъпват в училище, те трябва да знаят истинските имена на своите външни полови органи и тяхното основно предназначение, което ще ги избави от неудобството да научат тези неща от улицата.
Децата понякога имат възможност да наблюдават оплождането при големи животни, което може да подейства грубо и брутално на детското въображение. Подобна гледка може да се запечата в съзнанието на детето и да създаде в него представата, че половото общуване е насилствен и безразсъден акт.
Много родители допускат грешка, като при разясняването на въпроса за оплождането изхождат от своите представи на възрастни за оплождането и за половия акт. Детето от 8 до 10 години по правило все още няма никакво досещане за истинските сексуални преживявания, което улеснява разяснителната работа с него. Въпросът за оплождането трябва да се представи в светлината на едно разбирателство и взаимно договаряне между бащата и майката. Ролята на бащата може да бъде разяснена премерно по следния начин:
„Ти, мое дете, вече знаеш, че децата започват да растат от едно малко яйчице, наричано яйцеклетка. Тсва малко яйчице е скътано в тялото на твоята майка като скъпа частица от нея и затова мама много те обича и ти също я сбичаш, защото си частица от нея. Но това майчино яйчице започва да расте и да се развива само когато към него се прибави една също така малка зародишна частица, наричана сперматозоид, която произхожда от бащата. И когато родителите желаят да имат дете, майката получава от бащата тази семенна частица, за да може от майчиното яйчице да се образува, да се зароди и развие едно детенце."
Децата обаче често пъти са прекалено любознателни и задават въпроса: Как става това оплождане?
В този случай отговорът е труден, но той може да се осъшестви по следния начии:
„Както ти беше вече казано, за правилното развитие на яйцето, разположено в тялото на майката, е крайно необходимо вътре в тялото на майката да проникнат и бащините зародишни клетки, наричани сперматозоиди. И това се осъществява по същия начин, по който децата излизат навън от майката, когато станат достатъчно големи."
„Ти вече добре знаеш, мое дете, че момиченцата имат в долната част на корема между краката си една малка цепка, една вратичка. Именно през нея се вкарват семенните клетки от бащата. И половите органи у зрелия възрастен мъж са така направени, че това лесно може да се осъществи."
В здравото семейство, при взаимна обич и доверие между родители и деца, разяснението на въпроса за оплождането и за ролята на бащата в този процес се осъществява успешно. Децата постепенно и в подходяща възраст трябва да разберат, че оплождането лежи в основата на семейството, има важно значение за осигуряването на щастието и благоденствието на всяко семейство.
Представено в такава светлина, това явление никога няма да по-роди у детето представа за нещо лошо и нередно.
Много и разнообразни са свързаните с половото възпитание въпроси, които децата могат да поставят пред вас, родителите, но при желание и търпение вие ще намерите верния и убедителен отговор. Не бива да забравяте, че своевременно даденото полово възпитание има голямо значение за бъдещото развитие на детето. „На осветената улица рядко се срещат крадци." Този афоризъм важи с пълна сила и за половото възпитание на детето. Една единна рецепта тук е трудно да се даде. Но при желание и търпение родителите могат да намерят верния път за това възпитание на децата.

 

Подобни статии

За любовта и половото възпитание

За любовта и половото възпитание

В периода на пубертетното съзряване паралелно с половия инстинкт, който е присъщ на човека и на животните, у юношите и девойките се заражда ...

Уроци по китара - първи стъпки

Уроци по китара - първи стъпки

Вероятно ще се учудите, но първо трябва да сте наясно докъде искате да стигнете с китарата. Дали целта ви е просто да се научите или пък да ...

Безплодие (Стерилитет)

Безплодие (Стерилитет)

Когато се говори за безплодие, винаги трябва да се разбира 6езплодие в семейството. Отъждествяването на безплодието е безплодие на жената е ...

Рахит

Рахит

Рахитът е заболяване на растящия детски организъм, при което в костите не се отлагат достатъчно калциево-фосфорни соли. Нещо повече - даже с...

Неврози в детската възраст

Неврози в детската възраст

Най-често те се дължат на неправилно и травматизиращо детската психика възпитание и отглеждане или пък са резултат на прекарани тежки заболя...

admin

admin

2958 публикации

Публикувано
Публикувано

31.05.2009

Обновено
Обновено

31.05.2009

Прочетено
Прочетено

7545

Нередност Докладвай за нередност
1 харесват, 0 не харесват
Публикувай статия